Kontakt

Styret i sameiet kan kontaktes ved å sende mail til: lorenplataet@gmail.com
Sameiets primære informasjons- og kontaktpunkt er hjemmesiden og e-postadressen.

I menyen finnes skjemaer som forenkler kommunikasjonen med styret ved å sørge for at all nødvendig informasjon kommer med i første henvendelse, slik at vi unngår å sende flere mail fram og tilbake.


E-post leses regelmessig.

Se informasjonssiden om vaktmester for informasjon om sameiets vaktmester og kontaktinformasjon.

Se informasjonssiden om bomiljøkontakt for informasjon om vaktholdsordningen og kontaktinformasjon til Securitas.
Se husoversikt for oversikt over husene i sameiet.

Forretningsfører

Sameiet har forretningsføreravtale med OBOS Eiendomsforvaltning.
Postadresse:
7451 Sameiet Lørenplatået
v/OBOS eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668, St.Olavs plass
0129 Oslo
oef@obos.no

Generelle henvendelser til styret