Garasjevask

Garasjeanlegget vaskes som regel april/mai. Tid for vask publiserers elektronisk senest 6 uker før selve vask utføres. Størrelsen på garasjeanlegget gjør at vask utføres over 2 dager - anlegget deles i 2 områder. Det publiseres hvilke plasser som vaskes hvilken dag. Ifm med garasjevask plikter en å fjerne kjøretøy fra parekringsplass/garasjeanlegg iht oppslag. Ikke fjernet kjøretøy vil bli borttauet. Anlegget kostes med kostebil, det spyles med høytrykk og vaskebil. Det brukes oppsugsmaskin for å fjerne vann.

Biler og motorsykler som ikke er fjernet fra garasjen på oppsatt tidspunkt for vask, vil bli borttauet.

Biler og motorsykler som ikke er fjernet fra garasjen på oppsatt tidspunkt for vask, vil bli borttauet.

Garasjevask torsdag 25 mai og fredag 26 mai

Torsdag 25.5.23 Tid: 0800-1700
 
Plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19
 
Fredag 26.5.23 Tid: 0800-1700
 
Plass 54-57, 110-117, 147-303, M33-M49 og gjesteplasser
 
Ikke fjernet kjøretøy vil medføre borttauing for eiers regning og risiko
Husk å fjerne ladekabel til el-bil


Takk for hjelpen og samarbeidet

Styret Løren garasjelag  03.04.2023