Garasjelaget kan kontaktes på: styret@lorengarasjelag.no

Løren Garasjelag

Fellesutgifter 2022 - Løren garasjelag 

 

Løren garasjelag har behandlet budsjettet for 2022. I den forbindelse har styret vedtatt at det ikke blir noen endring i felleskostnadene første halvdel 2022. 

 

Styret Løren Garaasjelag 01.12.21

 

 

På denne siden håper vi du kan finne svar på en eller flere av de spørsmålene du måtte ha vedrørende Løren Garasjelag. Er det informasjon du savner setter vi pris på tilbakemelding, slik at vi får så bra og nyttige nettsider som mulig. Garasjen eies og driftes av Løren Garasjelag. For å holde kostnader så lave som mulig bruker vi en fane på nettsiden til sameiet Lørenplatået. men vi er et eget selskap som eier og drifter garasjen. Trykk på linkene i dropdown-menyen under "Løren garasjelag" for å lese mer.

Utbedring på garasjeport 

 

Etter noe ustabil drift i oktober og november er det gjort noen endringer på garasjeport.
Endringene består i all hovedsak i at motor og kretskort er skiftet og fotocelle sensorer er byttet ut med radar sensor.
Utbedringene er gjort på garanti.  

 

Styret Løren garasjelag 23.11.21

Garasjevask 2. og 3. september kl: 08-17
 
Garasjen vil bli vasket og rengjort 2. og 3. september kl: 08-17
 
Alle biler/motorsykler må fjernes.

2/9: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19
3/9: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser 
 
·      For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i varslet tidsrom.
·      For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel ifm med vask. 
·      Kjøretøy og ladekabel som ikke er fjernet, fjernes uten varsel og for eiers regning.
 
Årets garasjevask ble dessverre ikke utført som vanlig da vår leverandør både fikk tekniske problemer med utstyret og personellmangel. 
Ny garasjevask utføres uten ekstra kostand for Løren garasjelag (bruksrettshavere).
 
For å redusere ulempene ved å måtte fjerne kjøretøy når garasjevasken pågår, tilbyr Bygårdservice alternativ parkering for de som trenger det hhv. den 2. og 3. september.
Til disposisjon er:
·       30 plasser i Lørenlunden P-hus – her må registreringsnummer sendes inn på forhånd senest 30.8
·       Ca. 70 plasser langs gjerdet i Gildevangen – her behøves ikke reg. nr.
·       Resterende plasser i Karvesvingen/Bøkkerveien 6 (grusplass) – her behøves reg. nr. på forhånd senest 30.8.

 

Alle ønsker om alternativ parkering må senest 30/8 sendes til:
annekristin@bygardsservice.no med følgende info:
·      Plassnr. i garasjen
·      Registreringsnummer
·      Fullt navn
·      Mobilnr
 
Det vil være til stede en representant fra Bygårdsservice ved garasjeutkjørselen i Løren Garasjelag den aktuelle dagen mellom kl. 07-08, som vil informere nærmere om hvor den enkelte skal kjøre/parkere. 

De som evt. skal kjøre ut før kl. 07.00 men planlegger å returnere til Løren før garasjevasken er ferdig ca kl. 17 bes opplyse om det.

Parkering langs gjerdet i Gildevangen vil bli forklart nærmere av Bygårdservices representant til de som får parkere der den aktuelle dagen.

 

                                                                                                                                                                                                                                                Styret i Løren Garasjelag 25.08.21

Endring i adgang til garasjen via garasjeport og garasjeportdør. 

Nytt låssystemet er god i gang hos Lørenplatået. Vi venter på noen ytterligere oppdateringer av systemet før vi kan legge til garasjelaget og Lørenkvartalet. Så inntil videre vil åpning for garasjen foregå via nøkkel og tilleggstjeneste telefon.

Ny informasjon vil komme når dette er klart. 

Garasjevask 2. og 3. september, Kl.08:00 – 17:00 

 

 

Årets garasjevask ble desverre ikke utført som vanlig da vår leverandør av garasjevask både fikk tekniske problemer med utstyret og personellmangel. 

Ny garasjevask utføres uten ekstra kostand for Løren garasjelag (bruksrettshavere).

Noter deg datoene allerede nå  :-)


2/9: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19

3/9: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser 

Merk:

For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel ifm med vask. 

For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i aktuelt tidsrom vask skal utføres. 

Ikke fjernet kjøretøy og ladekabelen fjernes uten varsel og for eiers regning. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Styret Løren Garasjelag 06.07.2021

 

Informasjon til seksjonseiere i Lørenkvartalet fra Løren garasjelag om endring i adgang til garasjen via garasjeport og garasjeportdør. 


På bakgrunn av flere uønskede episoder, både i oppganger og i garasje, har det vært jobbet med å få til et nytt nøkkelsystem.


Sameiet Lørenplatået og Løren garasjelag installerer i disse dagene nytt elektronisk låssystem. Lørenkvartalet har valgt å avvente evnt innstallasjon. 
Installasjonen av nye systemet pågår fortsatt, og er ikke helt klart til bruk ennå.
Selv om døråpner og RFID lesere monteres, vil den eksisterende nøkkelen fortsatt fungere inntil videre.
Merk: Det vil ikke bli noen endring på dørlåser inn til oppganger tilhørende Lørenkvartalet.


Hva vil dette si for deg tilknyttet Lørenkvartalet?

 • I det nye systemet vil garasjeport og garasjeportdør åpnes med brikke og smarttelefon-app (når hele systemet er oppe og går, vil etter en prøveperiode de gamle låsesylinderne for å åpne garasjeport og garasjeportdør fjernes)
 • Leverandøren av app, Defigo, vil sende ut informasjon om brukerkonto og hvordan man som seksjonseier installerer appen
 • Som bruksrettshaver til en garasjeplass administrere en selv hvem som skal ha tilgang til garasjen, ved å gi andre tilgang til å bruke app eller RFID brikke.
 • Du legger selv til RFID brikker via app og aktiveringspunt 
 • Alle typer RFID brikker kan brukes, det vil si at har du installert elektronisk lås med brikke til egen seksjon, har en ladebrikke til å lade el-bil eller har adgangskort på jobben med RFID teknologi kan alle disse type RFID brikker aktiveres til å også gi tilgang til garasjen.

Dagens tillegges funksjon med å åpne garasjeporten med å ringe vil etterhvert måtte avvikles ettersom det er basert på 2G kommunikasjon som er besluttet nedlagt i mobil nettopertørene. 


Garasjeportdør har vært tung og vanskelig å bruke. Det er derfor montert elektrisk åpner på denne døren som allerede nå kan benyttes. Åpner er montert på vegg ved garasjeoppkjørsel.  Åpner på innside er berøringsfri - dør åpner seg ved å holde hånd oppe foran bryter (når systemet er ferdig installert kan døren også åpnes fra utsiden med egen RFID leser montert på vegg ved garasjenedkjørsel (eller ved å bruke app).


Styret kommer tilbake med informasjon etterhvert som systemet er ferdig montert og er klart til bruk. Pris på RFID brikke er også informasjon som vi kommer tilbake til senere. 

 

Styret Løren garasjelag 04.05.2021

Garasjevask 25. og 26. mai, Kl.08:00 – 17:00 

 


25/5: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19

26/5: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser 

Merk:

For p-plasser med montert ladeboks er bruksrettshaver ansvarlig for å fjerne ladekabel ifm med vask. 

For alle plasser gjelder det at kjøretøy må være fjernet i aktuelt tidsrom vask skal utføres. 

Ikke fjernet kjøretøy og ladekabelen fjernes uten varsel og for eiers regning. 

Vi ser frem til å få vasket bort støv og møkk etter vinteren :-)

                                                                                                                                                                                                                                                 Styret Løren Garasjelag 07.04.2021

Støttestag ved søyle nedkjørsel til garasje

Det er oppdaget noen sprekker i området ved søyle nedkjørsel til garasjen. Inntil årsaken til at disse har oppstått er avklart, er det for sikkerhetsskyld satt opp støtesøyler.

Sprekker er undersøkt av bygningstekniske eksperter.  Foreløpig konklusjon er at det ikke er noe alvorlig fare for hverken bygningen eller søyle. Sameiet Lørenplatået følger opp videre med eksperter på hva årsak til til at sprekker har oppstått er og om det er behov for tiltak. 

                                                                                                                                                                                                                                 Styret Løren garasjelag 28.02.21

Prisjustering lading el-bil

 

Prisen for lading av el-bil vil i fremtiden vises i app fra Smartly (pris vises i oversikts bilde der lading på egen ladestasjon startes) 

Prisen er basert på markedspriser for strøm, som består av kraftpris og nettleie.

