Løren Garasjelag
Bruk menyen for å finne det du leter etter.

På denne siden håper vi du kan finne svar på en eller flere av de spørsmålene du måtte ha vedrørende Løren Garasjelag. Er det informasjon du savner setter vi pris på tilbakemelding, slik at vi får så bra og nyttige nettsider som mulig. Garasjen eies og driftes av Løren Garasjelag. For å holde kostnader så lave som mulig bruker vi en fane på nettsiden til sameiet Lørenplatået. men vi er et eget selskap som eier og drifter garasjen. Trykk på linkene i dropdown-menyen under "Løren garasjelag" for å lese mer.

Garasjevask uke 24, 10-14 juni 2024
 
Garasjevask utføres i uke 24 mandag til fredag kl. 08:00-18:00 hvor det vaskes en seksjon pr dag.
Den dagen din seksjon og plass vaskes må kjøretøy fjernes.  
NB! Garasjevask vil pågå frem til kl. 18:00 og din parkeringsplass vil være utilgjengelig frem til vasken avsluttes kl. 18:00.
Årets garasjevask tar vesentlig lenger tid da det er behov for en grundig rengjøring, bla pga. mye støv og møkk fra omliggende byggeplasser.  I uke 24 vil det derfor til tider være generelt redusert fremkommelighet og noe ventetid må påregnes.
 
Mandag 10 juni:    Seksjon 1: P 1-38, P 58-79, M 1-2
Tirsdag   11 juni:     Seksjon 2: P 39-53, P 80-109, P 118-146, M 17-19
Onsdag  12 juni:    Seksjon 3: P 54-57, P 110-116, P 147 – 176, M 184-198, P 300, P303, M 21-22
Torsdag  13 juni:   Seksjon 5: P 117, P 240 – 299, M 33-39, M 46-49, P 301-302
Fredag   14 juni:    Seksjon 4: P 177-183, P 199-239, gjesteplasser.
 
For oversikt over seksjoner og parkeringsplasser se oversikt på hjemmeside.
Noter dato og lag deg gjerne allerede nå en påminnelse i egen kalender.
Hvis kjøretøyet ikke er flyttet må vi dessverre fjerne kjøretøyet for eiers regning og risiko. Fjerning av kjøretøy er nødvendig for å få gjennomført vask.
 
Løren velforening tilbyr alternativ parkering når garasjevask pågår, i uke 24 er det mulig å parkere gratis langs Gildevangen (førstemann til mølla).
De som ønsker å benytte seg av tilbudet må legge en lapp i frontrute med tekst: «Løren velforening».
 
Tidligere garasjevask ble utført med manuell høytrykksspyling og feiemaskin. Vi har ikke vært fornøyd med resultat av tidligere vask og avtalen med Bygårdservice A/S ble derfor sagt opp.
Ved årets garasjevask blir rengjøringen utført av Vei og fasadevask A/S. Det brukes en vaskepad utstyrt med roterende dyser og vakumoppsug. Vann og slam suges med under vaskingen, i en operasjon.
Det brukes en spesiallaget vaskehenger som er utstyrt med 2 gassdrevne motorer, 1 for høytrykksspyling, og 1 for vakum oppsug. Det er 2 brennere som sørger for riktig tilpasset temperatur på vannet og trykket på vannet blir tilpasset for den type underlag vi har.


Styret i Løren Garasjelag 23.04.2024

Garasje stengt for inn/utkjøring 7.mai kl. 10-14
Garasjeport må utbedres etter påkjørsel. Utbedring medfører at inn/utkjøring blir helt steng 7.mai kl. 10-14.

 

                                                                                                                                                                                                                                          Styret i Løren Garasjelag 25.04.24

Ladenetttverk el-bil periodevis nede torsdag 25 april.


Det utføres utbedringsarbeid på infrastruktur til el-bil anlegget torsdag 25 april (på dagtid) som medfører at ladere periodevis vil være ute av drift.

Styret i Løren garasjelag 22.04.24

De siste planlagte arbeidene med garasjeport er nå utført.
 
