Styret

Sameiet skal ha et styre som består av 7 medlemmer, hvorav 2 er varamedlemmer. Det skal fortrinnsvis velges en representant fra hver av bygningene. Styret velges av årsmøtet for to år, med mindre årsmøtet ved valget bestemmer en annen periode for ett eller flere av medlemmene. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

Styreleder

  • Karianne Burhol Børsteveien 2 A

Styremedlemmer

  • Johnny Skogstad Børsteveien 4 A

  • Josep Jonsson Børsteveien 2 B

  • Cecilie Tyldum Børsteveien 2 A

  • Jarle Tvinnereim Kruttveien 4 A

Varamedlemmer

  • Kristian Reitan Peter Møllers Vei 6A

  • Arild Hagaløkken Børsteveien 6 B

Valgkomité

  • Anders Li Børsteveien 6 A

  • Stein Flaatrud Kanonhallveien 66 A

  • Daniel Kragset Børsteveien 4 A