Renovasjon

Ved feil bruk av avfallssug eller ved forsøpling rundt nedkastene, vil styret utstede søppelfaktura.

Sameiets renovasjonsløsning er basert på avfallssug. Nedkastluker utenfor bygningene er tilkoblet oppsamlingstanker under bakken. En spesialbygget renovasjonsbil suger avfallet gjennom et rørsystem og inn i bilen. Rørene er opptil 150 meter lange.

For at dette systemet skal fungere, er det viktig at man ikke kaster for store poser med avfall, da disse kan sette seg fast i rørene. Dersom posen ikke går lett inn i luken, er dette ditt signal om at posen er for stor, og avfallet må fordeles på to poser.

Hva kan kastes hvor?

Nedkastluker for restavfall

 • Blå poser med ren plastemballasje
 • Grønne poser med matavfall
 • Poser med restavfall

Du får tak i blå og grønne poser i nærmeste dagligvarebutikk.


Nedkastluker for papir

 • Aviser, ukeblader, drikkekartong og annen papir- og kartongemballasje
 • Ren pappemballasje i småbiter (maks størrelse tilsvarende A4-ark). Ikke brett sammen pappen for å få den inn, den vil brette seg ut igjen i røret og forårsake propp.

Slik unngår du driftsstans

 • Pakk avfallet i poser som knytes med dobbel knute
 • Kast bare poser som er tilpasset åpningen på nedkastlukene (fyll posen kun halvfull)
 • Tunge poser lager propper. Del derfor opp i flere poser.

Kast ikke

 • Glass og metallavfall
 • Store gjenstander som møbler, tepper, juletrær, lamper, skistaver o.l.
 • Stein, telefonkataloger og tunge gjenstander

Dersom du har avfall som ikke kan kastes i avfallssuget, benytt deg av andre tilbud for kildesortering:

Se video av hvordan anlegget brukes: