Sykkelparkering

Sameiet har mange utendørs sykkelstativ der man fritt kan parkere sykler. Som beskrevet i husordensreglene vil det jevnlig bli ryddet i disse, ved at beboerne blir bedt om å merke sine sykler med navn og adresse. Sykler som ikke blir merket når det blir bedt om dette vil fjernes.

 

I 2020 ble nye låsbare sykkelboder bygget i bakgårdene. Det er totalt 92 plasser fordelt på 2 etasjer i bodene. Siden vi er totalt 244 seksjoner i sameiet, betyr dette at man ikke kan forvente å få plass til mer enn én sykkel per seksjon. Blir det likevel ledige plasser, vil styret fordele disse etter beste evne.

 

Som bestemt på sameiets årsmøte da sykkelbodene ble vedtatt bygget, vil det være en årsavgift forbundet med å bruke disse, for å sikre at det er de syklene som er i mest aktiv bruk som får plass. I tillegg sørger dette for at bare de med sykkel i boden har tilgang.

 

Send inn skjemaet under for å melde interesse for plass.

Registreringsskjema for plass i sykkelbod

Ved å sende inn skjemaet nedenfor melder du interesse for plass i sykkelbod. Kun seksjonseiere kan registrere interesse for plass. Dersom du får plass, vil det være en årsavgift knyttet til plassen. Du vil først få tilgang til sykkelboden når denne er betalt. Etter innsending vil skjemaet behandles av styret, og du vil få beskjed om du har fått plass. Prisen er kr. 500 pr kalenderår.

De som har plass vil kunne beholde samme plass fra år til år.

 

Trenger plass til tung/stor sykkel (f.eks. el-sykkel)
Er interessert i to plasser (om ledig)
Jeg har lest og forstått teksten ovenfor, og bekrefter at jeg er seksjonseier