Innvendig sensor er flyttet for bedre kunne detektere biler som kjører ut. 
·       Det er montert deksel over opprullet garasjeport.
·       Telefonstyrt portåpner: 2G er byttet til 4G. Det er samme telefonnummer som tidligere.
·       For å redusere slitasje på garasjeport er det montert tidsur. Garasjeport er programmert til å stå åpen på hverdager i tidsrommet 07:15-09:00 og 15:30-17:00 så      fremt det er over ca. 8 varmegrader ute.
·       Garasjeporten har flere sikkerhetsfunksjoner, men det forutsetter at det kjøres i redusert hastighet. Dessverre opplever vi mye høy fart og fler og fler tilfeller hvor en «gir godt på» for å få bil under garasjeporten før/når den går ned. Det vil derfor bli montert fartsdempere ved inn/utkjøring.
·       Det har vært to påkjørsler på den nye garasjeporten og det er en del skader. Disse er midlertidig utbedret. Når nye deler er på plass må garasjeporten delvis demonteres med påfølgende redusert fremkommelighet mens arbeidet utføres.
Mvh Løren garasjelag
 
Lyssignal garasjeport
Det er montert LED-lys på begge sider av garasjeporten. Lyssignalene er som følger:
·       Når porten åpner seg lyser det rødt. 
·       Når porten er åpen lyser det grønt. 
·       Når porten går ned lyser det rødt. 
Enkelt sagt: når det lyser rødt – STOPP!
                                                                                                                                                                                                                                              Styret i Løren garasjelag 04.03.2024

Informasjon om garasjeport fra Løren Garasjelag
 
Det er tidligere varslet om at dagens tilleggsmulighet for å åpne porten ved å ringe er basert på 2G mobilkommunikasjon som avvikles av mobiloperatørene.   
Det er planlagt å installere ny tilleggsmulighet for portåpnerløsning basert på 4G mobilkommunikasjon.
Åpning av garasjeport ved å ringe vil derfor være utilgjengelig i en periode. Vi minner om at standard portåpnerløsning er Defigo med RFID brikke eller app.
 
Hvorfor har vi ikke skiltgjenkjenning?
Skiltgjenkjenningsløsning er basert på dyre leieabonnement, ved noen værforhold fungere det ikke og det er flere nye tekniske løsninger som er under utvikling. Pr dags dato er derfor ikke skiltgjenkjenning et aktuelt alternativ.
 
Vi opplever at farten i garasjen generelt er for høy og spesielt ved inn/ut kjøring. Den nye porten har flere og bedre sikkerhetsløsninger, men ved for høy fart rekker ikke porten å reagere. Vi har allerede hatt en påkjørsel og skade.
For å redusere hastighet kan det bli nødvendig å montere fartsdumper i nedkjørsel.
 
Noen deler til porten har blitt kraftig forsinket. Deksel til opprullet port og LED lyslister skal nå være underveis. LED lyslister er planlagt montert på begge sider av porten.
 
                                                                                                                                                                                                              Styret i Løren Garasjelag 21.01.24

Skifte av garasjeport tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober.


Tirsdag 17/10

Garasje ut- og innkjøring helt stengt kl 08:30-11:30 og kl 12:00-16:00.
Onsdag 18/10

Garasje ut- og innkjøring helt stengt kl 08:30-11:30 og kl 12:00-15:00


Det vil også være redusert fremkommelighet når garasje ut- og innkjørsel ikke er helt stengt.

Planlagt skifte i uke 40 ble utsatt på grunn av årsaker utenfor garasjelaget sin kontroll.

Vi ser frem til ny garasjeport og takker for forståelsen og samarbeidet.

 

Styret Løren garasjelag 05.10.2023.

Bytte av garasjeport onsdag 4 oktober og torsdag 5 oktober.

 

På monteringsdagene vil garasje inn- og utkjørsel være stengt i lengre perioder, og det vil ikke være mulig å kjøre inn eller ut av garasjen når deler av arbeidet utføres.

 

Hvorfor skiftes garasjeporten?

 

For tre år siden ble det montert ny garasjeport. Erfaring fra drift de siste årene har vist at denne garasjeporten ikke er passende for den høye belastningen den utsettes for.

Estimert antall sykluser (antall åpninger) ble beregnet av leverandøren. Det viser seg at garasjeporten åpnes over 100 000 ganger pr år. Vi fikk et motorhavari etter 1 års drift, motor ble byttet til en kraftigere modell og serviceintervaller ble økt for å unngå driftsstans.

Vi trenger en garasjeport som tåler den høye belastningen den utsettes for (som vi nå også har tall på, ikke bare estimater).

Leverandør av garasjeporten har stått for kostnader av motorhavari og refunderer kostander for garasjeport installert tre år siden.

 

For ny garasjeport gjelder:

·      Redusert kjørebredde med 30cm (nødvendig for å få port som tåler mer).

·      Vindusfelt i porten for å lettere kunne se motgående kjøretøy.

