Renhold

Sameiet har avtale med Rydje Renhold om renhold av fellesområder.

Fellesområdene blir rengjort i henold til renholdsplan som ligger vedlagt denne siden. Merk at det er forskjellig renholdsfrekvens i sommer- og vinterhalvåret.

Matter skiftes 1 gang i måneden i sommerhalvåret (mai-okt), og 2 ganger i måneden i vinterhalvåret (nov-apr).