Siste nytt

Avregning for fjernvarme- varmtvann, strøm og gass.

 

Techem er forsinket med måler-avlesningen, styret får disse i juni/ juli for godkjenning.

Seksjonseiere kan se sitt forbruk i techem appen når disse er godkjent av styret.

 

Oppgjøret kommer spesifisert på faktura i september.

 

 

Styret 18.06.2024

Løren botaniske - Oppdatering naboinformasjon

 

Her kommer litt tilleggsinfo fra oss om pigging fremover, da vi har skjønt at flere ønsker mer info.

 

Vi finner stadig vekk mere fjell og det må mere pigging til. Omfang og tidsbruk er vanskelig å si noe om. I løpet av uke 34/24 er planen at en gammel kum like ved Børsteveien 6b bli pigget i stykker. Dette er estimert til rundt én dag med pigging. Når den nye kumgruppen er satt ved den gamle vil vi fremover grave oss fra Børsteveien 6b og mer og mer mot Peter Møllers vei. Eventuell pigging vil derfor følge samme trase. Ved Børsteveien 6 og 4 tror vi at det vil bli en del pigging basert på det vi allerede har funnet, og det kan bli flere dager sammenhengende med pigging.  

Infoen tidligere mtp. støydispensasjon er fortsatt gjeldene.

 

 

Styret 13.06.2024

Løren botaniske - Oppdatering naboinformasjon

 

I forbindelse med at Veflen Entreprenør AS jobber med en kumgruppe mellom prosjektene Løren botaniske og Lille Løren Park, må det fremover pigges fjell. Det er uvisst hvor lenge de må holde på, da de enn så lenge ikke har avdekket alt fjellet og ikke har funnet ut hvor hardt det er. Det vil bli hengt opp duk på byggegjerdene som står ned mot gangveien for å dempe lyden for de som går på gangveien, samt skjerme mot sprut.

 

I henhold til støydispensasjonen er dette fra før godkjent av Oslo kommune.

 

Veflen kommer til å benytte følgende tider i forbindelse med pigging rundt kumgruppen:

Ikke noe pigging før kl. 08:00

Pause fra pigging mellom 11-12

Ikke noe pigging etter kl. 1700

 

Det vil være annet støyende arbeider i perioden mellom kl. 0700-1900

 

 

Styret 23.05.2024

Årsmøte  for seksjonseiere 2024, Sameiet Lørenplatået

 

Årsmøtet gjennomføres fysisk og er tirsdag 14. mai kl. 18.00 på Quality Hotel HasleLinie, Bøkkerveien 15.
Se velegg for innkalling til årsmøte i sameiet Lørenplatået med årsrapport og saksdokumenter. 


Vel møtt.

 

Innkalling til årsmøte , samt årsrapport.

Styret 01.05.2024

Børsteveien stenges - informasjon fra Veidekke

 

I naboinformasjonen som ble sendt ut i mars, ble det informert om at det var planlagt oppstart med
infrastruktur for Børsteveien og Lille Løren Park etter påske. Derfor ville hele Børsteveien være stengt fra
rett etter påske og frem til ferdigstillelse. Etter dialog med styret i Lørenplatået, har det imidlertid blitt
gjort et forsøk på å holde en liten passasje åpen. Med bakgrunn i at det er svært omfattende
infrastruktur som skal legges om i Børsteveien, bl.a. for Vann- og avløpsetaten, vil arbeidene (i første
omgang grøft for VA) nærmere seg byggegjerde og inngangspartiene enda mer i tiden fremover. For alle
sin sikkerhet, ser vi at det dessverre ikke er mulig og forsvarlig å holde denne passasjen åpen. Vi ber om
forståelse for dette.


I forbindelse med at Børsteveien stenges av i sin helhet, er det bestilt nøkkelbryter for postverket slik at
de også vil ha tilkomst fra inngangspartiene på sørsiden av Børsteveien. Nøkkelbryter vil bli montert
innen kort tid og så snart de er mottatt.


