Garasjeport

Driftsstans garasjeport:

Kontakt Bygårdservice 905 20 631.  

For at vi skal unngå driftsstans med kostbar reparasjon og irritasjon over at en ikke kommer inn/ut av garasjeanlegget er det viktig å følger lyssignal :-)

Lyssignal garasjeport
Det er montert LED-lys på begge sider av garasjeporten. Lyssignalene er som følger:
·       Når porten åpner seg lyser det rødt. 
·       Når porten er åpen lyser det grønt. 
·       Når porten går ned lyser det rødt. 
Enkelt sagt: når det lyser rødt – STOPP!

 

 

 

 

 

2020 ble det montert ny garasjeport. Erfaring fra drift de siste årene har vist at denne garasjeporten ikke er passende for den høye belastningen den utsettes for.
Estimert antall sykluser (antall åpninger) ble beregnet av leverandøren. Det viser seg at garasjeporten åpnes over 100 000 ganger pr år. Vi fikk et motorhavari etter 1 års drift, motor ble byttet til en kraftigere modell og serviceintervaller ble økt for å unngå driftsstans.
Vi trenger en garasjeport som tåler den høye belastningen den utsettes for (som vi nå også har tall på, ikke bare estimater).
Leverandør av garasjeporten har stått for kostnader av motorhavari og refunderer kostander for garasjeport installert tre år siden.
 
For ny garasjeport montert okt 2023 gjelder:
·      Redusert kjørebredde med cm 10 (nødvendig for å få port som tåler mer). Sidedør er flyttet for å minimerer reduksjon av kjørebredde.

·      Vindusfelt i porten for å lettere kunne se motgående kjøretøy.
·      LED-lyslist som markerer når porten er i bevegelse.
·      Isolerte sandwich-seksjoner i stål med brutt kuldebro, PU-skumfylt
·      Motor; akslingsmotor med elektromagnetisk brems, integrert fallsikring, elektronisk endebryter
·      Nødbetjening; manuell nødkjededrift
·      Åpningshastighet maks; 1,2 m/s
·      Lukkehastighet maks; 0,5 m/s
·      Fotocelle i hele portens høyde
 
 
Åpning av garasjeport:
·      Defigo app/RFID brikke (som i dag).
·      Telefonstyrt åpning (for bruksrettshaverer, som i dag).
·      Sensor for automatisk åpning v/utkjøring skiftes da dagens sensor har vært noe ustabil.
·      Tidsur som muliggjør at porten kan stå åpen i «rushtider», reduserer slitasje.

Oppvarming av garasje er basert på generell infrastruktur som avgir varme slik som bilmotorer og rørledinger etc. Med sterkt økende antall el-biler som ikke avgir varme er det valgt en port med tette isolerte lameller, noe som reduserer gjennomtrekk av kald luft utenfra.

Utlufting ev eksos, lukt og fuktighet skjer som tidligere via hver garasjeseksjon sine avtrekksvifter (vi har 5 seksjoner).

 

Ved driftsstans garasjeport kan bruksrettshavere ta kontakt med vakttelefon til vaktmester: 905 20 631.

Merk at det kun er bruksrettshavere som kan benytte denne tjenesten. Alle andre må ta kontakt med bruksrettshaver (eier av garasjeplass).