Siste nytt

Energiavregning 2018 er nå klar

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass er nå klar for 2018. Denne sendes ikke ut på papir, men er tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no.

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem er tidligere sendt ut. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering her. Husk at du også kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann (ikke strøm og gass) via Brukerportalen.

Det beløp du enten har til gode eller til betaling vil komme sammen med faktura for fellesutgifter for juli. Ny sum for a-konto energi er justert fra og med denne samme fakturaen - her er beløpet tilpasset forbruket fra siste året.

Styret, 17.04.19

Årsmøter 2019

Sameiet Lørenplatået avholder årsmøte 24. april 2019 kl. 1900 i Sinsen kirke. Forslag til saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest 15. februar 2019. Saken må tydelig beskrives og det må fremkomme forslag til beslutning. Saker kan sendes elektronisk til lorenplataet@gmail.com, legges i styrets postkasse v/Krutttveien 11, eller sendes pr. brev til vår forretningsfører.

Løren Velforening avholder årsmøte 23. mai 2019. Forslag til saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være sameiets styre i hende senest 22. februar 2019. Saken må tydelig beskrives og det må fremkomme forsalg til beslutning. Alle medlemmer (alle seksjonseiere i vårt sameie er automatisk medlem) kan sende inn forslag til årsmøtet i Løren Velforening, men kun valgte respresentater fra det enkelte sameie møter.
Styret, 02.01.19

Rens av ventilasjonsanlegg 20. mai - 7. juni

Styret har fått gjennomført kontroll av avløpsrør og ventilasjonsrør i noen seksjoner i sameiet. Det er gledelig å rapportere at avløpsrør ser meget bra ut. Ventilasjonsrør trenger dog en rens (noe som er anbefalt hvert 3. - 5. år), og dette er nå bestilt.

Arbeidet gjennomføres i perioden 20. mai - 7. juni, og det er meget viktig at leverandøren får tilgang til absolutt alle seksjoner. Arbeidet i seksjonen vil foregå kl. 07.00 - 12.00 og det startes i øverste etasje. Arbeidet i hver seksjon vil ta ca. 15 minutter +/-. På ettermiddagen, fra kl. 11.00 - 15.00, vil leverandøren arbeide fra viftene på taket.

Følgende fremdriftsplan er satt opp (sett inn i kalenderen nå!):
 • Mandag 20/5: Børsteveien 6 A
 • Tirsdag 21/5: Børsteveien 6 B
 • Onsdag 22/5: Børsteveien 4 A
 • Torsdag 23/5: Børsteveien 4 B
 • Fredag 24/5: Kanonhallveien 66 A
 • Mandag 27/5: Kanonhallveien 66 B
 • Tirsdag 28/5: Kruttveien 12
 • Onsdag 29/5: Kruttveien 11, 13 og 15
 • Mandag 3/6: Kruttveien 2, 4, 6, 8 og 10
 • Tirsdag 4/6: Peter Møllers vei 6 A
 • Onsdag 5/6: Peter Møllers vei 6 B
 • Torsdag 6/6: Børsteveien 2 A
 • Fredag 7/6: Børsteveien 2 B
Les nærmere informasjon fra leverandøren her.

Legg spesielt merke til at all informasjon/kontakt vedr. nøkler etc. gjøres direkte til Power Clean Ventilasjon AS, telefon 32 17 87 77 om dere ikke kan være hjemme på oppsatt tidspunkt (altså ikke til styret).

Vi håper arbeidet vil utgjøre en merkbar forskjell på avtrekket i alle seksjoner.
Styret,, 04.04.19

Dugnad i sameiet, mandag 13. mai kl. 17.00

Mandag 13. mai kl. 17.00 inviterer vil til dugnad, slik at området vårt ute blir flott og fint før 17. mai. Det er mange varierte oppgaver for store og små; Høytrykkspyle inngangpartier, rense bedene for søppel, rake og fikse på kanter langs gangveiene ++. Etter et par timer fyrer vi opp grillen med ulike pølsevarianter. Tillaging av kaffe, boller etc. er også godt bidrag til dugnaden. Overraskelser til barna. Velkommen!

