Garasjeport

Driftsstans garasjeport:

Kontakt Bygårdservice 905 20 631.  

For at vi skal unngå driftsstans med kostbar reparasjon og irritasjon over at en ikke kommer inn/ut av garasjeanlegget er det viktig å følger 2 enkle ting :-)

1. VENT når røde lys blinker.

2. IKKE kjøre før port har åpnet seg helt.

Visste du att:

  • Garasjeporten lukker seg 25 sekunder etter at fotocelle er passert.
  • Dersom ingen passerer fotocelle lukker garasjeport etter 25 sekunder.
  • IKKE kjør når røde varslelys blinker !

 

 

 

 

Ny garasjeport montert høsten 2020 er levert av Hörmann. Portmodellen heter DECOTHERM S DD GALVANISERT. 

Det er inngått ny servieavtale både på hovedport og brannporter.

For å øke driftssikerheten og hindre skade på porten er det montert 5 stk fotceller langs portåpning. Nederst på porten er det montert klemlist som reverserer port dersom det detekteres hindringer.

Oppvarming av garasje er basert på generell infrastruktur som avgir varme slik som bilmotorer og rørledinger etc. Med sterkt økende antall el-biler som ikke avgir varme er det valgt en port med tette isolerte lameller, noe som reduserer gjennomtrekk av kald luft utenfra.

Utlufting ev eksos, lukt og fuktighet skjer som tidligere via hver garasjeseksjon sine avtrekksvifter (vi har 5 seksjoner).

 

Ved driftsstans garasjeport kan bruksrettshavere ta kontakt med vakttelefon til vaktmester: 905 20 631.

Merk at det kun er bruksrettshavere som kan benytte denne tjenesten. Alle andre må ta kontakt med bruksrettshaver (eier av garasjeplass).