Ny beboer

Velkommen som ny beboer i Sameiet Lørenplatået! Vi håper og tror du vil trives i din nye bolig.

Denne nettsiden er sameiets primære informasjonskanal. På forsiden finner du siste nytt fra styret, og under Beboer finner du nyttig informasjon om sameiet, din seksjon og fellesområdene.

 

Regler og vedtekter

Du finner sameiets vedtekter og husordensregler her. Alle beboere er pliktige til å sette seg inn i og følge disse.

 

Send kontaktinformasjon til styret

  • Navn på eiere av leilighet
  • Navn på personer som bor i leilighet
  • Hvis leilighet leies ut, hva er tilskriveradresse til eier (husk å også sende til forretningsfører)
  • Telefonnummer
  • E-post-adresse

Postkasseskilt

Sameiet ønsker å ha et helhetlig uttrykk på postkasser, så du kan bestille dette ved å sende inn skjema om endring av postkasseskilt.

 

Heis

De fleste oppgangene i sameiet har heis. Når du bruker heisen til flytting, husk å alltid benytte heisnøkkel, ikke hold dørene oppe. Husk også å slippe andre til i heisen. Les mer om riktig bruk av heis på informasjonssiden om heis.

 

Renovasjon og Løren minigjenbruksstasjon

Sameiet benytter søppelnedkast som tømmes av sugebil to ganger i uken. Spesialavfall og større avfall kan leveres på Løren minigjenbruksstasjon eller en av Oslos gjenbruksstasjoner. Les mer på sidene om renovasjon.

 

Vaktmester

Sameiets vaktmester tar seg av det daglige vedlikeholdet av fellesområder. Les mer på sidene om vaktmester.

 

Hvordan kontakte styret

Styrets primære kommunikasjonskanal er nettsiden og e-post. Se kontakt-siden for kontaktskjemaer og annen kontaktinformasjon.

 

Nøkler

Informasjon om ulike nøkler finnes på informasjonssiden om nøkler.

 

Endring av fasade

Vær klar over at alle fasadeendringer må omsøkes. Se sidene om balkong og fasade for mer informasjon og veiledning om hva slags endringer det er sannsynlig at kan godkjennes.

 

Forsikring

Se siden om forsikring for til enhver tid oppdatert informasjon om sameiets forsikringer. Husk at du må tegne egen innboforsikring.