Siste nytt

Gravearbeider i Børsteveien

Det vil gjennomføres gravearbeider i Børsteveien i uke 49. Arbeidene starter mandag 3. desember. Vi beklager eventueller ulemper dette medfører.
Styret, 30.11.18

Dokumentasjon for internettandel av fellesutgifter

For beboere som har en arbeidsgiver som dekker privat internettabonnement, kan vi informere om at vi har mottatt oppdatert dokumentasjon fra Viken Fiber om kostnaden for internettdelen av fibernett-abonnementet. Se informasjonssiden om fibernett for å laste ned dokumentet som kan gis til arbeidsgiver.
Styret, 29.11.18

Førjulstid på Løren

Selvaag Eiendom og Sinsen kirke arrangerer diverse arrangementer i førjulstiden, blant annet:
  • Julegrantenning 24. november
  • Fotodag med nissen 1. desember
  • Julemesse 1. desember
  • Julemarked og juleverksted 8. desember
  • Julekonsert 13. desember
  • Julegudstjeneste 24. desember
Se loren.no/hva-skjer for mer informasjon om arrangementene.
Styret, 21.11.18

Varmtvann stenges tirsdag 20.11

I forbindelse med årets service på varme- og VVS-anlegget, ble det avdekket at noen defekte deler må byttes ut.

Dette arbeidet vil gjennomføres tirsdag 20. november fra kl. 10.00, og det forventes at arbeidet tar ca. fire timer. I denne perioden vil ikke varmt tappevann være tilgjengelig.

Ved inngrep på hovedledningen, med nedtapping og oppfylling av rørene, så kan det bli pisket opp og løsne slam og partikler som følger rørene ut til tappekrana. Kortvarig misfarget vann er også en mulig konsekvens av dette. Dersom man merker at trykket har blitt dårligere etter inngrepet, er det sannsynligvis pga. tett perlator (filter i krantuten) - dette kan gjelde også dusjarmatur og andre installasjoner som har filter. Slike filtere bør uansett renses med jevne mellomrom. Noe luft i anlegget kan oppleves en kort stund etter arbeidet.
Styret, 15.11.18

Julegrantenning

Løren Velforening melder:
VI TENNER JULEGRANEN
24/11-2018 KL.16.30
Vi serverer gløgg og pepperkaker, Sinsen ungdomskorps spiller og vår lokale sangfugl skal synge julen inn. Vi har også hørt at nissen kommer med noe godt til barna!
Vi avslutter ca. kl. 18.30.
Hjertelig velkommen!
Styret, 31.10.18

Vi minner om: Lufteluker og avtrekk

Leilighetene i Lørenplatået er installert med mekanisk avtrekk fra både kjøkken og bad, som trekker luft ut av seksjonen gjennom en vifte på taket.
Det er viktig at ventiler i yttervegg, spalter i døråpninger og innvendige ventiler ikke lukkes eller tildekkes. Disse må holdes åpne slik at frisk luft kan trekkes inn i seksjonen. Dersom ventilene lukkes vil det oppstå et undertrykk som fungerer som en støvsuger, og trekker inn vann sammen med luft. Dette kan føre til vannskader på bygningen og din seksjon.
Du finner flere detaljer i informasjonsskrivet som ble sendt ut i fjor vår.
Styret, 09.10.18

Vi minner om: Varme

Høsten er her, og flere lurer på hvordan fjernvarmeanlegget fungerer. Det ble i fjor sendt ut et informasjonsskriv med nyttig informasjon om anlegget.

Vi minner om man ikke kan forvente at radiatoren føles varm dersom det er 22°C eller varmere i leiligheten, siden det da vil være svært liten gjennomstrømming av vann.
Styret, 09.10.18

Komprimatorbil

Komprimatorbilen kommer onsdag 10.10. Se siden om komprimatorbil for mer informasjon.

Styret, 25.09.18

Rydding av sykler

 I henhold til sameiets husordensregler varsles det nå or andre gang om at det i høst vil bli gjennomført rydding av sykler i uke 42. Innen denne uken må alle sykler merkes med navn, adresse og seksjonsnummer.

Fra sameiets husordensregler:

§ 4 Rydding av sykler

Det varsles i god tid om at det ryddes i sykler. Første varsel gis 2 mnd før, andre varsel 1 mnd før samt oppslag samme uke som det ryddes.
Sykler må merkes med navn, adresse og seksjonsnummer (er ikke all informasjon på sykkel - fjernes den). Ikke merkede sykler fjernes og lagres i 2 mnd før eksternt firma henter sykler.

Styret, 15.09.18

Boning

Vår renholdsleverandør starter i uke 38 med gulvbehandling i Lørenplatået i alle etasjer, trappeoppganger, brannsluser og heis.