Øvrig aktivitet i Løren botaniske (se også vedlegg):
Hus 1-5 er overlevert, og fremover vil vi fortsette med fasader og innvendige arbeider for hus 6-7. Hus 6
og 7 vil overleveres i løpet av tredje/fjerde kvartal 2024. Utvendige arbeider pågår for hus 6-7. I perioden
fremover og i sommerferien vil tunet mellom hus 5-7 i hovedsak bli opparbeidet. I perioden mellom
påske og til slutten av november vil arbeidene i hovedsak foregå i området foran barnehagen og i
parken. I perioden august til november vil det i hovedsak foregå arbeid mellom hus 4 og mot blokkene i Børsteveien.  Det vil foregå arbeid i grunnen med infrastruktur i Børsteveien i tillegg, men den største jobben tas fra august.

 

Se mer info om fremdrift, arbeid og støy, sikkerhet osv. i følgende vedlegg: Børsteveien stenges

 

Styret 19.04.2024

Informasjon om sterkt støyende arbeid i forbindelse med bygging av Løren Botaniske

 

I forbindelse med graving rundt vannrør i Børsteveien, må det i morgen, 18. april, settes ned to spuntnåler for å sikre røret. Det vil derfor bli sterkt støyende arbeider i en 3-timers tid i hht. støydispensasjonen. 

Eksakt tid er ikke avklart, men det vil ikke skje før 8:00, og ikke mellom 11:00-12:00, samt 15:30-16:30.

 

Styret 17.04.2024

Oppradering av hjemmesentral fra Altibox

 

Styret viser til tidligere e-post angående fornyelse av avtalen med Altibox / Viken Fiber og oppgradering av hjemmesentral. Viken Fiber har nå startet med oppgraderinger og i den forbindelse vil beboere motta sms for å booke passende tidspunkt for oppgradering av hjemmesentral.

Ved spørsmål må altibox kundesenter kontaktes.

 

Styret 16.04.2024

Arbeid med installering av ny vanntrykkspumpe.

 

Det pågår nå arbeid med installering av ny vanntrykkspumpe av/fra vår leverandør Bravida. Det er forventet at arbeidet ferdigstilles innen rimelig tid. Uheldigvis kan beboere desverre kunne merke noen endringer i trykk pga. av dette arbeidet. 

 

For de som har har opplevd missfarging av vannet, er visstnok dette en konsekvens av at vannet ble stengt av og påsatt igjen av Bravida. Missfargingen skal forsvinne av seg selv innen kort tid.

 

Styret beklager ulempen dette medfører beboerene.

 

Styret 15.04.2024

Ladenettverk for el bil  - nedetid torsdag 11. april

 

Det skal utføres utnbedringsarbeid på infrastruktur til elbil-anlegget torsdag 11. april (på dagtid).

Dette medfører at ladere periodevis vil være ute av drift.

 

For mer informasjon, kontakt Løren garasjelag.

 

Styret 10.04.2024

Komprimatorbil kommer 17. april

 

Se vedlegg for hvor de ulike sameiene skal møte for å kaste søppel og hvilke klokkeslett som gjelder for de ulike sameiene.

 

Det er lov til å kaste alt mulig, utenom: elektriske artikler, bildekk, batterier, eksplosiver, maling, løsemidler, gassflasker o.a.

 

Tidspunkter for henting på Løren

Hentekart

Hva kan IKKE kastes i komprimatorbilen

 

Styret 04.04.2024

Informasjon om fremdrift - Lille Løren Park 

 

Informasjon om fremdrift - Lille Løren Park 

Styret 24.03.2024

Oppdatert informasjon fra Løren botaniske

 

Hus 1-5 er nå overlevert og kunder har flyttet inn. I løpet av tredje/fjerde kvartal 2024 vil de siste kundene flytte inn i hus 6 og 7.

 

Rett etter påske starter vi opp med infrastruktur i Børsteveien, og dermed vil den gaten bli stengt av, og beboere i Børsteveien må benytte inngangsparti på den andre siden.

