Garasjevask

Garasjeanlegget vaskes som regel april/mai. Tid for vask publiserers elektronisk senest 6 uker før selve vask utføres. Størrelsen på garasjeanlegget gjør at vask utføres over 2 dager - anlegget deles i 2 områder. Det publiseres hvilke plasser som vaskes hvilken dag. Ifm med garasjevask plikter en å fjerne kjøretøy fra parekringsplass/garasjeanlegg iht oppslag. Ikke fjernet kjøretøy vil bli borttauet. Anlegget kostes med kostebil, det spyles med høytrykk og vaskebil. Det brukes oppsugsmaskin for å fjerne vann.

Biler og motorsykler som ikke er fjernet fra garasjen på oppsatt tidspunkt for vask, vil bli borttauet.

Biler og motorsykler som ikke er fjernet fra garasjen på oppsatt tidspunkt for vask, vil bli borttauet.

GARASJEVASK 2019 - Legg datoer inn i kalenderen din allerede nå!


Garasjevask gjennomføres 22. og 23. mai 2019, kl. 0800 - 1700. Alle biler og motorsykler må fjernes som følger:


Onsdag 22.5: Plass 1-53, 58-109, 118-146, 157-158 og M1-M19
Torsdag 23.5: Plass 54-57, 110-118, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser

NB ! På plass 157-158 må kjøretøy være fjernet begge dager grunnet plassering av vannuttak.

For at vaskeprosessen skal kunne rekke over hele området og bli utført skikkelig innenfor de tidsrammer vi har, er det meget viktig at alle kjøretøy og eventuelle "ting" er fjernet. Det vil iverksettes borttauing av gjenstående biler og motorsykler.


Har plassen din ladestasjon for elbil? Husk å fjerne ladekabel


25.02.2019