Portåpner

Åpning av garasjeport ved innkjøring kan gjøres på tre ulike måter:

 

1. Defigo app/rfid brikke

Defigo app eller RFID brikke er standard åpningsløsning og tilgang gis til alle seksjonseiere. Du finner mer informasjon her.

 

2. Mobiltelefon - opsjon 1
Din mobiltelefon kan benyttes som portåpner - kostnadsfri registrering og kostnadsfritt i bruk. Meget enkelt i bruk; Du ringer et definert nummer (kostnadsfritt), og om ditt nummer finnes i registeret vil garasjeporten åpnes. Registrering for denne løsningen gjøres enkelt her på våre nettsider (denne løsningen kan ikke benyttes om du har skjult eller hemmelig nummer). 

Det er bruksrettshaver som må melde inn tlf nr som skal registreres. Hver parkeringsplass kan registrere inntil to tlf nr, og disse må være knyttet opp mot fysisk person som benytter parkeringsplassen til å parkere eget kjøretøy. 

 

Til informasjon: Dagens tilleggsmulighet for å åpne garasjeporten med å ringe, vil etterhvert måtte avvikles ettersom det er basert på 2G mobilkommunikasjon som er besluttet nedlagt av Telenor. Foreløpig er det ikke satt noe dato for dette så dette vil fungere inntil videre. 

 

3. Låsesylinderboks i garasjenedkjørselen - opsjon 2

Porten åpnes ved å sette inn og vri nøkkelen i låsesylinderboksen i garasjenedkjørselen.

 

Til informasjon: Denne løsningen vil bli fjernet når Defigo/brikke systemet fungerer stabilt.

Januar 2023: Nøkkelboksen til garasjeport ser dessverre ut til å ha blitt ødelagt med det resultatet at den er ustabil og ikke ikke alltid fungerer.  Den vil ikke bli reparert da nøkkelåpning skulle avvikles.

 

Utkjøring

Åpning av garasjeport ved utkjøring, skjer automatisk. Kjør frem og over fartsdump omtrent på linje med der nøkkelbryter er plassert, og porten åpnes automatisk ved hjelp av en sensor. Utvis aktsomhet. Det er også mulig å åpne garasjeport som beskrevet over i punkt 1-2 over dersom sensor ikke skulle registrere kjøretøyet.

Les mer om telefonstyrt åpning av garasjeport her