·      LED-lyslist som markerer når porten er i bevegelse.

·      Isolerte sandwich-seksjoner i stål med brutt kuldebro, PU-skumfylt

·      Motor; akslingsmotor med elektromagnetisk brems, integrert fallsikring, elektronisk endebryter

·      Nødbetjening; manuell nødkjededrift

·      Åpningshastighet maks; 1,2 m/s

·      Lukkehastighet maks; 0,5 m/s

·      Fotocelle i hele portens høyde

 

 

Åpning av garasjeport:

·      Defigo app/RFID brikke (som i dag).

·      Telefonstyrt åpning (for bruksrettshaverer, som i dag).

·      Sensor for automatisk åpning v/utkjøring skiftes da dagens sensor har vært noe ustabil.

·      Tidsur som muliggjør at porten kan stå åpen i «rushtider», reduserer slitasje.

 

Styret Løren Garasjelag 21.08.2023

Montert markerings- og sperreplanker ved gjesteplasser

 

Etter flere epsioder med påkjørt ladestasjoner og stolper er det nå montert markerings- og sperreplanker ved gjesteplasser. Vi håper dette bidrar til å unngå flere påkjørsler.

Styet i Løren Garasjelag 21.07.2023

Etter flere episoder hvor ladestasjoner og stolper har vært påkjørt

Garasjevask torsdag 25 mai og fredag 26 mai

Torsdag 25.5.23 Tid: 0800-1700
 
Plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19
 
Fredag 26.5.23 Tid: 0800-1700
 
Plass 54-57, 110-117, 147-303, M33-M49 og gjesteplasser
 
Ikke fjernet kjøretøy vil medføre borttauing for eiers regning og risiko
Husk å fjerne ladekabel til el-bil


Takk for hjelpen og samarbeidet

Styret Løren garasjelag  03.04.2023

Garasjelaget kan kontaktes på: styret@lorengarasjelag.no

Montering av bolter eller annet festeutstyr i garasjen - veggfeste for ladekabel til elbil

 

Antallet bruksrettsplasser med ladeboks er pr mars 2022 oppe i 140 stk. Det er mange ønsker på hvordan ladekabel skal henges opp/festes og det er derfor funnet frem til en felles løsning med mål om at de fleste sine ønsker og behov blir ivareatt,  samtidig som det er en løsning som over tid vil fungere ved bytte av bruker og/eller biltype. 

Ladekabler er kostbare og har en verdi, løsningen gir derfor mulighet for å låse fast ladekabel. Et tiltak for å hindre uønsket adferd/hendelser. 

Se mere informasjon under elbil-veggferste for ladekabel til elbil.

 

Det er ikke anledning til å montere bolter eller annet festeutstyr uten tillatelse. Garasjelaget har i lengre tid informert om at "hjemmesnekrede" løsninger ikke er tillatt og at disse må fjernes. Garasjerlaget varsler herved om at uloviig monterte bolter og annet festeutstyr fjernes for brukrettsbrukers kostnad.

 

Styret Løren garasjelag mars 2023

 

Nøkkelboks til garasjeport 

 

Nøkkelboksen til garasjeport ser dessverre ut til å ha blitt ødelagt. Den vil ikke bli reparert da nøkkelåpning skulle avvikles.

Det er to løsninger for åpning av garasjeporten og sideport.

Den ene er Defigo app på smarttelefon - som et tilleggsalternativ kan Defigo brukere registrere egne fysiske RFID brikker i Defigo app. Det er montert brikkelesere på veggen ved ut- og innkjørsel.
Den andre er telefonoppringning.
For mer informasjon se nettsiden til garasjelaget under «portåpner».

 

                                                                                                                                                                   Styret Løren garasjelag januar 2023

Fellesutgifter 2022 - Løren garasjelag 

 

Løren garasjelag har behandlet budsjettet for 2022. I den forbindelse har styret vedtatt at det ikke blir noen endring i felleskostnadene første halvdel 2022. 

 

Styret Løren Garaasjelag 01.12.21

 

 

Endring av abbonementsavgift til Smartly 

 

Størrelsen på ladeanlegget vi har og at vi er tilknyttet et fellesmålt anlegg er med på å påvirke hvilke tekniske app styringer og funksjoner som er mulig i vårt ladeanlegg. Ulike bilmodeller med forskjellige kommunikasjonsmuligheter til ladeanlegg er også en faktor vi må ta hensyn til. Her må vi velge løsninger som flest mulig kan benytte seg av.  
Smartly ble i sin tid valgt som leverandør da de hadde den beste løsningen for vårt anlegg.
Uavhengig av hvilken leverandør en har vil innkreving av ladeutgifter pr ladeboks, support og feilsøking, innrapporteringer til forretningsfører etc medføre kostnader. Disse kostnadene kan tilkomme som månedsavgift, slik vi har i dag, som et påslag på kWh prisen, eller en kombinasjon av disse.
 