Nettleie består av 4 deler; effektledd, energiledd, forbruksavgift og fastledd.  Disse 4 delene er igjen delt inn i forskjellige priser avhengig av årstid. 

Kraftpris er kun 1 av 5 faktorerer når strømprisen beregnes, og er en av de minste kostnadene. Dette er viktig å merke seg når leser om strømpriser (kraftpriser). 

Garasjelaget tilbyr lading av el-bil til kostpris strøm.

                                                                                                                                                                                                         Styret i Løren Garasjelag 15.02.21

LED lyslister på garasjeport

 

Som et tiltak for at det skal være lettere å se når garsjeport er i bevegelse er det montert LED lyslister på begge sider av den nye porten.

LED listene blinker kraftig rødt når port er i ferd med å åpne eller lukke seg og når porten er i bevegelse. 
Vi ber alle om å vente med å kjøre til LED lyset har slukket, slik at vi unngår påkjørsel med skade og driftsstans på garasjeporten.

 

                                                                                                                                                                                                             Styret i Løren Garasjelag 28.12.20

Fjerning av offentlige parkeringsplasser i Peter Møllers vei

Alle seksjonseiere fikk 4. nov 2020 melding fra altinn om endring av veianlegg i Peter Møllers vei, med fjerning av tre offentlige parkeringsplasser.

Løren garasjelag påvirkes av endringen i form av at to offentlige parkeringsplasser utenfor Peter Møllers vei 6 B fjernes (merkes med parkering forbudt) og plassene gjøres om til oppstillingsplass for renovasjonsbil. 

Denne endring medfører at det vil bli et mer oversiktlig trafikkbilde ved utkjøring ut av garasjeanlegget.

                                                                                                                                                                                                                                Styret i Løren Garasjelag 13.12.20

Prisjustering lading el-bil

Prisen for lading av el-bil justeres til kr 1/kwh fra 1.desember 2020. Prisen er basert på markedspriser for strøm, som består av kraftpris og nettleie.

Nettleie består av 4 deler; effektledd, energiledd, forbruksavgift og fastledd.  Disse 4 delene er igjen delt inn i forskjellige priser avhengig av årstid. 

Kraftpris er kun 1 av 5 faktorerer når strømprisen beregnes, og er en av de minste kostnadene. Dette er viktig å merke seg når leser om strømpriser (kraftpriser). 

Garasjelaget tilbyr lading av el-bil til kostpris strøm.

                                                                                                                                                                                                         Styret i Løren Garasjelag 01.12.20

Justering av fellesutgifter

Fellesutgifter økes med 5 % fra 01 januar 2021

                                                                                                                                                                                                                                                     Styret i Løren garasjelag 02.11.20

Informasjon om ny garasjeport 

 

Les mer om ny garasjeport under siden "garasjeport"

 

                                                                                                                                                                                                                                  Styret i Løren garasjelag 01.11.20

Stengt inn/utkjøring garasje onsdag 28/10 i tidsrommet kl 09-16

 

Ny garasjeport er ankommet fra fabrikk i Tyskland og monteres onsdag 28 oktober. 

Montering startert kl 09 og er forventet å vare til ca kl 16. Det benyttes større lift maskiner og utstyr som medfører at inn/utkjørsel sperres fullstending.

Inn/utkjørsel til garasje vil onsdag 28 oktober i tidsrommet 09-16 være fullstendig stengt i flere omganger i opptil 45 min - 1 time av gangen, det vil ellers være svært begrenset muliget for inn/utkjøring generelt hele dagen. (NB! Allerede kl 09 stenges inn/utkjøring helt i 1 time!)

Vi beklager ulempene dette vil medfører men tror og håper alle ser frem til at vi får på plass garasjeport igjen. 

Har du behov for å bruke bil i denne tidsperioden kan alternativ parkering være Løren torg p-hus ,  Lørenlunden p-hus  eller Kanonhallen parkering

 

 

 

Oppdatering av ordensregler 

 

Garasjelaget sine ordensregler er oppdatert for å tilfredstille drifts- og brannkrav til garasjelanlegget.

