Radon

Styret får av og til spørsmål om radon og om det er foretatt noen radonmålinger.

Under ser en hva utbygger sier om radon for våre bygg:

Prosjektet er ivaretatt vedrørende radon ved at det er et ventilert garasjeanlegg under byggene, noe som fungerer som en god radonsperre.

Med vennlig hilsen
BETONGMAST SELVAAGBYGG AS
Anita Hasselgren
Leder garanti og reklamasjoner