Melding om utleie

I henhold til sameiets vedtekter skal sameiets styre og forretningsfører underrettes dersom en bruksenhet leies ut. Benytt nedenstående skjema for å informere om ny leietaker.