Portåpner

Bruk av nøkkel er standard åpningsløsning som fulgte med leiligheter som har garasjeplass.
Garasjeportåpner fjernkontroll var tilvalgsmulighet når seksjonene var nye. Det er derfor ikke alle som har portåpner.
En ny tilvalgsmulighet fra februar 2015 er åpning av garasjeport ved bruk av telefon. Denne tilvalgsmuligheten koster ikke noe å etablere og er en kostnadsfri tilvalgsløsning. Tjenesten er et tilbud til de som har garasjeplass, og betaler fellesutgifter til Løren Garasjelag.

Innkjøring

Åpning av garasjeport ved innkjøring kan gjøre på tre ulike måter:


1. Nøkkel
Leilighetsnøkkel er, og vil forbli, primærløsningen. Dette er slik leiligheten/ garasjen er overlevert fra utbygger. Vi vil sikre at nøkkelbryter følges opp meget raskt ved eventuelle problemer med denne.


2. Mobiltelefon - opsjon
Din mobiltelefon kan nå benyttes som portåpner - kostnadsfri registrering og kostnadsfritt i bruk. Meget enkelt i bruk; Du ringer et definert nummer (kostnadsfritt), og om ditt nummer finnes i registeret vil garasjeporten åpnes. Registrering for denne løsningen gjøres enkelt her på våre nettsider (denne løsningen kan ikke benyttes om du har skjult eller hemmelig nummer).


3. Ditec portåpner - opsjon
Pr. 1.10.17 avvikles mulighet for å programmere portåpnere. Løsningen vil inntil videre fortsatt fungere for tidligere programmerte portåpnere, men systemet vil ikke følges opp eller repareres ved feil. Styret vil komme tilbake med informasjon om endelig avvikling av løsningen.

Husk følgende om du fortsatt benytter portåpner:

  • Ditec portåpner må aldri oppbevares i bilen
  • Skulle Ditec portåpner komme på avveie, skal melding sendes styret@lorengarasjelag.no
  • Styret i Løren Garasjelag forbeholder seg retten til å deaktivere alle portåpnere, dersom det påvises at disse benyttes/er kommet i hende av uvedkommende.

4.Utkjøring

Åpning av garasjeport ved utkjøring, vil heretter foregå automatisk. Kjør frem og over fartsdump omtrent på linje med der nøkkelbryter er plassert, og porten åpnes automatisk ved hjelp av en sensor. Utvis aktsomhet. Det er også mulig å åpne garasjeport som beskrevet over i punkt 1-3 over dersom sensor ikke skulle registrere kjøretøyet.

Les mer om telefonstyrt åpning av garasjeport her

Les mer om portåpner fjernkontroll her

NB !

Ditec portåpner må IKKE ligge i bilen, da denne er en populær verdigjenstand.
Ved tyveri / misbruk av portåpner fremover, vil styret i Løren Garasjelag ta forbehold om å re-sette systemet igjen.