Siste nytt

Komprimatorbil torsdag 16. april

Torsdag 16. april kl 20:00-20:30 får sameiet besøk av komprimatorbil. Komprimatorbil står i Kanonhallveien utenfor Kanonhallveien 66. Du må selv møte opp til publisert tid for å kaste ditt eget avfall i komprimatorbilen. Hensatt avfall vil ikke bli tatt med. Se siden om komprimatorbil for mer informasjon.

Styret, 09.04.20

Driftsmelding om el-bil ladestasjoner

Ladestasjoner vil ikke være i drift tirsdag 7. og onsdag 8. april. Les mer på nettsidene til Løren Garasjelag.


Styret Løren Garasjelag, 03.04.20

Koronavirus - tiltak i sameiet og hvordan du kan bidra

Vi er i en utfordrende tid, og styret vil derfor informere litt om hva vi har iverksatt tiltak og har noen forslag til hvordan vi alle kan bidra. At vi alle gjør noe litt annerledes hver dag, kan være nettopp det som gjør at vi alle kommer gjennom denne tiden litt friskere.

Styret har iverksatt ekstra tiltak mht. renhold og har tett dialog med regjøringsbyrået om mulige andre forbyggende tiltak;
Dette gjelder spesielt ekstra rengjøring av dørhåndtak og heisknapper inne og utenfor heisen.

Tenker du på mulig overføring av virus når du skal ut av hoveddør fra oppgangen? Husk at med den nye løsningen vi har på test fra Unloc/OBOS for å låse opp hoveddører, også kan brukes når du skal ut. Trykk på å åpne døra i Unloc-appen og deretter åpne døra fysisk med albuen, og du har kommet deg ut uten å berøre låsen - bra for deg, og bra for dine naboer. Alle seksjonseiere skal ha mottatt informasjon om hvordan løsningen brukes.

Husk på nasjonale retningslinjer med 1 meter avstand - dette gjelder også i heisen. Pust med magen og om det andre i heisen når heisen kommer til deg, la de andre reise alene og trykk på knappen på nytt - eller benytt sjansen til å bruke trappene. Når du kommer hjem, husk at grundig håndvask er det absolutt første du bør gjøre.

Når så mange tilbringer tid hjemme, enten i karantene, hjemmekontor, isolasjon eller fordi man har barn hjemme fra skole, kan det for noen være kort vei til å tenke at dette er fin tid for oppussing. Vi oppfordrer alle til å tenke på sine naboer i denne tiden; - å borre i vegger er noe som høres ekstremt godt, og noe som bør planlegges frem i tid. Sender også en spesiell tanke til de helsearbeiderne som bor hos oss og som gjør en formidabel jobb i disse dager, og som også er i turnus - la oss gi dem alle muligheten til å sove ut etter lange skift.

Rivingsarbeidene på utbyggingstomten Peter Møllers vei 8-14 (gamle 07 Media) er i full gang. Styret har tett dialog med de som står for rivingsarbeidet og utbyggingen, og vi har kommet med bønn om at de er forsiktige og forsøker etter beste evne å lage minst mulig støy. Arbeidet vil fortsette fremover, men forhåpentligvis tar de litt ekstra hensyn.

Avslutningsvis;
Dette er tiden for å ta ekstra godt vare på hverandre. Om noen ønsker å gi en beskjed til naboene i sameiet om feks å kunne bistå med å handle eller annet, send oss gjerne en epost og vi kan legge ut informasjon på tavlen i oppgangen (enten i en enkel/din oppgang eller i alle oppgangene - dette er ditt valg).

Har du ingen å kontakte og har utfordringer/problemer med noe, er selvfølgelig styret tilgjengelig for deg. Send oss en epost; - alt er mulig å ordne, på ett eller annet vis.

Styret, 20.03.20

Garasjevask 21. og 22. april

Løren Garasjelag informerer om garasjevask. Ler mer her.


Styret i Løren Garasjelag, 22.02.20

Årsmøte 2020

Sameiet Lørenplatået avholder Årsmøte 2020 i Sinsen kirke torsdag 23. april 2020 kl. 1800.


