Styret

Sameiet skal ha et styre som består av 7 medlemmer, hvorav 2 er varamedlemmer. Det skal fortrinnsvis velges en representant fra hver av bygningene. Styret velges av årsmøtet for to år, med mindre årsmøtet ved valget bestemmer en annen periode for ett eller flere av medlemmene. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt av årsmøtet.

Styreleder

  • Silja Ræder Børsteveien 2 A

Styremedlemmer

  • Jarle Tvinnereim Kruttveien 4 A

  • Anders Røren Børsteveien 6 A

  • Trond Christensen Børsteveien 2 A

  • Karianne Burhol Børsteveien 2 A

Varamedlemmer

  • Anniqa Dahl Peter Møllers vei 6 B

  • Aksel Skauge Mellbye Peter Møllers vei 6 A