For den mer teknisk interesserte

Hos oss har vi meget god kapasitet på strøm inn til byggene våre. Imidlertid har ikke kapasiteten vært fordelt jevnt ut i anlegget, og med tanke på det store antall bestillinger siste tiden og forventede bestillinger fremover, er en oppgradering av infrastrukturen helt nødvendig. Ny infrastruktur baserer seg på bruk av Schneider Electric sine Canalis strømskinner, og det vil legges ut fem kurser 3-fas 400 V, 250 A - noe som tilsvarer ca. 865 kWt tilgjengelig for elbiler. I praksis betyr dette at så lenge færre enn 230 biler lader samtidig (av 302 p-plasser), vil du få mer effekt enn du har på dagens ladestasjon.

 

Ladestasjon er av type Schneider Electric EVlink Smart Wall Box 400 V, 22 kWt, type 2, RFID, og med 4POL 40 A automatsikring og jordfeilvern type B tilkoblet Schneider Electrik sine Canalis strømskinner med individuell sikringsboks pr tilkobling. Ladestasjonene er koblet sammen i et trådløst nettverk, slik at tilgjengelig ladeeffekt fordeles mellom ladestasjonene etter hvor mange som lader, og samtidig kunne fjernstyres fra ladeoperatør, sikre tilgangskontroll, og samle inn forbruksinformasjon for fakturering.

Systemet vil også ha kontroll på det totale forbruket i våre bygg opp mot hva som gjøres tilgjengelig til elbiler. Dette betyr at tilgjengelig effekt varierer basert på hvor mange som lader samtidig, og hvor mye effekt som gjøres tilgjengelig.

 

Garasjen er delt opp i 5 soner. Antall parkerinsplasser pr sone varierer fra 46 til 74. Hver sone har 250 amp sikring. Dette gir hver sone en maks ladekapasitet på 173 kWt.  Ladehastighet hver bil kan motta varierer fra 7,4 kWt til 22 kWt, hvor de fleste bilmodeller ligger på 7,4 kWt. 

Dersom alle plassene i sonen med flest ladestasjoner lader samtidig vil minimums ladehastighet være 2, 3 kWt pr ladestasjon. Et slik senario hvor alle ladestasjoner er i bruk samtidig er lite sannsynlig. Pr. april 2024 har vi ennå ikke opplevd at anlegget har strupet effekten ned fra maks kWt (22 kWt). Ved behov for struping av effekt vil alle få redusert hastighet. 

 

Det er planlagt å kunne tilrettelegge for differensiere pris på forbruk basert på tid på døgnet, noe kraftselskapene har varslet vil komme. Smartly jobber med teknisk løsning for dette. 

 

Via Smartlys App har du full kontroll på din ladestasjon. Det er ikke en forutsetning at du benytter App - ladestasjonen kan også startes/stoppes med egen brikke eller kort.