For den mer teknisk interesserte

Hos oss har vi meget god kapasitet på strøm inn til byggene våre. Imidlertid har ikke kapasiteten vært fordelt jevnt ut i anlegget, og med tanke på det store antall bestillinger siste tiden og forventede bestillinger fremover, er en oppgradering av infrastrukturen helt nødvendig. Ny infrastruktur baserer seg på bruk av Schneider Electric sine Canalis strømskinner, og det vil legges ut fem kurser 3-fas 400 V, 250 A - noe som tilsvarer ca. 850 kWt tilgjengelig for elbiler. I praksis betyr dette at så lenge færre enn 230 biler lader samtidig (av 302 p-plasser), vil du få mer effekt enn du har på dagens ladestasjon.


Ny ladestasjon er av type Schneider Electric EVlink Smart Wall Box 400 V, 22 kWt, type 2, RFID, og med 4POL 40 A automatsikring og jordfeilvern type B. Ladestasjonene kobles sammen i et trådløst nettverk, slik at man kan lastfordele mellom ladestasjonene etter hvor mange som lader, og samtidig kunne fjernstyres fra ladeoperatør, sikre tilgangskontroll, og samle inn forbruksinformasjon for fakturering. Systemet vil også ha kontroll på det totale forbruket i våre bygg opp mot hva som gjøres tilgjengelig til elbiler. Dette betyr at tilgjengelig effekt for deg vil variere basert på hvor mange som lader samtidig, og hvor mye effekt som gjøres tilgjengelig. Det er tilrettelagt for at vi kan differensiere pris på forbruk basert på tid på døgnet, noe kraftselskapene har varslet vil komme i nær fremtid.


Via Smartlys App har du full kontroll på din ladestasjon. Det er ikke en forutsetning at du benytter App - ladestasjonen kan også startes/stoppes med egen brikke eller kort.