Grilling på balkong

Vi viser til husordensreglene

§ 8 Grilling på terrasser

Det er tillatt å benytte elektrisk og gassgrill på terrassene.

For seksjoner som har gasspeis er det mulig å installere et uttak for gassgrill.

Det må i forkant søkes styret om installering av gassgrilluttak. Arbeidet må utføres av godkjent autorisatør som dokumenterer utført arbeid - dokumentasjon skal sendes til styret i etterkant av montering. Husk å søke om tillatelse før arbeidet igangsettes.

Det finnes flere forskjellige firmaer en kan velge mellom, kravet er at utførende firma er autorisert til å jobbe på gassanlegg. AlfaOlis er et av flere firma flere velger å bruke.

Gassflasker skal ikke oppbevares inne i leiligheten eller i kjellerbod.

NB ! Det presiseres at det ikke er tillatt å benytte kullgrill, herunder engangsgrill. Påse at egnet slukkeutstyr er tilgjengelig ved bruk av grill. Oppbevaring av gjenstander som kan medføre fare for brann, eksplosjon eller annen skade er ikke tillatt verken i bolig, boder, på balkong, biloppstillingsplass, eller i andre fellesarealer.