Vind- og innsynsskjerming

Skjerming mot vind eller innsyn kan være aktuelt

under

balkongrekkverk. Det finnes flere alternative måter for skjerming:

Markiseduk

Markiseduk i lys eller mørk grå.
Fargekode lys grå: 94/15
Fargekode mørk grå: 407/79
Duk skal festes med festemateriell fra leverandør, festing med strips er ikke tillatt.

Klart eller frostet glass

Eksempel på frostet glass.

Uttrekkbar markise

Uttrekkbar markise som trekkes ut ved behov i farge lys (94/15) er et alternativ som det kan søkes om. Tillatt høyde avhenger av bygg og etasje det søkes for. Som en generell retningslinje skal høyden være under balkongrekkverk. Pga enkelte av bygningenes utseende og vindforhold vil enkelte seksjoner i 1 etg og 7 etg hvor veranda stikker ut og toppetasjer vill kunne få godkjent en høyere markise.

Spesialløsninger for 7. etg i hus 1, 3 og 7 samt takterrasser

Balkonger i 7. etg hus 1, 3 og 7 hvor veranda stikker ut er ekstra utsatt for vind, og takterrasser i alle hus; På disse balkonger og takterrasser kan det monteres frostet eller klart glass over rekkverk for å oppnå skjerming fra vind slik vist på bildet - høyde 140 cm. For balkonger i 7. etg skal frontsiden ikke gå over rekkverk (sider 140 cm).