Elbil / lademulighet

Etter stor pågang av bestillinger på ladestasjoner og at det kom ny eierseksjonslov i 2018 var et par av punktene som gjorde at styret i Løren Garasjelag i 2017 besluttet å gjennomføre et prosjekt for å sikre ny infrastruktur og lademulighet for elbiler for fremtiden. Det var helt nødvendig å oppgradere infrastrukturen for elbil i garasjeanlegget vårt.

 

Vi har god kapasitet av strøm inn i byggene våre, og det ble valgt en ny infrastruktur som vil dekke behovet til både de som lader lite og de som lader mye - i tillegg til å sikre en fornuftig administrasjon av ladeanlegget. Trykk her for informasjon om den nye infrastrukturen for elbil som ble sendt ut ifm med etablering.  (dette er link til informasjon som ble sendt ut i 2018, det er noen endring nå, blandt annet at RFID brikker ikke lenger sendes ut).

 

Bestilling av ladestasjon gjøres i skjema nedenfor, og skal kun gjøres av rettmessig bruksrettshaver (den som mottar faktura på fellesutgifter fra Løren Garasjelag). Er du leietaker og ønsker el-bil ladestasjon, ta kontakt med den du leier av. Det er ikke anledning til å bestille andre typer ladestasjoner eller fra andre leverandører.

 

Ved innsending av skjema nedenfor får du følgende;

  • Før sept 2023: EVlink Smart Wall Box 22 kW
  • Etter sept 2023: EVlink EV pro AC 22 kW ferdig installert og klar til bruk, kr 24 375,- inkl. mva. Kostnad for ladestasjonen faktureres til deg direkte fra vår leverandør/installatør Romerike Elektro. Trykk her for produktdatablad
  • Du vil motta et velkomstbrev fra vår ladeoperatør Smartly, med informasjon om oppsett og bruk. Dersom du ikke har motatt dette, fyll inn bestilling av ladetjenester skjema hos Smartly: Bestilling ladetjeneste Smartly
  • Smartly vil belaste/fakturere deg for forbruk hver måned, iht. til oppsettet du gjør hos Smartly. Fakturaen vil inneholde en månedsavgift*, for tiden kr 100,-.  Månedsavgift dekker bla kostander til innkreving av ladekostander, brukerstøtte, måleravlesninger osv.  * pga forsinkelser i ny app løsning fra Smartly har styret fremforhandlet at månedsavgift settes til kr 0,- frem til app løsning er på plass. 
  • Forbruk på ladestasjon i Løren Garasjelag  justeres løpende ved endringer i strømpris.
  • Beregn litt tid for levering som kan være opp til 2-3 mnd.  

 

*Endring fra september 2023 

 

Schneider som er leverandøren av elbil ladere til Løren Garasjelag har kommet med en ny variant av sin elbil lader. Kort fortalt så innebærer dette av laderen har et annet design og har ladeuttaket i fronten av laderen. Det er ingen endring i ladeeffekt eller andre tekniske spesifikasjoner annet enn utseende. 

Bildet øverst til høyre viser den nye modellen; nytt design til venstre, tidligere design til høyre. 

 

Ladepris

 

Ladeprisen er basert på markedspris for strøm, som består av kraftpris og nettleie.

Nettleie består av 4 deler; effektledd, energiledd, forbruksavgift og fastledd.  Disse 4 delene er igjen delt inn i forskjellige priser avhengig av årstid. 

Kraftpris er kun 1 av 5 faktorerer når strømprisen beregnes, og er en av de minste kostnadene. Dette er viktig å merke seg når leser om strømpriser (kraftpriser). 

Garasjelaget tilstreber å tilby lading av el-bil til kostpris strøm.

 

    • Ladepris - for priser se app fra Smartly (pris vises i oversikts bilde der lading på egen ladestasjon startes) 

Bestillingsskjema

Det bekreftes at bestiller har forstått og akseptert ovenstående betingelser beskrevet på denne siden.
Det bekreftes at informasjon om mine ladinger (tidspunkt og forbruk) kan deles med Løren Garasjelag, slik at anlegget kan driftes på best mulig måte.