Forsikringssak

Skulle uhellet være ute og en må benytte seg av sameiets forsikring, ta kontakt med forsikringsavdelingen hos forretningsfører - skjema under sendes styret, som tar saken med forsikringsavdelingen hos forretningsfører. Benytt fortrinsvis dette skjema, da det inneholder alle de viktige elementene som behøves for å ta saken videre.

MERK ! Det er kun seksjonseier som kan sende inn skjema
om å bruke sameiets forsikring.
Leier du, ta kontakt med seksjonseier.


Alternativ kontaktinformasjon (kun dersom skjema ikke fungerer):

Jeg er innforstått med at dersom forsikringen benyttes etter mottatt skaderapport fra forsikringsselskapet, vil egenandel belastes seksjonseier.