Info fra utbygger

Under finnes informasjonmappen som fulgte leilighetene ved overtakelse fra Selvaag. Vi gjør oppmerksom på at mye av informasjonen i denne nå er utdatert (særlig kontaktinformasjon og informasjon om driftsavtaler), siden det er over 10 år siden boligene ble bygget.

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) er også lastet opp.