Balkong og fasade

Med bakgrunn i sameiets husordensregler og vedtekter, har styret utarbeidet en beskrivelse av felles retningslinjer for de vanligste typene fasadeendringer i sameiet. Denne beskrivelsen er ment som informerende mht fremtidige søknader om fasadeendringer i sameiet, og er lagt til grunn ved vurdering av innkommende søknader til styret.

Generelt gjelder at enhver form for monteringer eller oppbevaring av gjenstander på terasser/balkonger forutsettes forsvarlig festet. Det gjelder f.eks blomsterpotter/-kasser, lamper eller andre gjenstander. Det er ikke tillatt å henge opp noe som henger på utsiden av rekkverket.


Dersom det benyttes lyslenker til dekorasjon av balkongen, må disse ikke henges fra gassrørene, da elektrisitet og gass ikke går godt sammen.


Alle gjenstander som utgjør potensiell fare for skade på folk, bygningsmasse eller omgivelsene umiddelbart må festes forsvarlig eller fjernes. Det vises for øvrig til vedtektene §10 Særlige regler vedrørende balkonger/terrasser samt fellesarealer.


Styret presiserer at det er god skikk og bruk å spørre naboen før en foretar endringer, og minner om vedtektene der det fremkommer at alle fasadeendringer skal søkes styret for godkjenning.