Biltrafikk på sameiets område

Bil og motorsykkelkjøring (inkl moped) på eiendommen er ikke tillatt. Levering / henting av varer skal skje via garasjeanlegget. Lengre stopp utenfor inngangsdører i garasje er ikke tillatt. Parkeringsselskap har som instruks å bøtelegge og fjerne motorkjøretøy som står utenfor oppmerkede plasser.

Ved flytting eller annet behov for transport inn til området hvor det ikke er hensikstmessig å benytte garasjen, skjer innkjøring via bom i Kanonhallveien (v/Lørenveien 40.).


Avgift for å kjøre inn på området betales ved automat som er plassert ved bom. Ved utkjøring åpnes bom automatisk.


Merk: Det er ikke tillatt å parkere på internområdet - det er kun av/pålessing som er tillatt.
Husk - internveier er definert som kjørevei for nødetater. Det må derfor alltid være personer ved kjøretøy hele tiden så lenge kjøretøy er på internområdet. Parkerte kjøretøy bøtelegges og fjernes uten varsel.


Styret har ikke nøkkel til låsbare bommer som er plassert ved Børsteveien/Peter Møllers vei eller ved Normaveien/Peter Møllers vei.


For vektbegrensning på internveier, se skilt på bygninger ved internveier.