Forslag til saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest 20. februar 2020 - se mottatt epost for nærmere detaljer.

Styret, 15.01.20


Oppdatering;
Styret ser på alternativer til å møtes fysisk til årsmøte. Et viktig element her, er varslede endringer i lovverk slik at fysisk oppmøte ikke skal være nødvendig. Vi holder på dato og tid, men vil komme med nærmere informasjon om hvordan gjennomføringen vil bli.

Styret, 27.03.20Valgkomitéen ser etter kandidater til styret og valgkomitéen i
sameiet

Vil du ta et tak for bomiljøet og påvirke verdiutviklingen på din egen boliginvestering? Sameiet Lørenplatået ser etter kandidater til styret og valgkomitéen for neste år - disse skal velges på årsmøtet i Sinsen kirke torsdag 23. april kl. 1800.


På valg er:

* Styret - 1 leder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem

* Valgkomitéen - 3 medlemmer


Kontakt valgkomiteens leder Anders Li for mer informasjon eller forslag til kandidater; telefon 976 12 696 eller andersli78@gmail.com.


Se også tilsendt informasjon til seksjonseiere. Har du ikke mottatt epost? I så tilfelle har vi ikke nødvendig informasjon om deg. Vennligst se våre nettsider her.


Valgkomiteen, 17.01.20


Oppbevaring på balkonger og terrasser

Sameiet har gjennom befaring og innspill fra beboere erfart at det oppbevares gjenstander på balkonger og terrasser som ikke er i samsvar med sameiets retningslinjer. Vi minner om at det ikke skal oppbevares fryser, kjøleskap, tomflasker, søppel, moped osv. på balkongene. Generelt skal det være pent og ryddig. Ta hensyn til dine naboer og følg retningslinjene for balkongene og terrassene våre til glede for alle!

Vi ber om at alle ser over egen balkong/terrasse, og fjerner det som evt. ikke skal være der. Dette følges opp etter 3 uker med melding til hver enkelt seksjon som ikke overholder retningslinjene.

Styret, 26.08.19

Brannalarm onsdag 10.7.19 - reell situasjon

Onsdag 10.7.19 kl. 09.20 hadde vi en brannalarm i kjeller ved Kruttveien 2-10. Dette var i et teknisk rom, og det var en reell situasjon der en datakomponent utviklet sterk varme og komponenter var brent. Situasjonen utviklet mye røyk.

Alle systemer fungerte som de skulle; Sensor detekterte, alarm ble automatisk utløst, alarm ble automatisk sendt til Oslo brann- og redningsetat som var på plass i løpet av få minutter, og brannporter i garasjen lukket seg som de skal for å isolere berørt område.

Dette viser at det er meget viktig at alle tar brannalarmer på fullt alvor, til alle tider, og i alle situasjoner.

Styret, 10.07.19

Rens av sluk på balkong/terrasse/markterasse

Vi minner om at alle sluk og nedløpsrør på din terrasse/balkong/markterrasse må renses regelmessig, og ansvaret for dette hviler på seksjonseier iht. våre vedtekter.

Usikker på hvor sluk er plassert på din balkong/terrasse/markterrasse - se bildeeksempler vedlagt her.

Ved vask av balkongen er det viktig å sjekke om naboen er på balkongen under, da det er en glippe mellom balkong og husvegg. Om man ikke er forsiktig ved bruk av større mengder vann, kan naboen få en uønsket dusj.

Styret, 18.05.19

Energiavregning 2018 er nå klar

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass er nå klar for 2018. Denne sendes ikke ut på papir, men er tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no.

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem er tidligere sendt ut. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering her. Husk at du også kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann (ikke strøm og gass) via Brukerportalen.

Det beløp du enten har til gode eller til betaling vil komme sammen med faktura for fellesutgifter for juli. Ny sum for a-konto energi er justert fra og med denne samme fakturaen - her er beløpet tilpasset forbruket fra siste året.


