Måleravlesning

Alle energimålere blir fjernavlest, som beskrevet på siden om energiavregning. Ved eierskifte må vedlagte skjema fylles ut og sendes inn, slik at fordelingen mellom gammel og ny eier blir korrekt.