El-bil markedet med forskjellige operatører av styringssystemer er i stor endring og det kommer hele tiden nye løsninger på markedet. Smartly vil i løpet av året utvikle en ny app-plattform.
I den anledning har styret i Løren garasjelag fremforhandlet en avtale som innebærer at månedsavgift til Smartly settes til kr 0,- fra april og ut 2022.
 
Styret gjør nye vurderinger av tilgjengelige app løsninger/leverandører av styringsfunksjoner på et senere tidspunkt.

 

                                                                                                                                                                                                                          Styret i Løren Garasjelag 14.03.2022

GARASJEVASK 2022 - Legg datoer inn i kalenderen din allerede nå!

 

Garasjevask gjennomføres onsdag 11. og torsdag 12 mai 2022, kl. 0800 - 1700. Alle biler og motorsykler må fjernes som følger:

 

Onsdag 11 mai: Plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19


Torsdag 12 mai: Plass 54-57, 110-117, 147-303, M33-M49 og gjesteplasser

 

For at vaskeprosessen skal kunne rekke over hele området og bli utført skikkelig innenfor de tidsrammer vi har, er det meget viktig at alle kjøretøy er fjernet. Det vil iverksettes borttauing av gjenstående biler/kjøretøy og motorsykler.

 

Har plassen din ladestasjon for elbil? Husk å fjerne ladekabel 

 

26.02.2022

Utbedring på garasjeport 

 

Etter noe ustabil drift i oktober og november er det gjort noen endringer på garasjeport.
Endringene består i all hovedsak i at motor og kretskort er skiftet og fotocelle sensorer er byttet ut med radar sensor.
Utbedringene er gjort på garanti.  

 

Styret Løren garasjelag 23.11.21

Garasjevask 2. og 3. september kl: 08-17
 
Garasjen vil bli vasket og rengjort 2. og 3. september kl: 08-17
 
Alle biler/motorsykler må fjernes.

2/9: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19
3/9: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser 
 
·      For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i varslet tidsrom.
·      For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel ifm med vask. 
·      Kjøretøy og ladekabel som ikke er fjernet, fjernes uten varsel og for eiers regning.
 
Årets garasjevask ble dessverre ikke utført som vanlig da vår leverandør både fikk tekniske problemer med utstyret og personellmangel. 
Ny garasjevask utføres uten ekstra kostand for Løren garasjelag (bruksrettshavere).
 
For å redusere ulempene ved å måtte fjerne kjøretøy når garasjevasken pågår, tilbyr Bygårdservice alternativ parkering for de som trenger det hhv. den 2. og 3. september.
Til disposisjon er:
·       30 plasser i Lørenlunden P-hus – her må registreringsnummer sendes inn på forhånd senest 30.8
·       Ca. 70 plasser langs gjerdet i Gildevangen – her behøves ikke reg. nr.
·       Resterende plasser i Karvesvingen/Bøkkerveien 6 (grusplass) – her behøves reg. nr. på forhånd senest 30.8.

 

Alle ønsker om alternativ parkering må senest 30/8 sendes til:
annekristin@bygardsservice.no med følgende info:
·      Plassnr. i garasjen
·      Registreringsnummer
·      Fullt navn
·      Mobilnr
 
Det vil være til stede en representant fra Bygårdsservice ved garasjeutkjørselen i Løren Garasjelag den aktuelle dagen mellom kl. 07-08, som vil informere nærmere om hvor den enkelte skal kjøre/parkere. 

De som evt. skal kjøre ut før kl. 07.00 men planlegger å returnere til Løren før garasjevasken er ferdig ca kl. 17 bes opplyse om det.

Parkering langs gjerdet i Gildevangen vil bli forklart nærmere av Bygårdservices representant til de som får parkere der den aktuelle dagen.

 

                                                                                                                                                                                                                                                Styret i Løren Garasjelag 25.08.21

Endring i adgang til garasjen via garasjeport og garasjeportdør. 

Nytt låssystemet er god i gang hos Lørenplatået. Vi venter på noen ytterligere oppdateringer av systemet før vi kan legge til garasjelaget og Lørenkvartalet. Så inntil videre vil åpning for garasjen foregå via nøkkel og tilleggstjeneste telefon.

