Lørenparken

Lørenparken

Lørenparken er en parkLøren i Oslo anlagt etter 2005 i den tidligere militærleiren Løren leir, som på 2000-tallet er utviklet til det nye boligstrøket Lørenbyen.

Navnet Lørenparken har navn etter strøket Løren, som igjen har sitt navn fra jernaldergården Løyrin.

I Grøntplan for Oslo (kommunedelplan fra 1992) er Lørenparken brukt om området der Løren idrettsplass og Lørenhallen ligger, nord for Ring 3 mellom Eltonveien, Økern Torgvei og Spireaveien. I offentlige dokumenter på 2000-tallet er Lørenparken bare brukt om parken i Løren leir.


Parken

Parken er 5,6 dekar stor og ligger midt i kvartalet med Peter Møllers vei mot øst, Lørenveien mot syd, Sinsenveien mot vest og Børsteveien mot nord. Mot øst ligger parken inntil Kanonhallen.

Stort klatrenett og flere andre lekeapprater inngår i parken.


Peer Gynt parken

I Lørenparken og tilgrensende område er det utplassert 20 skulpturer som inngår i Peer Gynt-parken. Denne skulpturparken lar deg følge Henrik Ibsens drama Peer Gynt akt for akt. Peer Gynt-parken ble etablert i Ibsenåret 2006 av Selvaag, selskapet som står bak boligutbyggingen i Løren-området. Selvaag har siden 1950-tallet utplassert skulpturer i sine bomiljøer, totalt over 500 skulpturer. Peer Gynt-parken er spesiell ved at kjente billedhuggere nasjonalt og internasjonalt har tolket hver sin del av et skuespill. Skulptursamlingen består både av bestillingsverk, og av vinnerverk fra en internasjonal skulpturkonkurranse.


Peer Gynt parken App


Det er utviklet en egen Peer Gynt app med kart, informasjon om statuer og generell informasjon om parken - se app store.