Garasjeport

For at vi skal unngå driftsstans med kostbar reparasjon og irritasjon over at en ikke kommer inn/ut av garasjeanlegget er det viktig å følger 2 enkle ting :-)

1. IKKE kjøre før port har åpnet seg helt.
2. VENT dersom det røde lyset blinker/lyser.

Visste du att:

  • Garasjeporten lukker seg 10 sekunder etter at fotocelle er passert.
  • Dersom ingen passerer fotocelle lukker garasjeport etter 30 sekunder.
  • Når en kommer kjørende og ser at porten er åpen og trykker på fjernkontroll for å "sikre seg at porten forblir oppe", vil en oppnå det motsatte - porten vil lukke seg.
  • De røde varslelys blinker 3 ganger før porten beveger seg. IKKE kjør når røde varslelys blinker !