Strøm

Sameiet har fellesmålt anlegg for strøm. Dette betyr at det finnes én hovedmåler, og at hver seksjon har sin egen undermåler. Kjøp av energi gjøres via hovedmålerne, noe som medfører at alle sparer egen, årlig fastavgift som man ville måtte betalt ved innkjøp på hver enkelt måler. Sameiets strømleverandør er for tiden Entelios (gjennom kollektiv innkjøpsavtale med OBOS).


Strømmåler leses av automatisk av Techem årlig, og avleste verdier kan finnes i Techems Beboerportal. Se Sameiet/Energiavregning for informasjon om tilgang til beboerportalen.