Gass

Av 244 leiligheter har 168 leiligheter i Lørenplatået installert gasspeis.

Alle gasspeisene har årlig vedlikeholdservice som et sikkerhetstiltak. Seksjonseier plikter å legge til rette for at service kan bli utført på tildelt servicetidspunkt.

Utgifter i forbindelse med gasspeiser fordeles mellom de seksjoner som har gasspeis.

Årlige kostnader består av to deler. En fast avgift som inkluderer service og en del som er forbruk av gass.

Den faste avgiften som er inkl service tilkommer selv om en ikke bruker gasspeisen.

Dersom en er usikker på hvordan gasspeisen fungerer eller mangler veiledning for tenning og slukking av gasspeis, vil vil minne om at en finner veiledninger, bruksanvisninger og generell informasjon under.

Gassforbruk og varmeeffekt

Pilotflamme forbruker ca 0,075 kg gass pr døgn.
Fyring med maksimum flammehøyde (gassmengde) gir et forbruk på ca 0,420 kg gass pr time.
Fyring med minimum flammehøyde (gassmengde) gir et forbruk på ca 0,295 kg gass pr time.

Normalt er gass en billigere oppvarmingskilde enn fjernvarme og strøm pr kWh

Pilotflamme gir en varmeeffekt på 300-500 W.

Fyring med maksimum flammehøyde (gassmengde) gir en varmeeffekt på ca 4500 W.

Fyring med minimum flammehøyde (gassmengde) gir en varmeeffekt på ca 3150 W.