Postkasseskilt

For å ha et pent, ryddig og enhetlig inngangsparti, har sameiet standardiserte postkasseskilt.

Postkasseskilt byttes så fort det er praktisk mulig.

 

Sameiet er per lov forpliktet til å ha oppdaterte beboerlister. Seksjonseier er ansvarlig for at forretningsfører og styret til enhver tid er informert om hvem som bor i leiligheten.

 

Klikk her for bestilling av postkasseskilt