Dersom du har litt, eller ingen, varme:

Sett alle termostater på fullt i ett døgn. Dersom dette ikke gir mer varme, fyll ut skjema (finnes nederst på denne siden) med så mye informasjon som mulig slik at vi kan behandle saken.

Fjernvarme

Leilighetene i sameiet varmes opp ved hjelp av fjernvarme. Hver leilighet er utstyrt med vannbåren varme i baderomsgulvene og radiatorer i øvrige rom. Radiatorene og baderomsgulvene er termostartstyrte. Temperaturen på vannet reguleres etter utetemperaturen, slik at det vil kjennes varmere når det blir kaldere ute og motsatt.

Temperatur i leiligheten

Det er ikke mulig å få ubegrenset høy temperatur i leiligheten, men det skal være mulig å holde omtrent +22 °C, uansett hvor kaldt det er ute. Temperaturnivået til radiatorene stilles inn på termostaten på hver enkel radiator, der * er frostsikring og 5 er maks effekt. Temperaturnivået til badegulvene stilles inn på termostaten som er plassert nede på veggen ved siden av toalettet, der 0 er helt avstengt og 4 (8 i enkelte seksjoner) er maks effekt.

Termostatstyring

Radiatorene og gulvene er termostatstyrte. Det betyr at når temperaturen i rommet når den innstilte verdien på termostaten, vil denne stenge. Etter hvert som temperaturen i rommet synker, åpner termostaten igjen og slipper gjennom varmtvann. Det er viktig å være klar over at har man gardiner eller andre ting som dekker termostaten på radiatoren, vil det bli varmere på dette stedet, og termostaten vil styre etter denne temperaturen, radiatorene og rommene vil føles kalde.

 

Det er viktig at seksjonseier mosjonerer termostatene på baderom og radiator en gang hver måned, dette gjøres ved at man skrur termostat til helt lukket, opp til fullt og tilbake til ønsket posisjon. En slik mosjonering av termostat vil flytte nålen i ventilen frem og tilbake og man unngår dermed at denne setter seg fast.


Baderomsgulvene er termostatstyrte og slipper gjennom varmtvann på bakgrunn av temperaturen i baderommet. Man kan ikke regne med at gulvet vil gi den komfortfølelsen som et gulv med varmekabler vil gi.

 

Beboere skal IKKE lenger "lufte" radiatorer selv, slik det tidligere ble opplyst om, da dette vil ha negativ innvirkning på anlegget.

Problemer med varme - spørsmål og svar

Spørsmål:

"Radiatoren min kjennes lunken, vi får det ikke skikkelig varmt i leiligheten - hvorfor?"

Svar:
Det er ikke mulig å få ubegrenset høy temperatur i leiligheten, men det skal være mulig å holde omtrent 22°C uansett hvor kaldt det er ute. Temperaturnivået stilles inn på termostaten, der 0 er helt avstengt og 5 er maks effekt. Alle radiatorene er termostatstyrte. Det vil si at når temperaturen i rommet oppnår den innstilte verdien på termostaten, vil denne stenge og radiatoren føles kald. Etter hvert som temperaturen i rommet synker, åpner termostaten igjen og radiatoren blir varm/lunken.

Er termostaten plassert for eksempel bak en sofa eller det henger gardiner over termostaten, vil temperaturen rundt termostaten være vesentlig høyere enn i rommet ellers, og følgelig vil termostaten lukke for sirkulasjon. Det er derfor viktig at det er godt med luft rundt termostaten. Andre elektriske apparater (tv, forsterker etc.) i umiddelbar nærhet til termostat, eller bruk av andre elektriske varmekilder eller gasspeis, vil selvfølgelig også påvirke på samme vis. Kommer temperaturen i rommet over ca. 22°, vil radiatorer stenges.

Ønskes høyere gjennomsnittstemperatur og/eller ønsker du å drifte varmen mer effektivt og
økonomisk, er det mulig å oppgradere termostathodene til en elektronisk versjon.
OBS: Skal disse elektroniske termostathodene fullt ut fylle sin funksjon, må alle termostathoder i samme rom byttes ut.

Ved innstilling på frostbeskyttelsesmarkeringen (*) åpner termostaten ved ca 6°C
for å hindre at varmesystemet fryser - og følgelig blir radiatoren varm. Dette er verdt å merke
seg spesielt på soverom, dersom man har vinduet åpent hele året - eller om man har åpent vindu og gardiner som henger ned og dekker radiatoren, såkalt innkapsling av radiator.


Spørsmål:

"Radiatoren min kjennes bare lunken, og er kald nederst - hvorfor?"


Svar:

At en radiator er varm/lunken øverst og kald nederst er helt normalt, og er slik det skal være. Varmt vann kommer inn øverst, varme avgis underveis nedover i radiatoren og det "brukte" kalde vannet føres ut nederst.


Spørsmål:

"Hvordan fungerer egentlig varmen på baderomsgulv, og hva kan jeg forvente?"


Svar:

Varmeanlegget vårt er i drift hele året og vil kunne gi god varme på badet, også om sommeren. Termostaten på badegulvet regulerer på vannet som går ut av gulvet (retur), og det kan derfor oppleves at det er noe ulik varme på ulike deler av gulvet (varmere der vannet kommer inn). Ved innstilling på 3-4 på termostaten, vil du kunne ha en jevn overflatetemperatur på ca. 30-35°C hele året. Står innstillingen på under 3, vil temperaturområdet være under 25-30°C og oppleves som kaldt for nakne føtter. Det anbefales å ikke sette innstilling på over 4 (dersom du har en termostat 1-8), da dette vil gi ubehagelig høy temperatur og unødvendig forbruk når det er ekstra kaldt ute.

Ettersom termostatene er mekaniske termostater, kan det være noe forskjeller på de enkelte komponentene. Innstilingene over er derfor kun retningsgivende, og du må finne frem til "dine" innstillinger som du finner komfortabelt.

Feil med varme

Feilsøking

Ved mangel på varme i en radiator i seksjonen ber vi om at seksjonseier gjennomfører følgende feilsøking på egenhånd før skjema sendes inn for å bestille service. Dette for å minimere antallet unødvendige servicebesøk som fører til unødvendige kostnader for fellesskapet.

 

  • Skru termostaten til maks, vent en stund, skru til minimum, vent en stund, skru til maks igjen.
    • Termostaten kan henge seg opp, ved å mekanisk agitere den løsner den og begynner å virke igjen
  • Skru alle andre radiatorer i seksjonen til minimum.
    • Seksjonen har tilgang på en gitt mengde vann. Ved for høy innstilling på mange radiatorer kan disse "stjele" vannet og føre til lav sirkulasjon i radiatoren med høyest motstand. Det skal vanligvis ikke være nødvendig å ha en innstilling høyere enn 2-3 for komforttemperatur, om mange radiatorer står på 4 er det å forvente at minst én annen radiatorer ikke varmer særlig.

Dersom du opplever problemer med fjernvarmen i seksjonen som ikke kan forklares av ovennevnte, send inn skjema om feil med varme.

Det er vikitg at områdene rundt radiatorer og varmeskapet er lett tilgjengelig for tekniker ved befaring. Pass derfor på å rydd bort ting som kan være til hinder før befaring.