Løren Garasjelag

På denne siden håper vi du kan finne svar på en eller flere av de spørsmålene du måtte ha vedrørende Løren Garasjelag. Er det informasjon du savner setter vi pris på tilbakemelding, slik at vi får så bra og nyttige nettsider som mulig. Garasjen eies og driftes av Løren Garasjelag. For å holde kostnader så lave som mulig bruker vi en fane på nettsiden til sameiet Lørenplatået. men vi er et eget selskap som eier og drifter garasjen. Trykk på linkene i dropdown-menyen under "Løren garasjelag" for å lese mer.

Stengt inn/utkjøring garasje onsdag 28/10 i tidsrommet kl 09-16

 

Ny garasjeport er ankommet fra fabrikk i Tyskland og monteres onsdag 28 oktober. 

Montering startert kl 09 og er forventet å vare til ca kl 16. Det benyttes større lift maskiner og utstyr som medfører at inn/utkjørsel sperres fullstending.

Inn/utkjørsel til garasje vil onsdag 28 oktober i tidsrommet 09-16 være fullstendig stengt i flere omganger i opptil 45 min - 1 time av gangen, det vil ellers være svært begrenset muliget for inn/utkjøring generelt hele dagen. (NB! Allerede kl 09 stenges inn/utkjøring helt i 1 time!)

Vi beklager ulempene dette vil medfører men tror og håper alle ser frem til at vi får på plass garasjeport igjen. 

Har du behov for å bruke bil i denne tidsperioden kan alternativ parkering være Løren torg p-hus ,  Lørenlunden p-hus  eller Kanonhallen parkering

 

 

 

Oppdatering av ordensregler 

 

Garasjelaget sine ordensregler er oppdatert for å tilfredstille drifts- og brannkrav til garasjelanlegget.

Viktigste endringer er:

  • Ladekabel til el-bil, daglig bruk og oppbevaring
  • Presisering av antall motorkjøretøy pr plass. Det er tillatt til å parkere enten bil eller mc/moped på en parkeringsplass, ikke begge deler
  • Røykeforbud i garasjen
  • Presisering av parkering forbudt utenom oppmerket p-plass

Se ordensregler for mer utfyllende informasjon

 

Gjesteplasser

Gjesteplassene i garasjen eies av Selvaag Parkering, og driften v disse er utenfor Løren Garasjelag sin kontroll. Fra 1. juli 2020 har Selvaag Parkering satt ut driften av disse plassene, inkludert betalingsløsning, til Onepark AS.

 

Alle spørsmål om takster, betaling etc. må stilles til kundeservice hos Onepark; kundeservice@onepark.no eller telefon 22849200.

Styret i Løren Garasjelag, 01.07.20

 

 

Utleie/leie av parkeringsplasser for bil og motorsykkel

Vi minner om at det finnes en markedsplass for utleie/leie av parkeringsplasser for bil på våre nettsider. Dette er kun en formidlingstjeneste mellom seksjonseiere og leietakere.

 

Vi minner også om at det finnes ledige plasser til utleie for motorsykler/mopeder. Denne tjenesten formidles og administreres av styret i Løren Garasjelag. Nærmere informasjon om dette finnes også på våre nettsider her.

Driftsmelding om el-bil ladestasjoner, samt nok en prisjustering

Arbeidet med nettverket til el-bil ladestasjonene er nå utført, og vi er glad for at alt nå ser meget bra ut. Systemet er nå satt tilbake til at du kun ser egne ladestasjoner. Styret i Løren Garasjelag følger nøye med på prisutvikling på strøm. Basert på siste utvikling, er pris justert til kr 0,50/kWt fra 16.4.20.

Styret Løren Garasjelag, 16.04.20

Røyking forbudt i garasjeanlegget

Vi minner om røyking er strengt forbudt i garasjeanlegget vårt. Dette er av hensyn til brannfare, samt at våre sensitive røykdetektorer kan slå ut og skape unødvendige alarmsituasjoner med påfølgende kostnader.

Takk for at dere alle respekterer dette, og det er også fint å minne andre på det samme.

Styret i Løren Garasjelag, 25.04.19

 

 

Endring av sensor for utkjøring fra garasjen

Sensor for utkjøring fra garasjen detekterer ikke lengre annet enn biler. Gående henvises til å bruke sidedør ved garasjeport.

For generell informasjon om garasjeport trykk her.

Informasjon om åpning av garasjeport kan leses ved å trykk her.

Styret i Løren Garasjelag 30.08.19


Håndhevelse av parkering i garasjeanlegget

Det er to ulike leverandører som håndhever kontroll av parkering i garasjeanlegget vårt, og her er forklaring på hva som kontrolleres og hva du kan gjøre dersom du oppdager feilparkering eller at fremmede står på din p-plass.


Feilparkering på alle private p-plasser i garasjen;

Dersom noen har parkert på din p-plass uten tillatelse fra deg, så ringer du selv direkte til Oslo Kranbilservice døgnbemannet tlf. 915 43 000 for borttauing. Du må da selv ta imot kranbil og fremvise legitimasjon - du er da ansvarlig for at du er rettmessig person til den gjeldende p-plassen. Oslo Kranbilservice er ansvarlig for å forsøke å kontakte den feilparkerte bileier basert på offentlige registre, og bilen skal være fjernet innen én time. Det påløper ingen kostnader for den som ringer.


