Parkering av motorsykkel / moped

Parkering av motorsykler og mopeder

Styret i Løren Garasjelag AS har som oppgave å forvalte og drifte garasjeanlegget til det beste for de med rettmessig bruksrett i anlegget. Dette innbefatter brannsikkerhet, orden, best mulig sikre mot skader på kjøretøy, samt sørge for å drifte anlegget innenfor fornuftige budsjetter og felleskostnader for bruksrettshavere. 

 

I motsetning til eksisterende parkeringsplasser (der bruksrettshaver har betalt innskudd og betaler fellesutgifter), har det ikke vært regulert parkering av motorsykler og mopeder i anlegget. For å sikre god orden i anlegget og rettferdig fordeling av fellesutgifter, ble parkering av motorsykler og mopeder bli regulert fra 1. september 2014. Det er merket opp 18 plasser for denne type kjøretøy, der hver plass har ca. 1 meter bredde. Utleie av disse plassene er kr 400,-/mnd., og faktureres forskuddsvis pr. kvartal. Minimum avtaletid er ni måneder, og oppsigelse må gjøres i god tid før nytt kvartal startes. Innbetalte leiekostnader tilbakebetales ikke. 

MC/moped plasser kan også leies til sykkel som er i daglig bruk, 1 sykkel pr plass. Samme vilkår som for MC/moped. 

 

 

Forespørsel om leie gjøres ved å trykke her. Det vil være anledning til å ønske seg seksjon, uten at dette kan garanteres. Her vil plassene tildeles etter "først-til-mølla"- prinsippet. Utleie er for personer som bor i og har et eierforhold til i sameier som er tilknyttet Løren garasjelag. Åpning av garasjeport/dør skjer via tilgang som følger seksjon.              

 

Husk at området vårt er bil og kjøretøyfritt - det er ikke anledning til å parkere motorsykler eller mopeder på våre internveier.

 

Med vennlig hilsen,

Styret i Løren Garasjelag AS

Ved plassene er det montert sikkerhetsbøyle langs veggen slik at en kan låse motorsykkel til vegg.