Elbil / lademulighet

Etter stor pågang av bestillinger på ladestasjoner den siste tiden, samt at det kom ny eierseksjonslov fra 1.1.18, var et par av punktene som gjorde at styret i Løren Garasjelag besluttet å gjennomføre et prosjekt for å sikre ny infrastruktur og lademulighet for elbiler for fremtiden. Det var helt nødvendig å oppgradere infrastrukturen for elbil i garasjeanlegget vårt.

 

Vi har god kapasitet av strøm inn i byggene våre, og det er valgt en ny infrastruktur som vil dekke behovet til både de som lader lite og de som lader mye - i tillegg til å sikre en fornuftig administrasjon av ladeanlegget. Trykk her for informasjon om den nye infrastrukturen for elbil som ble sendt ut ifm med etablering.

 

Bestilling av ladestasjon gjøres i skjema nedenfor, og skal kun gjøres av rettmessig bruksrettshaver (den som mottar faktura på fellesutgifter fra Løren Garasjelag). Er du leietaker og ønsker el-bil ladestasjon, ta kontakt med den du leier av. Det er ikke anledning til å bestille andre typer ladestasjoner eller fra andre leverandører.

 

Ved innsending av skjema nedenfor får du følgende;

  • EVlink Smart Wall Box 22 kWt ferdig installert og klar til bruk, kr 17 990,- inkl. mva. Kostnad for ladestasjonen faktureres til deg direkte fra vår leverandør/installatør Romerike Elektro.
  • Du vil motta et velkomstbrev fra vår ladeoperatør Smartly, med informasjon om oppsett og bruk. Dersom du ikke har motatt dette, fyll inn bestilling av ladetjenester skjema hos Smartly: Bestilling ladetjeneste Smartly
  • Smartly vil belaste/fakturere deg for forbruk hver måned, iht. til oppsettet du gjør hos Smartly. Fakturaen vil inneholde en månedsavgift*, for tiden kr 100,-.  Månedsavgift dekker bla kostander til innkreving av ladekostander, brukerstøtte, måleravlesninger osv.  * pga forsinkelser i ny app løsning har styret fremforhandlet at månedsavgift settes til kr 0,- ut  2022
  • Forbruk på ladestasjon i Løren Garasjelag  justeres løpende ved endringer i strømpris.
  • Beregn litt tid for levering som kan være opp til 2 mnd.  

 

Prisen er basert på markedspriser for strøm, som består av kraftpris og nettleie.

Nettleie består av 4 deler; effektledd, energiledd, forbruksavgift og fastledd.  Disse 4 delene er igjen delt inn i forskjellige priser avhengig av årstid. 

Kraftpris er kun 1 av 5 faktorerer når strømprisen beregnes, og er en av de minste kostnadene. Dette er viktig å merke seg når leser om strømpriser (kraftpriser). 

Garasjelaget tilstreber å tilby lading av el-bil til kostpris strøm.

 

    • Ladepris
      • Fra 07.02.21 - for priser se app fra Smartly (pris vises i oversikts bilde der lading på egen ladestasjon startes) 

Bestillingsskjema

Det bekreftes at bestiller har forstått og akseptert ovenstående betingelser beskrevet på denne siden.
Det bekreftes at informasjon om mine ladinger (tidspunkt og forbruk) kan deles med Løren Garasjelag, slik at anlegget kan driftes på best mulig måte.