Portåpner Defigo/app/rfid-brikke

På bakgrunn av flere uønskede episoder, både i oppganger og i garasje, har det vært jobbet med å få til et nytt nøkkelsystem. 

 

Sameiet Lørenplatået og Løren Garasjelag har installert og tatt i bruk nytt elektronisk låssystem. Lørenkvartalet har foreløpig valgt å avvente installasjon på grunn av økonomisk situasjon.  På grunn av dette vil det ikke bli noen endring på dørlåser inn til oppganger tilhørende Lørenkvartalet.

 

I det nye systemet kan garasjeport og garasjeportdør åpnes med smarttelefon-app Defigo
Som bruksrettshaver til en garasjeplass administrerer du selv hvem som skal ha tilgang til garasjen, ved å gi andre tilgang fra webadmin.defigo.no (NB! tilgang kan ikke gis fra app)
Du kan legge til RFID brikke via app og aktivere denne på registreringspuntet lokalisert i garasjenedkjørselen (Instillinger > Ringeklokkeinstillinger > Administrasjon av adgangskort)
Du kan endre ditt passord i app (Instillinger > Profilinstillinger)
 

Typer RFID brikker som kan brukes er Mifare Classic 4k.


De gamle låsesylinderne for å åpne garasjeport og garasjeportdør fjernes etter en prøveperiode.

 

 • Hva hvis strømmen går:

  Brikkeleserne ved garasjen har backup dersom strømmen går, hvor lenge denne varer er avhengig av trafikken etter strømmen er gått. Men rundt 1 time skal nok kunne regnes med.
  I dette tilfellet kommer du inn med både app og allerede registrerte brikker.

  Skjermen hvor du registrerer brikker vil ikke fungere når strømmen går. Det betyr bare at man ikke får registrert brikke ved strømbrudd.

   

   

   

 • Hva hvis internett(4G) er nede:

  Dersom 4G nettverket er nede vil ikke integrasjonen mellom Defigo og ARX fungere. Det betyr at man ikke kan åpne dørene med app, og man kan ikke registrere nye brikker.

  Brikkeleserne ved garasjen skal ha offline mode som betyr at alle allerede registrerte brikker er «lagret» og har adgang.