 

Vi vil også starte opp med utomhusarbeider mellom hus 6 og 7, foran barnehagen og i parken. I perioden mellom påske og sommerferien vil tunet mellom hus 5-7 i hovedsak bli opparbeidet. I perioden mellom påske og til slutten av november vil arbeidene i hovedsak foregå i området foran barnehagen og i parken. Disse områdene er omkranset med røde streker (se oversiktsbilde).

 

I perioden august til november vil det i hovedsak foregå arbeid mellom hus 4 og mot blokkene i Børsteveien. Markert med blå omkransning (se oversiktsbilde). I det blå skraverte området vil det vil foregå arbeid i grunnen med infrastruktur i Børsteveien fra rett etter påske, samt opparbeidelse av vei fra august.

 

Oversiktsbilde

 

Støydispensasjon for støyende arbeider mandag – fredag er innvilget frem til og med 27.08.2024
Støydispensasjon for støyende arbeider på lørdager er søkt om til og med 27.08.2024 mellom kl. 08-16.  Det skal kun drives med støyende arbeider på lørdager, hvis vi ikke klarer å få det til på et annet vis uten at det går hardt utover fremdrift. Ikke støyende arbeider på lørdager vil skje.

Støydispensasjoner vil fortsatt bli søkt om fremover etter denne perioden.

 

I sommer vil det være arbeid på byggeplassen også i fellesferien.

 

Styret 22.03.2024

Viktig informasjon vedrørende oppgradert avtale med Altibox

 

Styret i sameiet Lørenplatået har sendt ut informasjonsskriv til alle beboere ang. forlenget og oppgradert avtale med Altibox. Oppstart for ny avtale er 14.03.2024 og varighet er 36 måneder. Pakken som sameiet har valgt heter Altibox Flex M-Løren Vel, og gir hver enkelt bruker fleksibilitet innenfor gitte rammer.

 

Detaljert informasjon om bytte, utlevering og oppkobling av dekoder, samt bytte av hjemmesentral finner du i utsendt epost. Kopi av eposten finner du her: Utsendt informasjonsmail (viktig å lese hele teksten)


Som nevnt i eposten vil utlevering av dekoder skje på gitte tidspunk i Lørenveien 43 (møterom ved Umai SUshi), der representanter for Altibox/ Viken fiber vil være til stede.

 

 

Minner igjen om viktigheten av at utsendt informasjonsmail bli nøyegjennomlest av den enkelte, slik at alle får beboere får mulighet til å ta del i oppgraderingen fra Altibox.

 

For informasjon om oppgradert pakke se her: Informasjon om oppgradert avtale - Flex M

 

Styret 06.03.2024

Årsmøte for sameiet 

 

Sameiet Lørenplatået avholder årsmøte tirsdag 14. mai kl. 1800 på Quality Hotel Hasle Linie.

 

Forslag til saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest 18. mars 2023. Saken må tydelig beskrives og det må fremkomme forslag til beslutning. Forslag til saker sendes elektronisk til: lorenplataet@gmail.com.

 

Innkalling, årsberetning, regnskap og eventuelle innkommende forslag vil sendes alle seksjonseiere før årsmøtet og etter frister i vedtektene. 

 

Gjeldende vedtekter og ordensregler finner dere her.

 

Styret 26.02.2024

Stengning av inn/ utkjøring til garasje 29.02.24

 

Torsdag 29. februar vil garasjeporten være helt, eller delvis, stengt for inn/ utkjøring i tidsrommet 10-15.

 

Dette er blant annet i forbindelse med montering av deksel over garasjeporten, montering av LED-lyslist, programmering og endring av utvendig sensor. Se elektroniske tavler for mer informasjon fra Garasjelaget.

 

Styret 23.02.2024

Informasjon om støydispensasjon ifm. pigging i Sinsenveien

 

I forbindelse med pigging for kummer og påkobling i Sinsenveien er det søkt støydispensasjon fra støyforskriften i Oslo Kommune.

 

Se vedlagt skriv for mer informasjon: Naboinformasjon i forbindelse med pigging

 

Styret 23.02.2024

Oppdatert nytt ang. dårlig vanntrykk 

 

Mange beboere opplever fremdeles dårlig vanntrykk og/ eller varierende temperatur på vannet, etter pumpereparasjoner som ble gjennomført i går.

