Utleie

Skal du leie ut boligen din? Her er noe av det du bør informere om ved utleie, samt ting du må utføre/melde fra om.

Send styret informasjon om nye leietakere

Send inn skjema for melding om utleie for å gi styret informasjon om hvem som benytter seksjonen.

Fra §2 i vedtektene for Lørenplatået:
"Erverv av seksjon og leietaker ved utleie av bruksenhet må meldes til sameiets styre og forretningsfører for registering."


Regler og vedtekter

Gjør dine leietakere kjent med vedtekter og ordensregler for Sameiet Lørenplatået og evt. Løren Garasjelag (ved utleie av garasjeplass). Merk: Sameiet forholder seg kun til seksjonseiere, som er ansvarlige for sine leietakere overfor sameiet.


Hjemmeside og kontaktinformasjon

Informer nye bebeoere og gjør dem kjent med hjemmesiden og kontaktinformasjon til styret. På hjemmesiden finner både du som seksjonseier og leietaker svar på de aller fleste spørsmål. All informasjon om Lørenplatået blir gjort offentlig via hjemmesiden.


Postkasseskilt og navn på ringetablå

Postkasseskilt og navn på ringetablå bestilles via hjemmesiden. Husk at det er seksjonseier som må gjøre dette på vegne av leietakerne, da styret bare forholder seg til seksjonseier.


Renovasjon

Informer om hvordan søppelnedkast fungerer. Alt må kastes i poser som knyttes med dobbeltknute.

Forsøpling koster! Sameiet utsteder søppelfaktura ved forsøpling eller feil bruk av søppelnedkast.

Informer om at Løren minigjenbruksstasjon kan brukes til å kaste avfall som ikke går i søppelnedkast.

Minn også om at det er forbudt å lagre ting i fellesarealer.

Husk at sameiet foholder seg til seksjonseiere, som er ansvarlige for sine leietakere overfor sameiet.


Informer gjerne om bomiljøvakten fra Securitas

Sameiet er tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas. Ved uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen kan Securitas tilkalles. Det koster ikke noe å tilkalle vekter, de er der for din skyld.


Avtrekk og lufteluker

For å ikke skade bygningsmassen og for at avtrekksvifte skal fungre, det være åpne lufteluker/spjeld inn til leiligheten.

Anbefalinger for leiekontrakt

Det anbefales at setningen "ved brudd på sameiets husordensregler og vedtekter kan leieforhold sies opp med umiddalbar virkning" tas med i leiekontrakt med leietakere.

Strøm/varmtvann/fjernvarme

Leier en ut seksjon må det inngås privat avtale med leietaker om energiforbruk (strøm, varmtvann og fjernvarme), sameiet fakturerer og forholder seg kun til seksjonseiere. Husk at beløpet på den månedlige fakturaen fra sameiet er et a-konto-beløp, som vil avregnes påfølgende år i månedsskiftet juni/juli.