Feilparkering utenfor parkeringsplasser i garasjen;

Kontakt styret i Løren Garasjelag på styret@lorengarasjelag.no, og styret vil bestille borttauing. Oslo Kranbilservice er ansvarlig for å forsøke å kontakte den feilparkerte bileier basert på offentlige registre, og bilen skal være fjernet innen én time.


Garasjevask;

Ved varslet garasjevask, vil Løren Garasjelag bestille borttauing av alle biler/motorsykler. Varsel gitt av styret i forkant (minst 4 uker) og oppslag er dekkende for den pålagte varslingen før borttauing iverksettes.


Gjesteparkering og p-plasser utleid av Selvaag Parkering;

Gjesteplasser kontrolleres jevnlig/daglig av Q-Park for korrekt betalt p-avgift. Spørsmål om p-avgift eller kontrollavgift på disse p-plassene må rettes til Q-Park. Spørsmål om feilparkering på plasser utleid av Selvaag Parkering, må rettes til Selvaag Parkering eller til Q-Park.


Styret i Løren Garasjelag, 06.03.19

Vi er veldig opptatt av brannsikkerhet, og minner om:

Vi minner om klare retningslinjer for garasjeanlegget, der ordensreglene sier følgende:

  • alle gjenstander som hensettes i garasjeanlegget/på parkeringsplassen fjernes umiddelbart for eieres regning uten varsel (inkl hjul, spylervæske, olje osv).
  • det er ikke tillatt å parkere sykler, avskiltede biler eller andre uregistrerte motoriserte kjøretøy i garasjeanlegget. Slike biler/kjøretøy vil bli fjernet for eiers regning uten varsel.

Fullstendige vedtekter og ordensregler finn du her.

Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18


Oppdatering ny infrastruktur for elbiler

Den nye infrastrukturen for lading av elbiler har nå vært i drift en stund. Det er en overveldende interesse for å få ladestasjon, noe som bekrefter at det var helt riktig av oss å gjennomføre omleggingen siste året. Mer enn 80 ladestasjoner er nå installert. Det har dessverre vært noen utfordringer med noen områder i garasjen, og noen opplever ustabilitet på sin ladestasjon. Leverandørene jobber iherdig med å stabilisere driften, og styret er løpende i tett dialog med leverandørene.


Oppleves utfordringer med din ladestasjon, må du kontakte Smartly AS direkte på epost: support@smartly.no eller på telefon: 51 90 80 90. Det er viktig at det opprettes sak hos Smartly om det er problemer. Styret kan ikke bistå i disse situasjonene, da driften av anlegget er satt ut til Smartly.

Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18

Portåpner til garasjen avvikles

Portåpning til garasjen med mobiltelefon har vært en stor suksess siden oppstart tidlig i 2016. Dette er en enkel løsning i bruk, har kostnadsfri registrering, og er kostnadsfri i bruk for brukerne.


Styret har besluttet at det nå ikke er mulig å få programmert opp nye portåpnere av den gamle typen (se bildet), og denne opsjonsløsningen vil heller ikke bli fulgt opp/reparert om det oppstår feil.


Gjeldende løsninger for å komme inn porten, er da:

1) Nøkkel

2) Mobilløsning (se meny for registrering av mobil)

3) Portåpner gammel type (altså de som allerede er programmert for vårt anlegg) vil fungere inntil videre

Styret i Løren Garasjelag, 05.10.17

Kameraovervåkning i garasjeanlegget er oppgradert

Analoge kameraer i garasjeanlegget er byttet ut med nye digitale vidvinkel kameraer. Det er i tillegg montert noen flere kameraer for å få så tilnærmet fullstendig kameradekning som mulig. Oppgraderingen er gjort slik at vi har best mulig sikring av verdier og garasje, i tillegg til høy preventiv sikkerhet for brukere.


Husk at sikkerheten aldri blir bedre enn hva du selv gjør det til. Følge med hva som skjer, ikke slipp inn uvedkommende og meld fra. Spør ukjente personer dersom du ser mistenkelig aktivitet. Ring bomiljøvekteren på telefon 22 97 10 48 som vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet. Dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Styret Løren Garasjelag 21.03.17

Fartsdemper ved garasjeutkjørsel Peter Møllers vei 6

Sameiet Lørenplatået og sameiet/boretslaget Lørenkvartalet har tidligere tatt kontakt med bymiljøetaten og etterlyst tiltak som reduserer farten i Peter Møllers vei samt øker sikkerheten ved inn/utkjøring til garasjeanlegget.
Det er gledelig å melde at dette nå har båret frukter i form av det er anlagt fartsdemper i Peter møllers vei 6 ved garasjeutkjørsel. Vi håper dette vil være et godt bidrag til mindre trafikkstøy og økt sikkerhet.

Styrene i Lørenplatået, Lørenkvartalet og Løren Garasjelag 20.05.16


Utleie/leie av parkeringsplasser for bil og motorsykkel

Vi minner om at det finnes en markedsplass for utleie/leie av parkeringsplasser for bil på våre nettsider her Dette er kun en formidlingstjeneste mellom seksjonseiere/ leietakere.


Vi minner også om at det finnes ledige plasser til utleie for motorsykler/mopeder. Denne tjenesten formidles og administreres av styret i Løren Garasjelag. Nærmere informasjon om dette finnes også på våre nettsider her.