Ny informasjon vil komme når dette er klart. 

Garasjevask 2. og 3. september, Kl.08:00 – 17:00 

 

 

Årets garasjevask ble desverre ikke utført som vanlig da vår leverandør av garasjevask både fikk tekniske problemer med utstyret og personellmangel. 

Ny garasjevask utføres uten ekstra kostand for Løren garasjelag (bruksrettshavere).

Noter deg datoene allerede nå  :-)


2/9: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19

3/9: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser 

Merk:

For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel ifm med vask. 

For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i aktuelt tidsrom vask skal utføres. 

Ikke fjernet kjøretøy og ladekabelen fjernes uten varsel og for eiers regning. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Styret Løren Garasjelag 06.07.2021

 

Informasjon til seksjonseiere i Lørenkvartalet fra Løren garasjelag om endring i adgang til garasjen via garasjeport og garasjeportdør. 


På bakgrunn av flere uønskede episoder, både i oppganger og i garasje, har det vært jobbet med å få til et nytt nøkkelsystem.


Sameiet Lørenplatået og Løren garasjelag installerer i disse dagene nytt elektronisk låssystem. Lørenkvartalet har valgt å avvente evnt innstallasjon. 
Installasjonen av nye systemet pågår fortsatt, og er ikke helt klart til bruk ennå.
Selv om døråpner og RFID lesere monteres, vil den eksisterende nøkkelen fortsatt fungere inntil videre.
Merk: Det vil ikke bli noen endring på dørlåser inn til oppganger tilhørende Lørenkvartalet.


Hva vil dette si for deg tilknyttet Lørenkvartalet?

 • I det nye systemet vil garasjeport og garasjeportdør åpnes med brikke og smarttelefon-app (når hele systemet er oppe og går, vil etter en prøveperiode de gamle låsesylinderne for å åpne garasjeport og garasjeportdør fjernes)
 • Leverandøren av app, Defigo, vil sende ut informasjon om brukerkonto og hvordan man som seksjonseier installerer appen
 • Som bruksrettshaver til en garasjeplass administrere en selv hvem som skal ha tilgang til garasjen, ved å gi andre tilgang til å bruke app eller RFID brikke.
 • Du legger selv til RFID brikker via app og aktiveringspunt 
 • Alle typer RFID brikker kan brukes, det vil si at har du installert elektronisk lås med brikke til egen seksjon, har en ladebrikke til å lade el-bil eller har adgangskort på jobben med RFID teknologi kan alle disse type RFID brikker aktiveres til å også gi tilgang til garasjen.

Dagens tillegges funksjon med å åpne garasjeporten med å ringe vil etterhvert måtte avvikles ettersom det er basert på 2G kommunikasjon som er besluttet nedlagt i mobil nettopertørene. 


Garasjeportdør har vært tung og vanskelig å bruke. Det er derfor montert elektrisk åpner på denne døren som allerede nå kan benyttes. Åpner er montert på vegg ved garasjeoppkjørsel.  Åpner på innside er berøringsfri - dør åpner seg ved å holde hånd oppe foran bryter (når systemet er ferdig installert kan døren også åpnes fra utsiden med egen RFID leser montert på vegg ved garasjenedkjørsel (eller ved å bruke app).


Styret kommer tilbake med informasjon etterhvert som systemet er ferdig montert og er klart til bruk. Pris på RFID brikke er også informasjon som vi kommer tilbake til senere. 

 

Styret Løren garasjelag 04.05.2021

Garasjevask 25. og 26. mai, Kl.08:00 – 17:00 

 


25/5: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19

26/5: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser 

Merk:

For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel ifm med vask. 

For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i aktuelt tidsrom vask skal utføres. 

Ikke fjernet kjøretøy og ladekabelen fjernes uten varsel og for eiers regning. 

Vi ser frem til å få vasket bort støv og møkk etter vinteren :-)

                                                                                                                                                                                                                                                 Styret Løren Garasjelag 07.04.2021

Støttestag ved søyle nedkjørsel til garasje

Det er oppdaget noen sprekker i området ved søyle nedkjørsel til garasjen. Inntil årsaken til at disse har oppstått er avklart, er det for sikkerhetsskyld satt opp støtesøyler.

Sprekker er undersøkt av bygningstekniske eksperter.  Foreløpig konklusjon er at det ikke er noe alvorlig fare for hverken bygningen eller søyle. Sameiet Lørenplatået følger opp videre med eksperter på hva årsak til til at sprekker har oppstått er og om det er behov for tiltak. 

