Feil med ventilasjon

Sameiet har inngått en rammeavtale med Ing. S. D. Baastad på skifte av vifter. Ved feil på vifte utenom årlig service, fyll ut og send inn skjemaet under.

MERK ! Ved å sende inn henvendelse vil servicepersonell bli tilkalt, dersom det ikke er noe feil med vifte på taket vil kostander for service bli belastet seksjonseier.