Vakthold / bomiljøkontakt

Løren garasjelag er ikke lenger tilknyttet bomiljøvakt fra Securitas.

Avtalen er sagt opp og det jobbes for øyeblikket med ny avtale med ett nytt selskap.

 

Ved ordensforstyrrelser må den enklete beboer selv vurdere å kontakte politiet.