Forretningsfører

Forretningsfører bistår sameiet med oppgaver knyttet til eierskifter, økonomi/regnskapsoppfølging og utstedelse- og innkreving av fakturaer for felleskostnader og a-konto energi.

Kjøper eller selger du en seksjon i sameiet er det viktig å sørge for at forretningsfører får rask beskjed mht eieroversikt , beboerlister felleskostnader. Snakk med megler eller kontakt forretningsfører for mer informasjon om eierskifter.

Fra januar 2015 er OBOS Eiendomsforvaltning sameiets forretningsfører.

7451 Sameiet Lørenplatået
v/OBOS eiendomsforvaltning AS
Postboks 6668, St.Olavs plass
0129 Oslo

For spørsmål vedrørende felleskostnader/fellesutgifter og fakturering av disse, kontakt sameiets forvaltningskonsulent eller saksbehandler hos OBOS på telefonnummer 22 86 59 99. Sameiet Lørenplatået sitt selskapsnummer hos OBOS er 7451.