Pergola

Sidebekledning bør være med hull for å redusere vindbelastning på konstruksjonen. Prefabrikerte skjermvekker som introduserer nye designelementer som f.eks kryss og andre skråelementer tillates ikke. Tøybaserte løsninger som blir stående og blafre i vind må unngås av hensyn til støy for naboer. Foruten beplantning med klatreplanter er det tre alternativer for vind- og innsynsskjerm :

  1. Bordkledning som følger lektepanelet i bakgrunnen slik at det blir gjennomgående linjer, men med luftespalter.
  2. Blankt eller frostet glass med hull.
  3. Nedtrekkbar screen (som brukt foran vinduer) eller markiseduk i fast ramme.

Tak på pergolaene er spørsmål om dekkets tåleevne for punktbelastning. Her har styret en dialog med Selvaag for å få konkretisert detaljer, og vil komme tilbake med mer informasjon om dette. (Det er purret på dette flere ganger i løpet av 2011 og 2012) .