Søppelfaktura

Det har tidligere vært problemer med avfallssorteringen. Poser satte seg fast da enkelte puttet altfor store poser i nedkastene. Innkastene har blitt modifisert slik at det nå er vanskeligere å kaste store poser. Papirnedkastene er ekstra sårbare, da sammenbrettet papp åpner seg i nedkastene og tetter dem til. Husk å dele papp i mindre biter. Ikke kast pizzaesker uten å dele dem opp, da de bretter seg ut og setter seg fast. Ved propper i nedkastene som stopper systemet, må leverandør (Envac) kontaktes, og dette utgjør store utgifter for sameiet og beboerne.


Ikke sett fra deg restavfall eller annet ved siden av søppelnedkastene. Bruk Løren minigjenbruksstasjon for det som ikke kan kastes i nedkastene.


Hvis restavfall plasseres rundt om i sameiet, eller uegnede gjenstander kastes i avfallssuget, må kostnader for å fjerne dette og reparere eventuelle skader dekkes av beboerne. Siden sameiet har store kostnader knyttet til dette, har styret valgt å innføre søppelfaktura. Dette gjelder for all forsøpling, inkludert oppgeng av reklamemateriell og annet oppslag på bygninger/sameiets område.


De som forsøpler vil få faktura for fjerning av søppel. Dette gjelder også feil bruk av søppelnedkast. Det gis ikke advarsel før søppelfaktura ilegges. Faktura er på minimum 2000 kr eller faktisk kostnad for opprydning dersom den overstiger dette beløp.