Viktigste endringer er:

 • Ladekabel til el-bil, daglig bruk og oppbevaring
 • Presisering av antall motorkjøretøy pr plass. Det er tillatt til å parkere enten bil eller mc/moped på en parkeringsplass, ikke begge deler
 • Røykeforbud i garasjen
 • Presisering av parkering forbudt utenom oppmerket p-plass

Se ordensregler for mer utfyllende informasjon

 

Gjesteplasser

Gjesteplassene i garasjen eies av Selvaag Parkering, og driften v disse er utenfor Løren Garasjelag sin kontroll. Fra 1. juli 2020 har Selvaag Parkering satt ut driften av disse plassene, inkludert betalingsløsning, til Onepark AS.

 

Alle spørsmål om takster, betaling etc. må stilles til kundeservice hos Onepark; kundeservice@onepark.no eller telefon 22849200.

Styret i Løren Garasjelag, 01.07.20

 

 

Utleie/leie av parkeringsplasser for bil og motorsykkel

Vi minner om at det finnes en markedsplass for utleie/leie av parkeringsplasser for bil på våre nettsider. Dette er kun en formidlingstjeneste mellom seksjonseiere og leietakere.

 

Vi minner også om at det finnes ledige plasser til utleie for motorsykler/mopeder. Denne tjenesten formidles og administreres av styret i Løren Garasjelag. Nærmere informasjon om dette finnes også på våre nettsider her.

Driftsmelding om el-bil ladestasjoner, samt nok en prisjustering

Arbeidet med nettverket til el-bil ladestasjonene er nå utført, og vi er glad for at alt nå ser meget bra ut. Systemet er nå satt tilbake til at du kun ser egne ladestasjoner. Styret i Løren Garasjelag følger nøye med på prisutvikling på strøm. Basert på siste utvikling, er pris justert til kr 0,50/kWt fra 16.4.20.

Styret Løren Garasjelag, 16.04.20

Røyking forbudt i garasjeanlegget

Vi minner om røyking er strengt forbudt i garasjeanlegget vårt. Dette er av hensyn til brannfare, samt at våre sensitive røykdetektorer kan slå ut og skape unødvendige alarmsituasjoner med påfølgende kostnader.

Takk for at dere alle respekterer dette, og det er også fint å minne andre på det samme.

Styret i Løren Garasjelag, 25.04.19

 

 

Endring av sensor for utkjøring fra garasjen

Sensor for utkjøring fra garasjen detekterer ikke lengre annet enn biler. Gående henvises til å bruke sidedør ved garasjeport.

For generell informasjon om garasjeport trykk her.

Informasjon om åpning av garasjeport kan leses ved å trykk her.

Styret i Løren Garasjelag 30.08.19


Håndhevelse av parkering i garasjeanlegget

Det er to ulike leverandører som håndhever kontroll av parkering i garasjeanlegget vårt, og her er forklaring på hva som kontrolleres og hva du kan gjøre dersom du oppdager feilparkering eller at fremmede står på din p-plass.


Feilparkering på alle private p-plasser i garasjen;

Dersom noen har parkert på din p-plass uten tillatelse fra deg, så ringer du selv direkte til Oslo Kranbilservice døgnbemannet tlf. 915 43 000 for borttauing. Du må da selv ta imot kranbil og fremvise legitimasjon - du er da ansvarlig for at du er rettmessig person til den gjeldende p-plassen. Oslo Kranbilservice er ansvarlig for å forsøke å kontakte den feilparkerte bileier basert på offentlige registre, og bilen skal være fjernet innen én time. Det påløper ingen kostnader for den som ringer.


Feilparkering utenfor parkeringsplasser i garasjen;

Kontakt styret i Løren Garasjelag på styret@lorengarasjelag.no, og styret vil bestille borttauing. Oslo Kranbilservice er ansvarlig for å forsøke å kontakte den feilparkerte bileier basert på offentlige registre, og bilen skal være fjernet innen én time.


Garasjevask;

Ved varslet garasjevask, vil Løren Garasjelag bestille borttauing av alle biler/motorsykler. Varsel gitt av styret i forkant (minst 4 uker) og oppslag er dekkende for den pålagte varslingen før borttauing iverksettes.


Gjesteparkering og p-plasser utleid av Selvaag Parkering;

Gjesteplasser kontrolleres jevnlig/daglig av Q-Park for korrekt betalt p-avgift. Spørsmål om p-avgift eller kontrollavgift på disse p-plassene må rettes til Q-Park. Spørsmål om feilparkering på plasser utleid av Selvaag Parkering, må rettes til Selvaag Parkering eller til Q-Park.


