Bygningsmessige endringer i leiligheter

Husk å melde fra om bygningsmessige endringer som gjøres inne i den enkelte seksjon.
Sameiets vedtekter § 9 :
"For øvrig er seksjonseierne ansvarlig for å varsle forretningsfører om de bygningsmessige endringer som foretas inne i de enkelte seksjonene, slik at forretningsfører til enhver tid er á jour med detaljene i bygningsmessig status for byggene. Seksjonseierne er denne forbindelse for pliktet til å fremskaffe den dokumentasjon som forretningsfører måtte be om."

Endringer meldes til forretningsfører.