Defekt lyspære / mørk lampe

Vaktmester går runder og ser etter mørke lamper ca 1 gang pr uke. Det er også muligå melde fra om defekt lyspære / mørk lampe ved å fylle inn skjema under. Melding går rett til vaktmester som skifter lyspære så fort det lar seg gjøre.
Vær oppmerksom på att hvor pære er plassert avgjør hvor fort pære skiftes.
Er det feks gått en pære i trappeoppgang hvor det er flere lamper vil pære ikke skiftes så fort som om det har gått pære i feks brannsluse hvor det kun er 1 lampe. Fyll derfor ut skjema korrekt :-) 1 skjema pr lampe. Skjema som er feil eller mangelfullt utfylt følges ikke opp av vaktmester.

For alle andre henvendelser til vaktmester se "kontakt".

Lamper som er meldt inn som defekt merkes med klistrelapp.
Er lampe merket er det ikke nødvendig å melde inn defekt lampe da den allerede er registrert.

Opprinnelig monterte lamper i oppganger fra bygningene var nye har en estimert levetid på ca 8 år. De fleste lamper er nå eldere enn dette. For å redusere utgifter til sameiet vil defekte lamper bli byttet ut til LED lamper med dimmefunksjon.
For å ytterligere redusere sameiet sine utgifter ventes det med å skifte ut defekte lamper til det er ca 5 stk defekte lamper totalt i sameiets bygningsmasse (vi har nok lys i oppganger selv om 1 eller 2 lamper i samme områder er defekt over en tidsperiode)
Unntak er defekt lampe i brannsluse, denne skiftes så fort det lar seg gjøre.