                                                                                                                                                                                                                                 Styret Løren garasjelag 28.02.21

Prisjustering lading el-bil

 

Prisen for lading av el-bil vil i fremtiden vises i app fra Smartly (pris vises i oversikts bilde der lading på egen ladestasjon startes) 

Prisen er basert på markedspriser for strøm, som består av kraftpris og nettleie.

Nettleie består av 4 deler; effektledd, energiledd, forbruksavgift og fastledd.  Disse 4 delene er igjen delt inn i forskjellige priser avhengig av årstid. 

Kraftpris er kun 1 av 5 faktorerer når strømprisen beregnes, og er en av de minste kostnadene. Dette er viktig å merke seg når leser om strømpriser (kraftpriser). 

Garasjelaget tilbyr lading av el-bil til kostpris strøm.

                                                                                                                                                                                                         Styret i Løren Garasjelag 15.02.21

LED lyslister på garasjeport

 

Som et tiltak for at det skal være lettere å se når garsjeport er i bevegelse er det montert LED lyslister på begge sider av den nye porten.

LED listene blinker kraftig rødt når port er i ferd med å åpne eller lukke seg og når porten er i bevegelse. 
Vi ber alle om å vente med å kjøre til LED lyset har slukket, slik at vi unngår påkjørsel med skade og driftsstans på garasjeporten.

 

                                                                                                                                                                                                             Styret i Løren Garasjelag 28.12.20

Fjerning av offentlige parkeringsplasser i Peter Møllers vei

Alle seksjonseiere fikk 4. nov 2020 melding fra altinn om endring av veianlegg i Peter Møllers vei, med fjerning av tre offentlige parkeringsplasser.

Løren garasjelag påvirkes av endringen i form av at to offentlige parkeringsplasser utenfor Peter Møllers vei 6 B fjernes (merkes med parkering forbudt) og plassene gjøres om til oppstillingsplass for renovasjonsbil. 

Denne endring medfører at det vil bli et mer oversiktlig trafikkbilde ved utkjøring ut av garasjeanlegget.

                                                                                                                                                                                                                                Styret i Løren Garasjelag 13.12.20

Prisjustering lading el-bil

Prisen for lading av el-bil justeres til kr 1/kwh fra 1.desember 2020. Prisen er basert på markedspriser for strøm, som består av kraftpris og nettleie.

Nettleie består av 4 deler; effektledd, energiledd, forbruksavgift og fastledd.  Disse 4 delene er igjen delt inn i forskjellige priser avhengig av årstid. 

Kraftpris er kun 1 av 5 faktorerer når strømprisen beregnes, og er en av de minste kostnadene. Dette er viktig å merke seg når leser om strømpriser (kraftpriser). 

Garasjelaget tilbyr lading av el-bil til kostpris strøm.

                                                                                                                                                                                                         Styret i Løren Garasjelag 01.12.20

Justering av fellesutgifter

Fellesutgifter økes med 5 % fra 01 januar 2021

                                                                                                                                                                                                                                                     Styret i Løren garasjelag 02.11.20

Informasjon om ny garasjeport 

 

Les mer om ny garasjeport under siden "garasjeport"

 

                                                                                                                                                                                                                                  Styret i Løren garasjelag 01.11.20

Stengt inn/utkjøring garasje onsdag 28/10 i tidsrommet kl 09-16

 

Ny garasjeport er ankommet fra fabrikk i Tyskland og monteres onsdag 28 oktober. 

Montering startert kl 09 og er forventet å vare til ca kl 16. Det benyttes større lift maskiner og utstyr som medfører at inn/utkjørsel sperres fullstending.

Inn/utkjørsel til garasje vil onsdag 28 oktober i tidsrommet 09-16 være fullstendig stengt i flere omganger i opptil 45 min - 1 time av gangen, det vil ellers være svært begrenset muliget for inn/utkjøring generelt hele dagen. (NB! Allerede kl 09 stenges inn/utkjøring helt i 1 time!)

Vi beklager ulempene dette vil medfører men tror og håper alle ser frem til at vi får på plass garasjeport igjen. 

Har du behov for å bruke bil i denne tidsperioden kan alternativ parkering være Løren torg p-hus ,  Lørenlunden p-hus  eller Kanonhallen parkering

 

 

 

Oppdatering av ordensregler 

 

Garasjelaget sine ordensregler er oppdatert for å tilfredstille drifts- og brannkrav til garasjelanlegget.

