Sameiet

Sameiet Lørenplatået består av 244 seksjoner, fordelt på hus 1-8 og 13. Hus 5 og 6 er svalgangshus med adkomst via svalgang. Øvrige bygg er oppgangshus med innvendig trapp og heis.


Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år, normalt innen 30. april. Styret velges av årsmøtet for 2 år, og består av 7 medlemmer, hvorav 2 er varamedlemmer.


Styret har som hovedmål å utvikle og ivareta bomiljøet og sameiets eiendommer for at beboerne skal oppleve et trygt og attraktivt bomiljø - slik at verdien av den enkelte sameiers boliginvestering kan maksimeres.

Vedtekter og husordensregler

Felleskostnader

Felleskostnader i sameiet deles etter sameierbrøk. Disse kreves inn månedlig av sameiets forretningsfører, der den enkelte kan velge å inngå avtale om eFaktura. I grove trekk dekker sameiets felleskostnader følgende poster:

  • Vedlikeholdskostnader (bl.a. vaktmester, renhold, heiser, stell av grøntarealer, snømåking, bygningsmessig vedlikehold, renovasjon, drift av fjernvarmeanlegg)
  • Forsikring av sameiets bygninger
  • Forretningsførsel
  • Kommunale avgifter
  • Kontingent til Løren Velforening

I tillegg til felleskostnader, inneholder månedlig faktura følgende:

  • TV/internett med grunnpakke fra Altibox
  • A-konto energi (fjernvarme, varmtvann, strøm og gass)