Heis

Sameiets heiser er levert av Otis, som også har vedlikehold av heisene. Alle heiser har direktealarm til døgnbemannet vaktsentral.

Vi har hatt utfordringer med hyppige heisstans som skyldes feil bruk av beboere. En gjenganger er at heisdørene fysisk sperres med flyttegods ifm inn- og utfylling fra leilighetene. I heisdørene finnes en fotocelle som vil slå heisen ut av drift dersom dørene sperres ved å sette noe i heisdøren for å holde de åpne. Dersom du skal flytte må du derfor bruke en heisnøkkel for å låse dørene i åpen posisjon. Nøkkelen settes inn i låsen som er inne i heisen og vris til ønsket posisjon.


Heisnøkkel henger inne i heisen.


Tenk på at dine naboer også trenger å bruke heis.


Ved bruk av heisnøkkel sørg for at en raskt bærer ting inn og ut av heis og ikke blokkerer heis mer enn aller høyst nødvendig. Ha alt klart foran heis før en bruker heisnøkkel, flytt ting raskt inn/ut av heis og sett igang heis igjen før en tar ting videre inn i leiligheter eller ut til feks flyttebil.


Heisstans

Dersom du oppdager at heisen står, send inn kontaktskjema for heisstans. Dette skjemaet går direkte til alle styremedlemmer, som vil restarte heisen eller kontakte servicepersonell. Om du er inni heisen når den stanser, bruk alarmknappen.


Merk: Bor du i en oppgang hvor det ikke er trapp fra underetasje til 1. etasje, husk at nøkkel også fungerer i nabooppgang hvor det er trapp.