Viktigste endringer er:

 • Ladekabel til el-bil, daglig bruk og oppbevaring
 • Presisering av antall motorkjøretøy pr plass. Det er tillatt til å parkere enten bil eller mc/moped på en parkeringsplass, ikke begge deler
 • Røykeforbud i garasjen
 • Presisering av parkering forbudt utenom oppmerket p-plass

Se ordensregler for mer utfyllende informasjon

 

Gjesteplasser

Gjesteplassene i garasjen eies av Selvaag Parkering, og driften v disse er utenfor Løren Garasjelag sin kontroll. Fra 1. juli 2020 har Selvaag Parkering satt ut driften av disse plassene, inkludert betalingsløsning, til Onepark AS.

 

Alle spørsmål om takster, betaling etc. må stilles til kundeservice hos Onepark; kundeservice@onepark.no eller telefon 22849200.

Styret i Løren Garasjelag, 01.07.20

 

 

Utleie/leie av parkeringsplasser for bil og motorsykkel

Vi minner om at det finnes en markedsplass for utleie/leie av parkeringsplasser for bil på våre nettsider. Dette er kun en formidlingstjeneste mellom seksjonseiere og leietakere.

 

Vi minner også om at det finnes ledige plasser til utleie for motorsykler/mopeder. Denne tjenesten formidles og administreres av styret i Løren Garasjelag. Nærmere informasjon om dette finnes også på våre nettsider her.

Driftsmelding om el-bil ladestasjoner, samt nok en prisjustering

Arbeidet med nettverket til el-bil ladestasjonene er nå utført, og vi er glad for at alt nå ser meget bra ut. Systemet er nå satt tilbake til at du kun ser egne ladestasjoner. Styret i Løren Garasjelag følger nøye med på prisutvikling på strøm. Basert på siste utvikling, er pris justert til kr 0,50/kWt fra 16.4.20.

Styret Løren Garasjelag, 16.04.20

Røyking forbudt i garasjeanlegget

Vi minner om røyking er strengt forbudt i garasjeanlegget vårt. Dette er av hensyn til brannfare, samt at våre sensitive røykdetektorer kan slå ut og skape unødvendige alarmsituasjoner med påfølgende kostnader.

Takk for at dere alle respekterer dette, og det er også fint å minne andre på det samme.

Styret i Løren Garasjelag, 25.04.19

 

 

Endring av sensor for utkjøring fra garasjen

Sensor for utkjøring fra garasjen detekterer ikke lengre annet enn biler. Gående henvises til å bruke sidedør ved garasjeport.

For generell informasjon om garasjeport trykk her.

Informasjon om åpning av garasjeport kan leses ved å trykk her.

Styret i Løren Garasjelag 30.08.19


Håndhevelse av parkering i garasjeanlegget

Det er to ulike leverandører som håndhever kontroll av parkering i garasjeanlegget vårt, og her er forklaring på hva som kontrolleres og hva du kan gjøre dersom du oppdager feilparkering eller at fremmede står på din p-plass.


Feilparkering på alle private p-plasser i garasjen;

Dersom noen har parkert på din p-plass uten tillatelse fra deg, så ringer du selv direkte til Oslo Kranbilservice døgnbemannet tlf. 915 43 000 for borttauing. Du må da selv ta imot kranbil og fremvise legitimasjon - du er da ansvarlig for at du er rettmessig person til den gjeldende p-plassen. Oslo Kranbilservice er ansvarlig for å forsøke å kontakte den feilparkerte bileier basert på offentlige registre, og bilen skal være fjernet innen én time. Det påløper ingen kostnader for den som ringer.


Feilparkering utenfor parkeringsplasser i garasjen;

Kontakt styret i Løren Garasjelag på styret@lorengarasjelag.no, og styret vil bestille borttauing. Oslo Kranbilservice er ansvarlig for å forsøke å kontakte den feilparkerte bileier basert på offentlige registre, og bilen skal være fjernet innen én time.


Garasjevask;

Ved varslet garasjevask, vil Løren Garasjelag bestille borttauing av alle biler/motorsykler. Varsel gitt av styret i forkant (minst 4 uker) og oppslag er dekkende for den pålagte varslingen før borttauing iverksettes.


Gjesteparkering og p-plasser utleid av Selvaag Parkering;

Gjesteplasser kontrolleres jevnlig/daglig av Q-Park for korrekt betalt p-avgift. Spørsmål om p-avgift eller kontrollavgift på disse p-plassene må rettes til Q-Park. Spørsmål om feilparkering på plasser utleid av Selvaag Parkering, må rettes til Selvaag Parkering eller til Q-Park.