Styret i Løren Garasjelag, 06.03.19

Vi er veldig opptatt av brannsikkerhet, og minner om:

Vi minner om klare retningslinjer for garasjeanlegget, der ordensreglene sier følgende:

 • alle gjenstander som hensettes i garasjeanlegget/på parkeringsplassen fjernes umiddelbart for eieres regning uten varsel (inkl hjul, spylervæske, olje osv).
 • det er ikke tillatt å parkere sykler, avskiltede biler eller andre uregistrerte motoriserte kjøretøy i garasjeanlegget. Slike biler/kjøretøy vil bli fjernet for eiers regning uten varsel.

Fullstendige vedtekter og ordensregler finn du her.

Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18


Oppdatering ny infrastruktur for elbiler

Den nye infrastrukturen for lading av elbiler har nå vært i drift en stund. Det er en overveldende interesse for å få ladestasjon, noe som bekrefter at det var helt riktig av oss å gjennomføre omleggingen siste året. Mer enn 80 ladestasjoner er nå installert. Det har dessverre vært noen utfordringer med noen områder i garasjen, og noen opplever ustabilitet på sin ladestasjon. Leverandørene jobber iherdig med å stabilisere driften, og styret er løpende i tett dialog med leverandørene.


Oppleves utfordringer med din ladestasjon, må du kontakte Smartly AS direkte på epost: support@smartly.no eller på telefon: 51 90 80 90. Det er viktig at det opprettes sak hos Smartly om det er problemer. Styret kan ikke bistå i disse situasjonene, da driften av anlegget er satt ut til Smartly.

Styret i Løren Garasjelag, 27.12.18

Portåpner til garasjen avvikles

Portåpning til garasjen med mobiltelefon har vært en stor suksess siden oppstart tidlig i 2016. Dette er en enkel løsning i bruk, har kostnadsfri registrering, og er kostnadsfri i bruk for brukerne.


Styret har besluttet at det nå ikke er mulig å få programmert opp nye portåpnere av den gamle typen (se bildet), og denne opsjonsløsningen vil heller ikke bli fulgt opp/reparert om det oppstår feil.


Gjeldende løsninger for å komme inn porten, er da:

1) Nøkkel

2) Mobilløsning (se meny for registrering av mobil)

3) Portåpner gammel type (altså de som allerede er programmert for vårt anlegg) vil fungere inntil videre

Styret i Løren Garasjelag, 05.10.17

Kameraovervåkning i garasjeanlegget er oppgradert

Analoge kameraer i garasjeanlegget er byttet ut med nye digitale vidvinkel kameraer. Det er i tillegg montert noen flere kameraer for å få så tilnærmet fullstendig kameradekning som mulig. Oppgraderingen er gjort slik at vi har best mulig sikring av verdier og garasje, i tillegg til høy preventiv sikkerhet for brukere.


Husk at sikkerheten aldri blir bedre enn hva du selv gjør det til. Følge med hva som skjer, ikke slipp inn uvedkommende og meld fra. Spør ukjente personer dersom du ser mistenkelig aktivitet. Ring bomiljøvekteren på telefon 22 97 10 48 som vil aksjonere på din opplevelse av utrygghet. Dette vil være med på å forebygge mot innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.

Styret Løren Garasjelag 21.03.17

Fartsdemper ved garasjeutkjørsel Peter Møllers vei 6

Sameiet Lørenplatået og sameiet/boretslaget Lørenkvartalet har tidligere tatt kontakt med bymiljøetaten og etterlyst tiltak som reduserer farten i Peter Møllers vei samt øker sikkerheten ved inn/utkjøring til garasjeanlegget.
Det er gledelig å melde at dette nå har båret frukter i form av det er anlagt fartsdemper i Peter møllers vei 6 ved garasjeutkjørsel. Vi håper dette vil være et godt bidrag til mindre trafikkstøy og økt sikkerhet.

Styrene i Lørenplatået, Lørenkvartalet og Løren Garasjelag 20.05.16


Utleie/leie av parkeringsplasser for bil og motorsykkel

Vi minner om at det finnes en markedsplass for utleie/leie av parkeringsplasser for bil på våre nettsider her Dette er kun en formidlingstjeneste mellom seksjonseiere/ leietakere.


Vi minner også om at det finnes ledige plasser til utleie for motorsykler/mopeder. Denne tjenesten formidles og administreres av styret i Løren Garasjelag. Nærmere informasjon om dette finnes også på våre nettsider her.