Styret, 17.04.19

Fellesutgifter og energikostnader

Styrets forslag til budsjett for 2019 har ikke lagt inn noen endringer i fellesutgifter, og dermed ingen økning/justering fra 1.1.19. Som alltid, vil styret vurdere nivået for fellesutgifter løpende.


Pris for strøm og fjernvarme (varme og varmt tappevann) har hatt en sterk økning gjennom 2018, og prognosene fra fagmiljøet sier at det kan forventes ytterligere prisoppgang i 2019. Styret minner om at oppgjør for energi sendes seksjonseiere sammen med faktura for fellesutgifter i juli. Denne avregningen vil da speile forbruket 1.1 - 31.12.18. Det kan være fornuftig å påregne en avregning der a-konto innbetalt siste året ikke vil være dekkende for forbruket i 2018, og derfor ta høyde for dette allerede nå.


Med tanke på prognosen for ytterligere prisøkning i 2019, minner vi om at a-konto energi økes/justeres først fra juli 2019 for forbruk 1.1 - 31.12.19. Denne justeringen vil da bruke forbruket i seksjonen gjennom 2018 som grunnlag + et "buffer" (normalt 5%, men vi vil vurdere om dette bør være høyere i neste periode). Vi oppfordrer til å ta høyde for økte energikostnader i tiden fremover.

Styret, 16.01.19

Dokumentasjon for internettandel av fellesutgifter

For beboere som har en arbeidsgiver som dekker privat internettabonnement, kan vi informere om at vi har mottatt oppdatert dokumentasjon fra Viken Fiber om kostnaden for internettdelen av fibernett-abonnementet. Se informasjonssiden om fibernett for å laste ned dokumentet som kan gis til arbeidsgiver.

Styret, 29.11.18

Leilighetene i Lørenplatået er installert med mekanisk avtrekk fra både kjøkken og bad, som trekker luft ut av seksjonen gjennom en vifte på taket.


Det er viktig at ventiler i yttervegg, spalter i døråpninger og innvendige ventiler ikke lukkes eller tildekkes. Disse må holdes åpne slik at frisk luft kan trekkes inn i seksjonen. Dersom ventilene lukkes vil det oppstå et undertrykk som fungerer som en støvsuger, og trekker inn vann sammen med luft. Dette kan føre til vannskader på bygningen og din seksjon.


Du finner flere detaljer i informasjonsskrivet som ble sendt ut i fjor vår.

Høsten er her, og flere lurer på hvordan fjernvarmeanlegget fungerer. Det ble i fjor sendt ut et informasjonsskriv med nyttig informasjon om anlegget.

Vi minner om man ikke kan forvente at radiatoren føles varm dersom det er 22°C eller varmere i leiligheten, siden det da vil være svært liten gjennomstrømming av vann.

Påminnelse: Brannsikkerhet

Vi minner om at det er strengt forbudt å oppbevare ting i oppganger/brannsluser (inkl. barnevogner). Dette pga. brannsikkerhet.


Alle objekter vil fjernes uten ytterligere varsel ved rutinemessige kontrollrunder av vaktmester.


Vi minner om at seksjonseier selv er ansvarlig for at brannvernutstyr i egen seksjon fungerer som det skal. Visste du at røykvarsleren har en "best-før-dato" - er det kanskje på tide å bytte ut denne? Disse bør byttes ut hvert 8.-10. år iht. anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De fleste av våre røykvarslere fulgte med leiligheten da den var ny, noe som nå er ca. 10 år siden. Det er en veldig billig forsikring for deg og din familie, samt dine naboer. Les mer om dette på dinside.no.


Les mer om brannsikkerhet i sameiet på våre nettsider her.

Styret, 08.08.18

Kommende hendelser

Torsdag 16. april

20:00-20:30 Komprimatorbil v/Kanonhallveien 66


Tirsdag 21. og onsdag 22. april

Garasjevask


Torsdag 23. april

Årsmøte 2020 


Se loren.no for flere hendelser / nærmere informasjon om aktiviteter i nærmiljøet.

Lørenvenn-appen er nå klar! Klikk på bildet under for mer informasjon - last ned nå og vær med i trekningen av lokale varer og tjenester for over kr 30.000,-.