Portåpner Defigo/app/rfid-brikke

På bakgrunn av flere uønskede episoder, både i oppganger og i garasje, har Sameiet Lørenplatået og Løren Garasjelag installert og tatt i bruk nytt elektronisk låssystem.

 

I det nye systemet kan garasjeport og garasjeportdør åpnes med smarttelefon-app Defigo eller en registrert RFID brikke. Alle bruksretthavere i Løren Garasjelag har fått tilgang og informasjon til epostadressen som også er brukernavnet i Defigo app.

Passordet kan endres i app: Instillinger > Profilinstillinger > Endre passord

 

I tillegg til app, er det mulig å få tilgang med RFID brikker ved å legge disse inn via app (for seksjoner tilknyttet Lørenplatået skal aktivert brikke også fungerer i garasjen/til porten):

For å aktiver RFID brikke for seksjoner tilknyttet Lørenkvartalet/Løren Parkering: Instillinger > Ringeklokkeinstillinger > Administrasjon av adgangskort > Legg til et adgangskort. For at brikken skal kunne registreres, må denne fysisk holdes opp mot og aktiveres ved registreringspunktet (elektronisk tavle) som er lokalisert i garasjenedkjørselen. Typer RFID brikker som kan brukes er Mifare Classic 4k.

 

Som bruksrettshaver til en garasjeplass administrerer du selv hvem som skal ha tilgang til garasjen ved å legge til/slette brukere på webadmin.defigo.no.

Logg inn med samme brukernavn og passord som du bruker i appen. Mer informasjon kan du finne fra Sameiet Lørenplatået: Elektronisk nøkkel
Merk at brukere kan ikke legges til i Defigo app.

 

Når du har solgt din seksjon og skal flytte, må du selv legge inn ny eier som administrator for seksjonen i Defigo.

 

 

Til informasjon:

 

Hva skjer hvis strømmen går:

Brikkeleserne ved garasjen har backup dersom strømmen går, hvor lenge denne varer er avhengig av
trafikken etter strømmen er gått. Men rundt 1 time skal nok kunne regnes med. I dette tilfellet kommer
du inn med både app og allerede registrerte brikker. Skjermen hvor du registrerer brikker vil ikke
fungere når strømmen går. Det betyr bare at man ikke får registrert nye brikker ved strømbrudd.

 

Hva hvis internett(4G) er nede:

Dersom 4G nettverket er nede vil ikke integrasjonen mellom Defigo og ARX fungere. Det betyr at man
ikke kan åpne dørene med app, og man kan ikke registrere nye brikker. Brikkeleserne ved garasjen skal
ha offline mode som betyr at alle allerede registrerte brikker er «lagret» og har adgang.

 

De gamle låsesylinderne for å åpne garasjeport og garasjeportdør fjernes etter en prøveperiode.