Oppussingsguide

Skal du pusse opp? På denne siden har vi samlet nyttig informasjon som bør tas hensyn til før du setter i gang.

Benytt alltid godkjente fagfolk når det skal gjøres arbeid på rør (vann, varme, avløp) eller det elektriske anlegget, og sørg for å få DDV/FDV-dokumentasjon på utført arbeid. Elektriske arbeider krever samsvarserklæring. Det er viktig å ha papirene i orden dersom feil utført arbeid i din seksjon fører til skader på bygninger eller fellesområder.

Dersom du eller tidligere eier har fått tillatelse til å gjennomføre et tiltak, husk at du er ansvarlig for vedlikehold.

Fjernvarme og radiatorer

Leiligheten varmes opp ved hjelp av fjernvarme. Varmtvann føres til fordelingsskap i leiligheten, og videre til gulvvarme på baderom og radiatorer i øvrige rom. Les mer om hvordan varmeanlegget fungerer på siden om fjernvarme.

Det er viktig at man ikke rører ventilene i fordelingsskapet, da dette kan føre til at naboen mister varme.

Om ønskelig er det mulig å fjerne eller bytte ut radiatorer. Så lenge man ikke gjør endringer i fordelingsskapet skal det ikke ha påvirkning på varmeanlegget i bygget.

Ventilasjon

Hver seksjon har sitt eget uavhengige ventilasjonssystem. Friskluftsventiler på ytterveggene slipper luft inn i seksjonen, som suges ut gjennom ventilator på kjøkken og bad. Viftene sitter på taket, og sameiet står for vedlikehold av dem. For at dette systemet skal fungere, er det tre momenter man må passe på i seksjonen:

 

Riktig type avtrekksvifte må benyttes på kjøkkenet

Ved oppussing av kjøkken er det viktig å benytte riktig type ventilatorhette. Siden avtrekksviften sitter på taket, må kjøkkenhetten ikke ha lokal vifte, siden viftene da vil komme i konflikt. Se siden om ventilasjon for mer informasjon om Flexit-viftene som må benyttes.

 

Friskluftsventilene må holdes åpne

Siden viften på taket suger luft ut av seksjonen, må frisk luft kunne finne veien inn i seksjonen. Dersom friskluftsventilene på veggen og over vinduene lukkes igjen eller fjernes vil det skapes undertrykk inne i seksjonen, og luften vil kunne suges inn andre veier, for eksempel i overgangen mellom vinduskarm og vegg. Dette kan føre til fuktskader dersom vann blir trukket inn sammen med luften.

 

Luften må finne veien fra inntaket til avtrekket

Det samme prinsippet gjelder for alle innvendige dører mellom friskluftsventiler og kjøkken- og baderomsavtrekk. Det må være en glippe mellom dør og karm slik at lufttrykket kan utjevnes mellom rommene. De originale Swedoor-dørene har denne glippen i underkant av dørbladet.

Boring i vegger og tak


Maks boredybde i gulv og tak er 40mm på grunn av spennkabelarmering og innstøpte tekniske installasjoner.

Lyd- og brannskillende vegger mellom leiligheter er utført i 200mm armert betong. Maks boredybde i vegger er 30mm for å unngå kontakt med elektriske ledninger.

Boring og skruing på bad

I våtrom er det smøremembran på gulv og vegger. Membranen ligger rett bak flisene. Ved hulltaking vil membranen punkteres, som gir mulighet for vannskader. Ved all boring og skruing må man sikre skruehullene ved at silikon sprøytes inn i hullet før skruen settes inn, som anbefalt i våtromsnormen. Bruk flisbor for å bore gjennom flisen, og deretter et metallbor for å komme gjennom stålplaten bak flisen. Unngå å skru i nærheten av rør. Tegninger av VVS-anlegget for hvert enkelt hus finnes i FDV-dokumentasjonen under 3. VVS / 38. Tegninger rør og ventilasjon.

Inngangsdør

Inngangsdøren til seksjonen er brannsikker. Man må derfor ikke gjøre endringer på denne som påvirker branntettheten, slik som å bore eller skru for å ettermontere kikkehull eller sikkerhetslås.

Balkong og fasade

Se undersiden balkong og fasade for detaljert informasjon om hva som kan gjøres på balkongen.

Dokumentasjon for eksisterende løsninger

Tegninger og datablader for alle originale løsninger er å finne i FDV-dokumentasjonen.