Siste nytt

Stengt inn/utkjøring garasje onsdag 28/10 i tidsrommet kl 09-16

 

Ny garasjeport er ankommet fra fabrikk i Tyskland og monteres onsdag 28 oktober. 

Montering startert kl 09 og er forventet å vare til ca kl 16. Det benyttes større lift maskiner og utstyr som medfører at inn/utkjørsel sperres fullstending.

 

Inn/utkjørsel til garasje vil onsdag 28 oktober i tidsrommet 09-16 være fullstendig stengt i flere omganger i opptil 1 time av gangen, det vil ellers være svært begrenset muliget for inn/utkjøring generelt hele dagen. (NB! Allerede kl 09 stenges inn/utkjøring helt i 1 time!)

 

Vi beklager ulempene dette vil medfører men tror og håper alle ser frem til at vi får på plass garasjeport igjen. 

 

Har du behov for å bruke bil i denne tidsperioden kan alternativ parkering være Løren torg p-hus , Lørenlunden p-hus  eller Kanonhallen parkering

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      Styret i Løren Garasjelag 23.10.20 

Vedlikehold av vannanlegg

 

Rørlegger skal gjennomføre rutinemessig vedlikehold på trykkøkningssystemet for forbruksvann 3. november kl 12. Dette betyr at trykket på kaldtvannsledningen vil avta/forsvinne i de øverste etasjene en kort periode.

 

Styret, 20.10.20

Gasspeiskontroll 2020

 

Det er igjen tid for kontroll av gassanlegget i sameiet. Kontrollen utføres av Alfa Olis mellom 2. og 5. november.

Se undersiden for gasspeiskontroll for nærmere informasjon om når de kommer til din seksjon.

Husk å lese informasjonsskrivet nøye, og gjøre nødvendige forberedelser i seksjonen.

 

Styret, 14.10.20

Påminnelse: Bruk av søppelnedkast

 

Det har i det siste vært en økning i feil bruk av søppelnedkastene, særlig for papp og papir, som fører til tette sjakter og store kostnader for sameiet når propper må løses opp i.

 

Styret minner om at man aldri må kaste mer enn halvfulle poser med søppel, og at papp må kuttes i små biter. Man kan ikke brette pappen, da bretter den seg bare ut igjen i røret og lager propp. Se undersiden om renovasjon for en påminnelse om hvordan anlegget fungerer.

 

Styret minner også om at det utstedes søppelfaktura i henhold til husordensreglene ved kjent forsøpler. Feil bruk av nedkastene som fører til propper i sjaktene er å regne som forsøpling.

Styret, 14.10.20

Grunnarbeider i Peter Møllers vei 8-14

 

Grunnarbeider settes nå i gang i Peter Møllers vei 8-14. Som del av dette vil det spuntes, som vil skape mye støy i nabolaget. Veidekke er entreprenør, og melder at spunting vil foregå i ca. 5 uker. De melder også at de opererer med følgende arbeidstider, med tillatelse fra Helseetaten:

 • Støyende arbeider mellom kl. 07.00 – 20.00 mandag til fredag.
 • Sterkt støyende arbeider mellom kl. 08.00 – 19.00 mandag til torsdag.
 • Innlagte pauser ved sterkt støyende arbeider vil være:
  • 11:00 – 12:00
  • 15:30 – 16:30 ved arbeider utover 17:00.

Normal arbeidstid er 06:30 – 19:00 mandag til torsdag og 06:30 – 16:00 fredager.

 

Se ellers informasjonsskriv fra Veidekke om utbyggingen.

 

Styret, 12.10.20

Komprimatorbil 7. oktober kl 20:00 - 20:30

 

Sameiet får besøk av komprimatorbil 7. oktober. Bilen vil stå utenfor Kanonhallveien 66 fra 20:00 til 20:30. Se undersiden om komprimatorbil for nærmere informasjon om hva som kan kastes i komprimatorbilen.

 

Styret, 30.09.20

Gulvbehandling i oppganger

 

I uke 41 starter gulvbehandling av inngangspartiene i sameiet der det er behov for dette, i hovedsak i underetasje, 1. og 2. etasje. Vi ber om at fellesarealene ikke benyttes mellom kl. 10 og 14 på de aktuelle datoene for hver oppgang.