Styret, 31.03.19

Garasjevask 2019, 22. og 23. mai kl. 08.00-17.00

Garasjevask gjennomføres 22. og 23. mai 2019. Les mer på nettsidene til Løren Garasjelag her.

Styret i Løren Garasjelag, 25.02.19

Utekino: Jurassic Park

Årets første utekino i Lørenparken blir Jurassic Park og den vises fredag 10. mai klokken 22.15. Kinoen er gratis for alle, og vi håper så mange som mulig blir med. Hjertelig velkommen skal dere være!
Løren Velforening, 23.03.19

Lørenvenn blir app

Lørenvenn-ordningen som gir deg nyheter og tilbud fra butikkene på Løren blir nå til en app. Følg med på gode tilbud og aktiviteter i nærområdet. Er du Lørenvenn vil du få en SMS når appen er klar. Om ikke, kan du melde deg inn ved å sende LØREN til 2242.
Løren Velforening, 14.03.19

Ønske om nytt gangfelt i Peter Møllers vei v/Børsteveien

Engasjerte beboere har ytret bekymring angående stadig økende kryssing av Peter Møllers vei v/Børsteveien. I samarbeid med Sameiet Lørenkvartalet og Løren Velforening, har styret sendt ønske om nytt gangfelt til Oslo kommune v/Bymiljøetaten. Ler mer her.
Styret, 26.02.19

Informasjon om kildesortering - torsdag 21. februar kl. 15 - 20

Sameiet Lørenplatået tar klima og miljø på alvor, og her er en glimrende anledning til å øke kunnskapen om hva du kan gjøre for å utgjøre en forskjell. Renovasjonsetaten kommer med representanter som vil gå dør-til-dør for å svare på spørsmål, dele ut informasjon, samt at du kan få en egen beholder til matavfall. Benytt muligheten, og ta godt imot disse som gjør en meget viktig jobb! Les mer her.
Styret, 13.02.19

Fellesutgifter og energikostnader

Styrets forslag til budsjett for 2019 har ikke lagt inn noen endringer i fellesutgifter, og dermed ingen økning/justering fra 1.1.19. Som alltid, vil styret vurdere nivået for fellesutgifter løpende.

Pris for strøm og fjernvarme (varme og varmt tappevann) har hatt en sterk økning gjennom 2018, og prognosene fra fagmiljøet sier at det kan forventes ytterligere prisoppgang i 2019. Styret minner om at oppgjør for energi sendes seksjonseiere sammen med faktura for fellesutgifter i juli. Denne avregningen vil da speile forbruket 1.1 - 31.12.18. Det kan være fornuftig å påregne en avregning der a-konto innbetalt siste året ikke vil være dekkende for forbruket i 2018, og derfor ta høyde for dette allerede nå.

Med tanke på prognosen for ytterligere prisøkning i 2019, minner vi om at a-konto energi økes/justeres først fra juli 2019 for forbruk 1.1 - 31.12.19. Denne justeringen vil da bruke forbruket i seksjonen gjennom 2018 som grunnlag + et "buffer" (normalt 5%, men vi vil vurdere om dette bør være høyere i neste periode). Vi oppfordrer til å ta høyde for økte energikostnader i tiden fremover.
Styret, 16.01.19

Nytt fra Løren Garasjelag

 • Justering av pris på lading av elbil fra 1.1.19
 • Orden i garasjeanlegget av hensyn til brannsikring
Les mer på nettsidene til Løren Garasjelag her.

Styret Løren Garasjelag, 27.12.18

Utskifting av dører i Kruttveien 2-10

Det vil i løpet av de nærmeste dagene igangsettes utskifting av dører til oppgangen i alle etasjer i Kruttveien 2-10. Dette pga. råteskader i eksisterende dører.

