Garasjevask

Garasjeanlegget vaskes som regel april/mai. Tid for vask publiserers elektronisk senest 6 uker før selve vask utføres. Størrelsen på garasjeanlegget gjør at vask utføres over 2 dager - anlegget deles i 2 områder. Det publiseres hvilke plasser som vaskes hvilken dag. Ifm med garasjevask plikter en å fjerne kjøretøy fra parekringsplass/garasjeanlegg iht oppslag. Ikke fjernet kjøretøy vil bli borttauet. Anlegget kostes med kostebil, det spyles med høytrykk og vaskebil. Det brukes oppsugsmaskin for å fjerne vann.

Biler og motorsykler som ikke er fjernet fra garasjen på oppsatt tidspunkt for vask, vil bli borttauet.

Biler og motorsykler som ikke er fjernet fra garasjen på oppsatt tidspunkt for vask, vil bli borttauet.

GARASJEVASK 2022 - Legg datoer inn i kalenderen din allerede nå!

 

Garasjevask gjennomføres onsdag 11. og torsdag 12 mai 2022, kl. 0800 - 1700. Alle biler og motorsykler må fjernes som følger:

 

Onsdag 11 mai: Plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19


Torsdag 12 mai: Plass 54-57, 110-117, 147-303, M33-M49 og gjesteplasser

 

For at vaskeprosessen skal kunne rekke over hele området og bli utført skikkelig innenfor de tidsrammer vi har, er det meget viktig at alle kjøretøy er fjernet. Det vil iverksettes borttauing av gjenstående biler/kjøretøy og motorsykler.

 

Har plassen din ladestasjon for elbil? Husk å fjerne ladekabel 

 

26.02.2022