 

Peter Møllers vei 6A: 8. oktober

Peter Møllers vei 6B: 9. oktober

Børsteveien 2A: 13. oktober

Børsteveien 2B: 15. oktober

Børsteveien 4A: 16. oktober

Børsteveien 4B: 19. oktober

Børsteveien 6A: 20. oktober

Børsteveien 6B: 23. oktober

Kruttveien 2-10: 26. oktober

Kruttveien 12: 27. oktober

Kanonhallveien 66B: 29. oktober

Kanonhallveien 66A: 30. oktober

Styret, 14.09.20

Oppdatering av ordensregler - Løren Garasjelag

 

Garasjelaget sine ordensregler er oppdatert for å tilfredstille drifts- og brannkrav til garasjelanlegget.

Viktigste endringer er:

 • Ladekabel til el-bil, daglig bruk og oppbevaring
 • Presisering av antall motorkjøretøy pr plass. Det er tillatt til å parkere enten bil eller mc/moped på en parkeringsplass, ikke begge deler
 • Røykeforbud i garasjen
 • Presisering av parkering forbudt utenom oppmerket p-plass
 • Se ordensregler for mer utfyllende informasjon

Styret Løren Garasjelag 19.08.20

Påminnelse: Nattero

I disse fine sommerdager er det fristende å sitte ute på verandaen sent på kvelden, eller ha vinduer og balkongdører åpne. Styret minner om at det etter husordensreglene skal være nattero etter kl. 23, så vi ber alle beboere ta hensyn til sine naboer og begrense stemme- og musikkvolum.

Styret, 19.06.20

Arbeid i sameiet utover våren/sommeren

Det vil i mai og juni utføres en del utvendige arbeider i sameiet, og nedenfor finner dere tid for dette og viktige forberedelser som beboere spesielt i 1. etg. må ta.


Ojling - Oppstart mandag 25. mai;
Alt treverk som er oljet utvendig (rekkverk på terrasser og ved inngangsdører, luftetårn, benker etc.) vil bli vasket og oljet av Malermester Buer. Det er viktig at alle i 1.etg. flytter alt de har på terrasser bort fra treverket, og evt. fjerner/pakker inn ting som ikke tåler vann. Det vil benyttes høytrykksspyler ved vask, så det vil bli vått. Vær også oppmerksom på at folk fra Malermester Buer vil komme på innsiden av terrassen din.


Fasader - Oppstart mandag 15. juni;
På alle husenes ende- og hoveddør-side (gjelder ikke Kruttveien 2-10 og 11-15), vil det settes i gang arbeid med å utbedre overgangen mellom fasadeplater og murstein - her er det fuktskader. Arbeidene utføres av Frost Entreprenører. Det vil kuttes av 20-30cm av fasadeplatene og deretter utbedres. Det vil monteres stillaser for å utføre dette arbeidet, og det forventes at arbeidet vil pågå 3-4 uker.  Entreprenør starter fra vest, med byggene Kanonhallveien 66 og Børsteveien 6.


Sykkelboder - Oppstart i mai/juni;
Arbeidet med å omvandle uteboder/pergola bak Børsteveien 2A og bak Børsteveien 4B til sykkelboder iverksettes nå, og arbeidene utføres av håndverkere fra Bygårdsservice. Dette arbeidet vil pågå gjennom sommeren, og vi kommer tilbake med nærmere informasjon om bruk av disse.  

Styret, 13.05.20

Energiavregning 2019 er nå klar

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass er nå klar for 2019. Denne sendes ikke ut på papir, men er nå tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no.

 

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem er tidligere sendt ut. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

 

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering her. Husk at du også kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann (ikke strøm og gass) via Brukerportalen.

 

Det beløp du enten har til gode eller til betaling vil komme sammen med faktura for fellesutgifter for juli. Ny sum for a-konto energi er justert fra og med denne samme fakturaen - her er beløpet tilpasset forbruket fra siste året.

 

Styret, 22.05.20

Vår-dugnad avlyst

Grunnet korona-situasjonen har styret besluttet å ikke kalle inn til dugnad denne våren. Vaktmester har i stedet fått i oppdrag å utføre en grundig høytrykksspyling av inngangspartier og kantstener i hele sameiet, slik at skitt og grønske blir behørlig fjernet. Vi håper dette vil lyse opp hele vårt område litt ekstra.

