Vaktmester

Sameiets vaktmestertjenester leveres av Bygårdsservice.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at all kontakt med vaktmester i hovedsak skal gå gjennom styret - unntak er dersom det er alvorlig fare for skade på bygninger

eller større feil på tekniske installasjoner som må utbedres umiddelbart.

 

Vakttelefon utenfor vanlig kontortid: 905 20 631 - brukes kun dersom det er fare for alvorlig skade på bygninger, eller større feil på tekniske installasjoner som må utbedres umiddelbart.

 

Merk at vaktmester kun utfører oppdrag gitt av styret i tillegg til faste oppdrag.