Bomiljø og naboskap

Styret mottar mange henvendelser med ulike spørsmål som omfatter hvordan vi kan leve godt sammen og skape et godt bomiljø. Det ble i 2017 sendt ut et informasjonsbrev med mye viktig informasjon.