Gasspeiskontroll 2020

Børsteveien 6 A

2. nov kl. 7:30: seksjon 4, 6, 10
2. nov kl. 8:00: seksjon 12, 16, 18
2. nov kl. 8:30: seksjon 22, 24, 28
2. nov kl. 9:00: seksjon 30, 33, 34
2. nov kl. 9:30: seksjon 37, 38, 40

 

Børsteveien 6 B

2. nov kl. 10:00: seksjon 1, 3, 7
2. nov kl. 10:30: seksjon 9, 13, 15
2. nov kl. 11:00: seksjon 19, 21, 25
2. nov kl. 12:00: seksjon 27, 31, 32
2. nov kl. 12:30: seksjon 35, 36, 39

 

Kanonhallveien 66 A

2. nov kl. 13:00: seksjon 44, 46, 50
2. nov kl. 13:30: seksjon 52, 56, 58
2. nov kl. 14:00: seksjon 62, 64, 68
2. nov kl. 14:30: seksjon 70, 72

 

Kanonhallveien 66 B

2. nov kl. 14:30: seksjon 41
3. nov kl. 7:30: seksjon 43, 47, 49
3. nov kl. 8:00: seksjon 53, 55, 59
3. nov kl. 8:30: seksjon 61, 65, 67
3. nov kl. 9:00: seksjon 71

 

Børsteveien 4 A

3. nov kl. 9:00: seksjon 76, 78
3. nov kl. 9:30: seksjon 82, 84, 88
3. nov kl. 10:00: seksjon 90, 94, 96
3. nov kl. 10:30: seksjon 100, 102, 105
3. nov kl. 11:00: seksjon 106, 109, 110
3. nov kl. 12:00: seksjon 112

 

Børsteveien 4 B

3. nov kl. 12:00: seksjon 73, 75
3. nov kl. 12:30: seksjon 79, 81, 85
3. nov kl. 13:00: seksjon 87, 91, 93
3. nov kl. 13:30: seksjon 97, 99, 103
3. nov kl. 14:00: seksjon 104, 107, 108
3. nov kl. 14.30: seksjon 111

 

Kruttveien 12

3. nov kl. 14:30: seksjon 113, 115
4. nov kl. 7:30: seksjon 116, 118, 119
4. nov kl. 8:00: seksjon 121, 122, 124
4. nov kl. 8:30: seksjon 125, 127, 128

 

Kruttveien 2-10

2 E 4. nov kl. 9:00
2 D 4. nov kl. 9:00
2 C 4. nov kl. 9:00
2 B 4. nov kl. 9:30
2 A 4. nov kl. 9:30
4 B 4. nov kl. 9:30
4 A 4. nov kl. 10:00
6 E 4. nov kl. 10:00
6 A 4. nov kl. 10:00
8 E 4. nov kl. 10:30
8 A 4. nov kl. 10:30
10 D 4. nov kl. 10:30

 

Kruttveien 11-15

11 A 4. nov kl. 11:00
13 A 4. nov kl. 11:00
15 A 4. nov kl. 11:00

 

Børsteveien 2 A

4. nov kl. 12:00: seksjon 162, 164, 168
4. nov kl. 12:30: seksjon 170, 174, 176
4. nov kl. 13:00: seksjon 180, 182, 186
4. nov kl. 13:30: seksjon 188, 191, 192
4. nov kl. 14:00: seksjon 195, 196, 198

 

Børsteveien 2 B

4. nov kl. 14:30: seksjon 159, 161, 165
5. nov kl. 7:30: seksjon 167, 171, 173
5. nov kl. 8:00: seksjon 177, 179, 183
5. nov kl. 8:30: seksjon 185, 189, 190
5. nov kl. 9:00: seksjon 193, 194, 197

 

Peter Møllers vei 6 A

5. nov kl. 9:30: seksjon 222, 224, 225
5. nov kl. 10:00: seksjon 227, 228, 230
5. nov kl. 10:30: seksjon 231, 233, 234
5. nov kl. 11:00: seksjon 236, 237, 239
5. nov kl. 12:00: seksjon 240, 242, 244

 

Peter Møllers vei 6 B

5. nov kl. 12:30: seksjon 199, 201, 202
5. nov kl. 13:00: seksjon 204, 205, 207
5. nov kl. 13:30: seksjon 208, 210, 211
5. nov kl. 14:00: seksjon 213, 214, 216
5. nov kl. 14:30: seksjon 217, 219, 221