Beklageligvis har vår leverandør Bravida levert en foreløpig løsning som viser seg å være for dårlig og de jobber med å rette dette. Styret beklager ulempen dette medfører.

Styret vil komme med mer info så fort det foreligger.

 

Styret 13.02.2024

Dårlig vanntrykk 

 

Mange beboere opplever fremdeles dårlig vanntrykk etter reparasjoner som ble gjennomført mandag. Ny pumpe som skal løse problemet skal installeres i løpet av torsdag (8.2.24) hvis ikke noe uforutsett skjer.

Styret vil komme med mer info så fort det foreligger.

 

Styret 07.02.2024

Planlagt strømbrudd 05.02.24

 

I dag, mandag 05.02 fra kl. 12 vil strømmen på alt fellesanlegg inklusiv heis bli koblet ut.
Det er forventet maks nedetid på en time om det ikke skulle oppstå noe uforutsett.

 

Styret 05.02.2024

Informasjonsbrev fra sameiet Lørenplatået og HMS-sjekkliste

 

Informasjonsbrev fra sameiet Lørenplatået og HMS-sjekkliste

 

Styret 01.12.2023

Gulvbehandling i alle oppganger i Lørenplatået


I uke 47 starter gulvbehandling i Lørenplatået i alle oppganger. Vi følger en plan på dette og vi satser på en kjernetid midt på dagen hvor vi legger på polish og gangområdene vil bli utilgjengelige.


Mellom klokka 09.00 og 14.00 ønsker vi at fellesarealene ikke benyttes på adressens aktuelle dato. 

 

20.11.23: Kanonhallveien 66B

21.11.23: Kanonhallveien 66A

22.11.23: Børsteveien 2A

23.11.23: Børsteveien 2B


27.11.23: Børsteveien 4A

28.11.23: Børsteveien 4B

29.11.23: Børsteveien 6A

30.11.23: Børsteveien 6B


04.12.23: Kruttveien 2-10

05.12.23: Kruttveien 12

 

11.12.23: Peter Møllers vei 6A

12.12.23: Peter Møllers vei 6B

 

 

Styret 13.11.2023

Fortsettelse av arbeidet for bytte til nye strømmålere

 

Målere sitter i el.skap i trappegang eller i kjeller. Dette betyr at elektriker ikke trenger å komme inn til noen beboere, men det vil bli strømstans i den enkelte leilighet i inntil 1 time under arbeid med bytte av måler.

 

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 0800-1500.  Utkoblingen vil som nevnt være maksimalt 1 time per måler (leilighet eller fellesareal)". 

 

Arbeidet med å bytte målerne vil foregå omtrent som beskrevet nedenfor, men forskyvninger kan forekomme. 

 

Foreløpig tidsplan på gjenstående arbeider:

 

 
19.10 - 20.10:

Børsteveien 6A

 

23.10 - 27.10:

Børsteveien 6B
Kanonhallveien 66A

 

30.10 - 03.11:

Kanonhallveien 66B

Kruttveien 10 A, B, C, D

Kruttveien 11 A, B, C, D

Kruttveien 12

 

06.11 - 10.11:

Kruttveien 13 A, B, C

Kruttveien 15 A, B, C

Kruttveien 2 A, B, C, D, E

Kruttveien 4 A, B

Kruttveien 6 A, B, C, D, E

Kruttveien 8 A, B, C, D, E

Peter Møllers vei 6 A

 

13.11 - 17.11:

Peter Møllers Vei 6 B

 

Styret 24.10.2023

Skifte av garasjeport tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober.


Tirsdag 17/10

Garasje ut- og innkjøring helt stengt kl 08:30-11:30 og kl 12:00-16:00.
Onsdag 18/10

Garasje ut- og innkjøring helt stengt kl 08:30-11:30 og kl 12:00-15:00


Det vil også være redusert fremkommelighet når garasje ut- og innkjørsel ikke er helt stengt.

Planlagt skifte i uke 40 ble utsatt på grunn av årsaker utenfor garasjelaget sin kontroll.

