Portåpner

Bruk av nøkkel er standard åpningsløsning som fulgte med leiligheter som har garasjeplass.
Garasjeportåpner fjernkontroll var tilvalgsmulighet når seksjonene var nye. Denne funksjonalitetet er ikke lenger i drift. 
En ny tilvalgsmulighet fra februar 2015 er åpning av garasjeport ved bruk av telefon. Denne tilvalgsmuligheten koster ikke noe å etablere og er en kostnadsfri tilvalgsløsning. Tjenesten er et tilbud til de som har garasjeplass, og betaler fellesutgifter til Løren Garasjelag.

Innkjøring

Åpning av garasjeport ved innkjøring kan gjøre på tre ulike måter:

 

1. Defigo app/rfid brikke.  https://lorenplataet.no/loren-garasjelag/portapner/portapner-defigoapprfid-brikke

 

2. Mobiltelefon - opsjon
Din mobiltelefon kan nå benyttes som portåpner - kostnadsfri registrering og kostnadsfritt i bruk. Meget enkelt i bruk; Du ringer et definert nummer (kostnadsfritt), og om ditt nummer finnes i registeret vil garasjeporten åpnes. Registrering for denne løsningen gjøres enkelt her på våre nettsider (denne løsningen kan ikke benyttes om du har skjult eller hemmelig nummer). 

Det er bruksrettshaver som må melde inn tlf nr som skal registreres. Hver parkeringsplass kan registrere inntil to tlf nr, og disse må være knyttet opp mot fysisk person som benytter parkeringsplassen til å parkere eget kjøretøy. 

 

3.Utkjøring

Åpning av garasjeport ved utkjøring, skjer automatisk. Kjør frem og over fartsdump omtrent på linje med der nøkkelbryter er plassert, og porten åpnes automatisk ved hjelp av en sensor. Utvis aktsomhet. Det er også mulig å åpne garasjeport som beskrevet over i punkt 1-2 over dersom sensor ikke skulle registrere kjøretøyet.

Les mer om telefonstyrt åpning av garasjeport her