Styret, 13.05.20

Rens av sluk på balkong og markterrasse

Vi minner om at alle sluk og nedløpsrør på din terrasse/balkong/markterrasse må renses regelmessig, og ansvaret for dette hviler på seksjonseier iht. våre vedtekter. Usikker på hvor sluk er plassert på din balkong/terrasse/markterrasse - se bildeeksempler vedlagt her.


Ved vask av balkongen er det viktig å sjekke om naboen er på balkongen under, da det er en glippe mellom balkong og husvegg. Om man ikke er forsiktig ved bruk av større mengder vann, kan naboen få en uønsket dusj.

Styret, 16.04.20

Driftsmelding om el-bil ladestasjoner, samt nok en prisjustering

Se www.lorengarasjelag.no for nærmere informasjon.

Styret i Løren Garasjelag, 16.04.20

Koronavirus - tiltak i sameiet og hvordan du kan bidra

Vi er i en utfordrende tid, og styret vil derfor informere litt om hva vi har iverksatt tiltak og har noen forslag til hvordan vi alle kan bidra. At vi alle gjør noe litt annerledes hver dag, kan være nettopp det som gjør at vi alle kommer gjennom denne tiden litt friskere.

Styret har iverksatt ekstra tiltak mht. renhold og har tett dialog med regjøringsbyrået om mulige andre forbyggende tiltak;
Dette gjelder spesielt ekstra rengjøring av dørhåndtak og heisknapper inne og utenfor heisen.

Tenker du på mulig overføring av virus når du skal ut av hoveddør fra oppgangen? Husk at med den nye løsningen vi har på test fra Unloc/OBOS for å låse opp hoveddører, også kan brukes når du skal ut. Trykk på å åpne døra i Unloc-appen og deretter åpne døra fysisk med albuen, og du har kommet deg ut uten å berøre låsen - bra for deg, og bra for dine naboer. Alle seksjonseiere skal ha mottatt informasjon om hvordan løsningen brukes.

Husk på nasjonale retningslinjer med 1 meter avstand - dette gjelder også i heisen. Pust med magen og om det andre i heisen når heisen kommer til deg, la de andre reise alene og trykk på knappen på nytt - eller benytt sjansen til å bruke trappene. Når du kommer hjem, husk at grundig håndvask er det absolutt første du bør gjøre.

Når så mange tilbringer tid hjemme, enten i karantene, hjemmekontor, isolasjon eller fordi man har barn hjemme fra skole, kan det for noen være kort vei til å tenke at dette er fin tid for oppussing. Vi oppfordrer alle til å tenke på sine naboer i denne tiden; - å borre i vegger er noe som høres ekstremt godt, og noe som bør planlegges frem i tid. Sender også en spesiell tanke til de helsearbeiderne som bor hos oss og som gjør en formidabel jobb i disse dager, og som også er i turnus - la oss gi dem alle muligheten til å sove ut etter lange skift.

Rivingsarbeidene på utbyggingstomten Peter Møllers vei 8-14 (gamle 07 Media) er i full gang. Styret har tett dialog med de som står for rivingsarbeidet og utbyggingen, og vi har kommet med bønn om at de er forsiktige og forsøker etter beste evne å lage minst mulig støy. Arbeidet vil fortsette fremover, men forhåpentligvis tar de litt ekstra hensyn.

Avslutningsvis;
Dette er tiden for å ta ekstra godt vare på hverandre. Om noen ønsker å gi en beskjed til naboene i sameiet om feks å kunne bistå med å handle eller annet, send oss gjerne en epost og vi kan legge ut informasjon på tavlen i oppgangen (enten i en enkel/din oppgang eller i alle oppgangene - dette er ditt valg).

Har du ingen å kontakte og har utfordringer/problemer med noe, er selvfølgelig styret tilgjengelig for deg. Send oss en epost; - alt er mulig å ordne, på ett eller annet vis.

Styret, 20.03.20

Fellesutgifter og energikostnader

Styrets forslag til budsjett for 2020 har ikke lagt inn noen endringer i fellesutgifter, og dermed ingen økning/justering fra 1.1.20 eller 1.7.20. Som alltid, vil styret vurdere nivået for fellesutgifter løpende.

 

Pris for strøm og fjernvarme (varme og varmt tappevann) har hatt en reduksjon hittil i 2020. Styret minner om at oppgjør for energi sendes seksjonseiere sammen med faktura for fellesutgifter i juli. Denne avregningen vil da speile forbruket 1.1 - 31.12.19. 