Vi ser frem til ny garasjeport og takker for forståelsen og samarbeidet.

 

Styret Løren garasjelag 05.10.2023

Bytte av garasjeport er utsatt

 

Bytte av garasjeport er utsatt grunnet forhold utenfor vår kontroll.

Ny informasjon kommer.

 

Mvh Løren Garasjelag/ Styret


Styret  04.10.23         

Informasjon til seksjoner i Peter Møllers vei 6B

 

Det skal utføres fasadearbeid med utbedring av vindusomramminger og skifte av underbeslag vinduer på fasade øst (mot Peter Møllers vei). Arbeidene starter uke 40. 

Fasadearbeid blir utført med bruk av lift, slik at området mellom vei og bygning blir sperret av. Inngangsdøren på denne fasadesiden kan ikke brukes i tidsrommet kl. 0800-1600. Inngangsdør på vestre side (mot uteareal) må brukes i dette tidsrommet. Arbeidene vil pågå i ca. 3 uk

Mvh Styret


Styret  03.10.23         

Bytte av strømmålere i Sameiet Lørenplatået.

 

Vi skal nå bytte alle strømmålere i Sameiet Lørenplatået. Gjennomsnittlig levealder for de strømmålerne vi har i dag var 10 år, og de er nå ca. 15 år. 

 

Nye strømmålere vil gi input til Techem på samme måte som fjernvarme og varmtvann. Dette betyr at forbruk kan leses av i Techem beboer app fra slutten av 2023. Utover dette vil det ikke bli noen endring for den enkelte beboer.

Målere sitter i el.skap i trappegang eller i kjeller. Dette betyr at elektriker ikke trenger å komme inn til noen beboere.

 

Det vil bli strømstans i den enkelte leilighet i inntil 1 time under arbeid med bytte av måler.

 

Arbeidet starter opp 20. september, og fortsetter utover i oktober.

 

Arbeidet vil foregå i tidsrommet 0800-1500.  Utkoblingen vil som nevnt være maksimalt 1 time per måler (leilighet eller fellesareal).

 

I perioden onsdag 20.09 til tirsdag 03.10 vil det være arbeid på følgende adresser:

Børsteveien 2A

Børsteveien 2B 

Børsteveien 4A

Børsteveien 4B

 
Mvh

Styret


Styret  15.09.23         

Bytte av garasjeport onsdag 4 oktober og torsdag 5 oktober.


På monteringsdagene vil garasje inn- og utkjørsel være stengt i lengre perioder, og det vil
ikke være mulig å kjøre inn eller ut av garasjen når deler av arbeidet utføres.

 

For mer informasjon se oppslag på dørene i kjelleren og/ eller elektronisk oppslagstavle i fellesarealet.

 
Mvh

Styret


Styret  01.09.23         

Løren botaniske - Oppdatert naboinformasjon

 

Hus 1, 2, 3 og 4 er overlevert. Tømmerfasen og innvendige arbeider har startet opp på hus 5, 6 og 7. Hus 5 overleveres i fjerde kvartal 2023, og i første kvartal 2024 vil hus 6 og 7 nærme seg ferdigstillelse. Utvendige arbeider pågår for hus 5-7, og det vil startes opp med infrastruktur for Børsteveien og parken Lille Løren Park på vår del av tomten ila. høsten 2023. Hus 6 og 7 vil overleveres i løpet av tredje/fjerde kvartal 2024.  Ved oppstart med infrastruktur og opprettelse av park vil det bli noe mer tungtransport til byggeplassen igjen. Det er tilrettelagt for at lastebilene kan stanse foran porten inne på tomten, slik at det er tryggere ved fotgjengerovergangen ved innkjøringen.

 

Støydispensasjon for støyende arbeider mandag – fredag er innvilget frem til og med 22.12.2023
Støydispensasjon for støyende arbeider på lørdager er søkt om til og med 22.12.2023.  Det skal kun drives med støyende arbeider på lørdager, hvis vi ikke klarer å få det til på et annet vis uten at det går hardt utover fremdrift. Ikke støyende arbeider på lørdager vil skje.

