Forsikring

Sameiets bygningsmasse er forsikret i Tryg (POLISE NR.: 8545408).
Send inn skjema for melding om forsikringssak dersom du trenger å benytte sameiets forsikring.

Alle seksjonseiere/beboere må selv tegne innboforsikring.