Styret, 17.12.18

Utskifting av lamper i oppganger

I disse dager vil elektriker bytte alle resterende taklamper i oppgangene til LED-lamper. Mens dette arbeidet pågår, vil hver enkelt oppgang og brannsluse kunne være uten lys i kort tid.
Styret, 14.12.18

Dokumentasjon for internettandel av fellesutgifter

For beboere som har en arbeidsgiver som dekker privat internettabonnement, kan vi informere om at vi har mottatt oppdatert dokumentasjon fra Viken Fiber om kostnaden for internettdelen av fibernett-abonnementet. Se informasjonssiden om fibernett for å laste ned dokumentet som kan gis til arbeidsgiver.
Styret, 29.11.18

Vi minner om: Lufteluker og avtrekk

Leilighetene i Lørenplatået er installert med mekanisk avtrekk fra både kjøkken og bad, som trekker luft ut av seksjonen gjennom en vifte på taket.
Det er viktig at ventiler i yttervegg, spalter i døråpninger og innvendige ventiler ikke lukkes eller tildekkes. Disse må holdes åpne slik at frisk luft kan trekkes inn i seksjonen. Dersom ventilene lukkes vil det oppstå et undertrykk som fungerer som en støvsuger, og trekker inn vann sammen med luft. Dette kan føre til vannskader på bygningen og din seksjon.
Du finner flere detaljer i informasjonsskrivet som ble sendt ut i fjor vår.
Styret, 09.10.18

Vi minner om: Varme

Høsten er her, og flere lurer på hvordan fjernvarmeanlegget fungerer. Det ble i fjor sendt ut et informasjonsskriv med nyttig informasjon om anlegget.

Vi minner om man ikke kan forvente at radiatoren føles varm dersom det er 22°C eller varmere i leiligheten, siden det da vil være svært liten gjennomstrømming av vann.
Styret, 09.10.18

Gasspeiskontroll 10. - 18. september

 Det er tid for årlig lovpålagt gasspeiskontroll. Se informasjon om gasspeiskontroll 2018 her. Gasspeiskontroll må gjennomføres selv om peisen ikke brukes.

Husk å melde fra til Alfa Olis på e-post dersom du bytter tid med naboen.
Styret, 22.08.18

Påminnelse: Brannsikkerhet

Vi minner om at det er strengt forbudt å oppbevare ting i oppganger/brannsluser (inkl. barnevogner). Dette pga. brannsikkerhet.

Alle objekter vil fjernes uten ytterligere varsel ved rutinemessige kontrollrunder av vaktmester.

Vi minner om at seksjonseier selv er ansvarlig for at brannvernutstyr i egen seksjon fungerer som det skal. Visste du at røykvarsleren har en "best-før-dato" - er det kanskje på tide å bytte ut denne? Disse bør byttes ut hvert 8.-10. år iht. anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De fleste av våre røykvarslere fulgte med leiligheten da den var ny, noe som nå er ca. 10 år siden. Det er en veldig billig forsikring for deg og din familie, samt dine naboer. Les mer om dette på dinside.no.

Les mer om brannsikkerhet i sameiet på våre nettsider her.

Styret, 08.08.18

Rens av sluk på balkong/terrasse/markterasse

Vi minner om at alle sluk og nedløpsrør på din terrasse/balkong/markterrasse må renses regelmessig, og ansvaret for dette hviler på seksjonseier iht. våre vedtekter.

Høsten er på vei og det er meget viktig at denne oppgaven utføres - for å forebygge og å unngå skader på bygningsmassen vår.

Usikker på hvor sluk er plassert på din balkong/terrasse/markterrasse - se bildeeksempler vedlagt her.

Styret, 08.08.18Kommende hendelser

24. april
Årsmøte i Sameiet Lørenplatået
(kl. 19:00)

10. mai
Utekino: Jurassic Park (kl. 22:15)

13. mai
Dugnad i sameiet (fra kl. 17:00)

22. og 23. mai
Garasjevask (kl. 08:00 - 17:00)