 

A-konto energi vil justeres fra 1.7.20 basert på forbruket i seksjonen gjennom 2019 som grunnlag. Det vil denne gang ikke legges til et "buffer" +5% som vi pleier, ettersom energikostnadene har gått ned i starten av 2020.

Styret, 22.05.20

Oppbevaring på balkonger og terrasser

Sameiet har gjennom befaring og innspill fra beboere erfart at det oppbevares gjenstander på balkonger og terrasser som ikke er i samsvar med sameiets retningslinjer. Vi minner om at det ikke skal oppbevares fryser, kjøleskap, tomflasker, søppel, moped osv. på balkongene. Generelt skal det være pent og ryddig. Ta hensyn til dine naboer og følg retningslinjene for balkongene og terrassene våre til glede for alle!

Vi ber om at alle ser over egen balkong/terrasse, og fjerner det som evt. ikke skal være der. Dette følges opp etter 3 uker med melding til hver enkelt seksjon som ikke overholder retningslinjene.

Styret, 26.08.19

Brannalarm onsdag 10.7.19 - reell situasjon

Onsdag 10.7.19 kl. 09.20 hadde vi en brannalarm i kjeller ved Kruttveien 2-10. Dette var i et teknisk rom, og det var en reell situasjon der en datakomponent utviklet sterk varme og komponenter var brent. Situasjonen utviklet mye røyk.

Alle systemer fungerte som de skulle; Sensor detekterte, alarm ble automatisk utløst, alarm ble automatisk sendt til Oslo brann- og redningsetat som var på plass i løpet av få minutter, og brannporter i garasjen lukket seg som de skal for å isolere berørt område.

Dette viser at det er meget viktig at alle tar brannalarmer på fullt alvor, til alle tider, og i alle situasjoner.

Styret, 10.07.19

Dokumentasjon for internettandel av fellesutgifter

For beboere som har en arbeidsgiver som dekker privat internettabonnement, kan vi informere om at vi har mottatt oppdatert dokumentasjon fra Viken Fiber om kostnaden for internettdelen av fibernett-abonnementet. Se informasjonssiden om fibernett for å laste ned dokumentet som kan gis til arbeidsgiver.

Styret, 29.11.18

Leilighetene i Lørenplatået er installert med mekanisk avtrekk fra både kjøkken og bad, som trekker luft ut av seksjonen gjennom en vifte på taket.


Det er viktig at ventiler i yttervegg, spalter i døråpninger og innvendige ventiler ikke lukkes eller tildekkes. Disse må holdes åpne slik at frisk luft kan trekkes inn i seksjonen. Dersom ventilene lukkes vil det oppstå et undertrykk som fungerer som en støvsuger, og trekker inn vann sammen med luft. Dette kan føre til vannskader på bygningen og din seksjon.


Du finner flere detaljer i informasjonsskrivet som ble sendt ut i fjor vår.

Høsten er her, og flere lurer på hvordan fjernvarmeanlegget fungerer. Det ble i fjor sendt ut et informasjonsskriv med nyttig informasjon om anlegget.

Vi minner om man ikke kan forvente at radiatoren føles varm dersom det er 22°C eller varmere i leiligheten, siden det da vil være svært liten gjennomstrømming av vann.

Påminnelse: Brannsikkerhet

Vi minner om at det er strengt forbudt å oppbevare ting i oppganger/brannsluser (inkl. barnevogner). Dette pga. brannsikkerhet.


Alle objekter vil fjernes uten ytterligere varsel ved rutinemessige kontrollrunder av vaktmester.


Vi minner om at seksjonseier selv er ansvarlig for at brannvernutstyr i egen seksjon fungerer som det skal. Visste du at røykvarsleren har en "best-før-dato" - er det kanskje på tide å bytte ut denne? Disse bør byttes ut hvert 8.-10. år iht. anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De fleste av våre røykvarslere fulgte med leiligheten da den var ny, noe som nå er ca. 10 år siden. Det er en veldig billig forsikring for deg og din familie, samt dine naboer. Les mer om dette på dinside.no.


Les mer om brannsikkerhet i sameiet på våre nettsider her.

Styret, 08.08.18

Kommende hendelser

8. - 30. oktober

Gulvbehandling i oppganger

 

2. - 5. november

Gasspeiskontroll

 

3. november kl 12-14

Vedlikehold kaldtvann

 

Se loren.no for flere hendelser / nærmere informasjon om aktiviteter i nærmiljøet.