Styret i Løren Garasjelag, 06.03.19

Vi er veldig opptatt av brannsikkerhet, og minner om:

Vi minner om klare retningslinjer for garasjeanlegget, der ordensreglene sier følgende:

 • alle gjenstander som hensettes i garasjeanlegget/på parkeringsplassen fjernes umiddelbart for eieres regning uten varsel (inkl hjul, spylervæske, olje osv).
 • det er ikke tillatt å parkere sykler, avskiltede biler eller andre uregistrerte motoriserte kjøretøy i garasjeanlegget. Slike biler/kjøretøy vil bli fjernet for eiers regning uten varsel.

Fullstendige vedtekter og ordensregler finn du her.

Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18


Oppdatering ny infrastruktur for elbiler

Den nye infrastrukturen for lading av elbiler har nå vært i drift en stund. Det er en overveldende interesse for å få ladestasjon, noe som bekrefter at det var helt riktig av oss å gjennomføre omleggingen siste året. Mer enn 80 ladestasjoner er nå installert. Det har dessverre vært noen utfordringer med noen områder i garasjen, og noen opplever ustabilitet på sin ladestasjon. Leverandørene jobber iherdig med å stabilisere driften, og styret er løpende i tett dialog med leverandørene.


Oppleves utfordringer med din ladestasjon, må du kontakte Smartly AS direkte på epost: support@smartly.no eller på telefon: 51 90 80 90. Det er viktig at det opprettes sak hos Smartly om det er problemer. Styret kan ikke bistå i disse situasjonene, da driften av anlegget er satt ut til Smartly.

Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18

Portåpner til garasjen avvikles

Portåpning til garasjen med mobiltelefon har vært en stor suksess siden oppstart tidlig i 2016. Dette er en enkel løsning i bruk, har kostnadsfri registrering, og er kostnadsfri i bruk for brukerne.


Styret har besluttet at det nå ikke er mulig å få programmert opp nye portåpnere av den gamle typen (se bildet), og denne opsjonsløsningen vil heller ikke bli fulgt opp/reparert om det oppstår feil.


Gjeldende løsninger for å komme inn porten, er da:

1) Nøkkel

2) Mobilløsning (se meny for registrering av mobil)

3) Portåpner gammel type (altså de som allerede er programmert for vårt anlegg) vil fungere inntil videre

Styret i Løren Garasjelag, 05.10.17

Kameraovervåkning i garasjeanlegget er oppgradert

Analoge kameraer i garasjeanlegget er byttet ut med nye digitale vidvinkel kameraer. Det er i tillegg montert noen flere kameraer for å få så tilnærmet fullstendig kameradekning som mulig. Oppgraderingen er gjort slik at vi har best mulig sikring av verdier og garasje, i tillegg til høy preventiv sikkerhet for brukere.


Husk at sikkerheten aldri blir bedre enn hva du selv gjør det til. Følge med hva som skjer, ikke slipp inn uvedkommende og meld fra. Spør ukjente personer dersom du ser mistenkelig aktivitet. Ring bomiljøvekteren på telefon 22 97 10 48 som vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet. Dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Styret Løren Garasjelag 21.03.17

Fartsdemper ved garasjeutkjørsel Peter Møllers vei 6

Sameiet Lørenplatået og sameiet/boretslaget Lørenkvartalet har tidligere tatt kontakt med bymiljøetaten og etterlyst tiltak som reduserer farten i Peter Møllers vei samt øker sikkerheten ved inn/utkjøring til garasjeanlegget.
Det er gledelig å melde at dette nå har båret frukter i form av det er anlagt fartsdemper i Peter møllers vei 6 ved garasjeutkjørsel. Vi håper dette vil være et godt bidrag til mindre trafikkstøy og økt sikkerhet.

Styrene i Lørenplatået, Lørenkvartalet og Løren Garasjelag 20.05.16


Utleie/leie av parkeringsplasser for bil og motorsykkel

Vi minner om at det finnes en markedsplass for utleie/leie av parkeringsplasser for bil på våre nettsider her Dette er kun en formidlingstjeneste mellom seksjonseiere/ leietakere.


Vi minner også om at det finnes ledige plasser til utleie for motorsykler/mopeder. Denne tjenesten formidles og administreres av styret i Løren Garasjelag. Nærmere informasjon om dette finnes også på våre nettsider her.