Portåpner telefonstyrt

En ny tilvalgsmulighet fra februar 2015 er åpning av garasjeport ved bruk av telefon.
Denne tilvalgsmuligheten koster ikke noe å etablere og er en kostnadsfri tilvalgsmulighet.
Det er mulig å registrere inntil 2 telefonnummer pr parkeringsplass og det er KUN eier av parkeingsplass som kan bestille denne tjenesten. Det gjøres oppmerksom på at åpninger registreres og lagres.

 

Registrere / endre / slette telefonnummer gjøres ved å fylle inn skjema under. Skjema sendes til Løren Garasjelag, og når informasjon er registrert og telefonnummer klar til bruk vil en få e-post tilbake med veiledning på bruk.

Registrering må gjøres av rettmessig eier av parkeringsplass (bruksrettshaver) - alle opplysninger må stemme overens med siste mottatte faktura fra Løren Garasjelag (ikke faktura fra sameiet/borettslag). Mangler du kundenummer, ta kontakt med for forretningsfører til Løren Garasjelag.

Leier du parkeringsplass av Selvaag Parkering AS, velger du Selvaag Parkering i nedtrekksmenyen for sameie. Skriv 'Selvaag' i feltet for kundenummer.

Leier du av private, er det eier som må gjøre registreringen. Ta kontakt med eier.

Skjemaer som ikke er korrekt utfylt med informasjon som må fylles ut behandles ikke. 

 

Dagens tilleggsmulighet for å åpne garasjeporten med å ringe, vil etterhvert avvikles ettersom det er basert på 2G mobilkommunikasjon som er besluttet nedlagt av Telenor. Foreløpig er det ikke satt noe dato for dette så dette vil fungere inntil videre.