Støydispensasjoner vil fortsatt bli søkt om fremover etter denne perioden.

 

Det vil fortsette å være en egen dialog med styret i Lørenplatået om nærmere oppstart av infrastruktur i Børsteveien og påvirkningene av dette for sameiet.  

 
Mvh

Styret


Styret  28.08.23         

Informasjon fra Veidekke om fremdrift og kommende arbeider for Sinsenveien 45-49.

 

Se vedlagt naboinformasjon vedrørende fremdrift og kommende arbeider i løpet av sommeren for Sinsenveien 45-49.

 

Naboinformasjon - Fremdrift sommer 2023

 
Mvh

Styret


Styret  12.07.23         

Varsel om gravearbeid i Børsteveien 

 

Varsel om gravearbeider i Børsteveien I forbindelse med legging av fjernvarmeledning til Sinsenveien 51-53 er det behov for gravearbeider. Jobben utføres for Hafslund Oslo Celsio AS av PeCon AS Arbeidet vil pågå i perioden uke 25 - uke 29.

 

Vi beklager de ulemper arbeidene måtte medføre.

Kontaktperson for arbeidet er: Mathias Lien, tlf. 45679750, mail: mathias@pecon-as.no

 

 

Varsel om graving Børsteveien

 
Mvh

Styret


Styret  18.06.23         

Manglende varmtvann.

 

Styret mottok i dag  tidlig flere beskjeder om at beboere mangler varmtvann.

 

Saken er nå løst og varmtvann er tilbake. 

 


Mvh

Styret


Styret  12.06.23         

Energiavregning.

 

Nå er energiavregningen sendt til dere på e-post fra Lørenplatået (noreply@techemadmin.no).

 

Ved fakturering av fellesutgiftene for august vil oppgjøret for energibruken bli lagt til eller trukket fra dine felleskostnader. 

 

Har du ikke fått e-post med oppgjøret, sjekk først søppelboksen. Hvis det ikke er e-post der, kontakt kundeservice på kundeservice@techem.no. Dere må oppgi i emnefeltet Lørenplatået sameie/seksjonsnummer/hva saken gjelder.


Flere detaljer finner dere på mail som er sendt ut til seksjonseierne.

 


Mvh

Styret


Styret  09.06.23         

Årsmøte 2023 ble gjennomført 3. mai.

 

For mer informasjon, se følgende dokumenter:

 

Årsmøteprotokoll 2023

Innkalling til årsmøte 2023 og årsrapport 2022

 


Mvh

Styret

 


Styret  09.06.23         

Innvitasjon RESHARE FOKUSGRUPPE BEHOVSKARTLEGGING DELELØSNINGER.

 

ReShare vil gjerne invitere beboere tilknyttet Løren velforening til å delta i en fokusgruppe for å diskutere hvilke behov beboere i deres borettslag har for slike deleløsninger. Innsikten de får fra fokusgruppen vil bli brukt til å undersøke og teste ut om deleløsninger som svarer opp behovene deres faktisk bidrar til et mer bærekraftig forbruk.

 

De inviterer beboere på Løren til et fokusgruppeintervju om Deleløsninger innen mobilitet og arealer rettet mot beboere

 

Tid: Mellom kl 17 og 19 en dag i perioden 5. - 16. juni (avklares) Sted: Økernsenteret, Økernveien 145A

Mer info finnes på www.lorenplataet.no

 


Mvh

Styret

 

Invitasjon fokusgruppe bofellesskap


Styret  23.04.23         

Innkalling årsmøte.

 

Hei seksjonseiere.

Vedlagt følger innkalling til årsmøtet 03.05 kl. 18. Møtet blir fysisk i Sinsen Kirke


Vel  møtt!


Styret

 

Innkalling årsmøte 2023

 


Styret  23.04.23         

Komprimatorbil.


 

Komprimatorbilen kommer tilbake 24. april.

 

Se vedlegg for hvor de ulike sameiene skal møte for å kaste søppel og hvilke klokkeslett som gjelder for de ulike sameine.

