Hekk markterrasser

Det kan søkes om planting av hekk i forbindelse med markterrasser. Vedlikehold og stell av plantet hekk påhviler seksjonen der hekk er plantet.