Vannlekkasje

Som beboer er det viktig at du gjør deg kjent med rutinene for stenging av vannet hvis det skulle oppstå vannlekkasje.
Rask reaksjon fra beboerne ved vannlekkasje kan forhindre store skader på bygg og inventar.
Den som oppdager vannlekkasje må sørge for at vannet stenges så raskt som mulig.


Benytt stengekran i leiligheten slik at skadeomfanget blir begrenset (i de fleste leiligheter er stoppekraner plassert i skap på badet) . Umiddelbart etter at hovedkranen stenges av anbefaler styret at rørlegger kontaktes. Styret har tidligere benyttet seg av "rørleggervakten" på telefon 23 12 65 50, men beboerne står selvfølgelig fritt til å også ringe andre rørleggere.


Vannlekkasjer må også umiddelbart meldes styret, som vil melde skaden inn til sameiets forsikringsselskap. Beboere har selv ikke adgang til å melde forsikringssaker på vegne av sameiet.