Når det er feil på garasjeport.

Dersom garasjeport ikke fungerer og står i en posisjon som hindrer inn- og utkjøring gjør følgende:

  1. Dagtid 08-16: ring vaktmester på tlf 485 15 197
  2. Kveld/helg/helligdager/utenom vanlig kontotid ring vakttelefon vaktmester på tlf 905 20 631
  3. Bruk evn.t nødåpner som er plassert på innsiden av sidedør: Trekk i rød tråd og bruk kjetting for å manuelt heve garasjeport. 
  4. Gi beskjed til styret på styret@lorengarasjelag.no