Boning utføres etter følgende plan:
Kanonhallveien 66B: 17.09
Kanonhallveien 66A: 18.09
Børsteveien 2A: 25.09
Børsteveien 2B: 27.09
Børsteveien 4A: 04.10
Børsteveien 4B: 05.10
Børsteveien 6A: 09.10
Børsteveien 6B: 11.10
Kruttveien 2-10: 12.10
Kruttveien 12: 16.10
Peter Møllers vei 6A: 18.10
Peter Møllers vei 6B: 19.10

Mellom kl. 09.00 og 14.00 dagen det bones i din oppgang bør fellesarealene ikke benyttes. Alle må fjerne dørmatter og andre gjenstander i sin brannsluse før kl. 09.00.
Styret, 06.09.18

Gasspeiskontroll 10. - 18. september

 Det er tid for årlig lovpålagt gasspeiskontroll. Se informasjon om gasspeiskontroll 2018 her. Gasspeiskontroll må gjennomføres selv om peisen ikke brukes.

Husk å melde fra til Alfa Olis på e-post dersom du bytter tid med naboen.
Styret, 22.08.18

Offentlig ettersyn: Utbygging Sinsenveien 51-55, Løren


Planene for utbygging Sinsenveien 51-55 er lagt ut til offentlig ettersyn. Styret vil selvfølgelig vurdere om vi skal komme med kommentarer på vegne av Sameiet Lørenplatået, men det er også anledning for den enkelte å si sin mening direkte til Plan- og bygningetaten her.
Svarfrist er 24. september 2018.

Styret, 10.08.18

Påminnelse: Brannsikkerhet

Vi minner om at det er strengt forbudt å oppbevare ting i oppganger/brannsluser (inkl. barnevogner). Dette pga. brannsikkerhet.

Alle objekter vil fjernes uten ytterligere varsel ved rutinemessige kontrollrunder av vaktmester.

Vi minner om at seksjonseier selv er ansvarlig for at brannvernutstyr i egen seksjon fungerer som det skal. Visste du at røykvarsleren har en "best-før-dato" - er det kanskje på tide å bytte ut denne? Disse bør byttes ut hvert 8.-10. år iht. anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De fleste av våre røykvarslere fulgte med leiligheten da den var ny, noe som nå er ca. 10 år siden. Det er en veldig billig forsikring for deg og din familie, samt dine naboer. Les mer om dette på dinside.no.

Les mer om brannsikkerhet i sameiet på våre nettsider her.

Styret, 08.08.18

Rens av sluk på balkong/terrasse/markterasse

Vi minner om at alle sluk og nedløpsrør på din terrasse/balkong/markterrasse må renses regelmessig, og ansvaret for dette hviler på seksjonseier iht. våre vedtekter.

Høsten er på vei og det er meget viktig at denne oppgaven utføres - for å forebygge og å unngå skader på bygningsmassen vår.

Usikker på hvor sluk er plassert på din balkong/terrasse/markterrasse - se bildeeksempler vedlagt her.

Styret, 08.08.18

Nye lys i Lørenparken

Løren Velforening er glad for å rapportere at de elektriske problemene i parken nå forhåpentligvis er historie. Nye lys rundt klatrestativet og nye pullertere gjennom parken er nå på plass. Vi håper alle blir fornøyd med de nye lysene gjennom de mørkere kveldene som nærmer seg.

Styret, 08.08.18

Ny infrastruktur for elbiler settes i drift

Har du fått grønt lys?

Ny infrastruktur for elbil settes nå i drift - les mer på nettsidene til Løren Garasjelag, www.lorengarasjelag.no.

Styret i Løren Garasjelag, 29.06.18Energiavregning 2017 er nå klar

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass er nå klar for 2017. Denne sendes ikke ut på papir, men er tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no.

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem er tidligere sendt ut. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering her. Husk at du nå kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann via Brukerportalen.

Det beløp du enten har til gode eller til betaling vil komme sammen med faktura for fellesutgifter for juli. Ny sum for a-konto energi er justert fra og med denne samme fakturaen - her er beløpet tilpasset forbruket fra siste året.
Styret, 31.05.18

Mulig etablering av sykkelparkering

Oppdatering 29.05.18:
Vi har fått to personer med på laget så langt, og tenker at en eller to til hadde vært fint. Ta kontakt med oss!

***
På Årsmøtet 2018 ble det fremlagt forslag om å etablere en god og sikker løsning for sykkelparkering. Styrets innspill var å nedsette en arbeidsgruppe som tar frem forslag til løsninger, støtteordninger og krav. Gruppen vil arbeide tett med styret. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.

Vi søker derfor nå 3-4 personer som kan utgjøre denne arbeidsgruppen. Er dette et tema du brenner for, og gjerne vil gjøre en innsats for en sikrere og tryggere sykkelhverdag? Send da en epost til styret snarlig på lorenplataet@gmail.com.
Styret, 15.05.18

Tusen takk for innsatsen!

Gode naboer utretter mye! Tusen hjertelig takk til de ca. 40 beboerne som stilte opp på vår-dugnaden i dag - fantastisk innsats! I etterkant ble det litt grillkos med pølser, brus og kaker.

Styret, 15.05.18Kommende hendelser

8. desember
Julemarked på torget, hest og kjerre, juleverksted
(kl 11-16:30)

13. desember
Julekonsert i Sinsen kirke
(kl 18-19)

24. desember
Julegudstjeneste i Sinsen kirke
(kl 15)

12. februar
Karneval i Kanonhallen
(kl 17:30-19:30)