 

Det er lov til å kaste alt mulig, utenom: elektriske artikler, bildekk, batterier, eksplosiver, maling, løsemidler, gassflasker o.a.

 

Hentekart

Oversikt over tider for komprimatorbil

Hva kan ikke kastes i komprimatorbilen


Styret  13.04.23         

Naboinformasjon vedrørende fremdrift i prosjekt Lille Løren Park i Sinsenveien 45-49.

 

Under ligger vedlagt informasjonsskriv fra Veidekke for fremdrift i prosjektet Lille Løren Park som bygges i Sinsenveien 45-49.

 

Fremdrift Lille Løren Park


Styret  13.04.23         

       

Naboinformasjon vedrørende fremdrift i prosjekt Lille Løren Park i Sinsenveien 45-49.

 

Under ligger vedlagt informasjonsskriv fra Veidekke for fremdrift i prosjektet Lille Løren Park som bygges i Sinsenveien 45-49.


Styret  02.03.23                 

Varsel om planlagt brudd på fibernettet.

 

Det vil mellom mandag 27. februar fra klokken 23:00, til tirsdag 28. februar klokken 07:00, ikke være internett i vårt sameie.

 


Styret  21.02.23                 

Løren botaniske - Informasjonsskriv fremdrift, Børsteveien og Lille Løren park

 

 

 

 

Til alle seksjonseiere - Varsel om årsmøte i sameiet

 

Sameiet Lørenplatået avholder årsmøte onsdag 3. mai 2023 kl. 1800 i menighetssalen i Sinsen kirke, Lørenveien 13.

 

Forslag til saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars 2023. Saken må tydelig beskrives og det må fremkomme forslag til beslutning.  Forslag til saker sendes elektronisk til lorenplataet@gmail.com.

 

Innkalling, årsberetning, regnskap og eventuelle innkommende forslag vil sendes alle seksjonseiere i henhold til vedtektene. Gjeldende vedtekter og ordensregler finner dere på våre nettsider.

                

                                                                                                                                                                                             Styret  06.02.23   

 

Årlig service på låssystemet (Certego)


21.11.2022:

 

Gjennomføring av service på deler av låssystemet (Certego).

Arbeidet vil vare fra ca. 08-00 til 19:00 denne dagen.

 

22.11.2022:

Kan oppleve minimal driftsforstyrrelser mellom 11:00 og 13:00 da batteribackup skal testes.

 

 

 


Styret  15.11.22              

Informasjon om helgearbeid i Lille Løren Park

 

 


Kommende lørdag 12.11.2022 fra kl 09.00-19.00 vil det pågå aktivitet knyttet til forberedende arbeider for
byggetrinn 2 i felles innkjøringstrasé mellom byggeplassene til oss i Veidekke og Skanska på nabotomten i
nord. Det er vurdert av Veidekke og Skanska at denne dagen er mest hensiktsmessig å gjennomføre disse nødvendige arbeidene, grunnet full drift i området på begge byggeplasser fra mandager til fredager. Arbeider tilknyttet dette fraviket skal være avsluttet samme dag.


Aktiviteten vil i all hovedsak bestå av gravearbeider, men det vil også kunne forekomme noe pigging av
gammel betongkonstruksjon i grunn. Vi vil følge med på målinger på oppsatte støymålere for å sikre at
arbeid på byggeplassen ikke overstiger grenseverdier.


Du kan kontakte Bydel Grünerløkka på tlf. 2180 2180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen
som er gitt. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter knyttet til søknaden kan hentes fra kommunens e-Innsyn.
Veidekke skal gjøre følgende for å redusere ulempene:


• De vil ha dialog med virksomheter som blir berørt.
• De vil følge med på målinger av støy i perioden hvor arbeid pågår.

 

 

 Kontaktinformasjon:
lilllelorenpark@veidekke.no

 

 


Styret  11.11.22      

Informasjon om utvidet dispensasjon for bygge- og anleggsstøy i Lille Løren Park.

 

Vedtak om dispensasjon for bygge- og anleggsstøy for Lille Løren Park er utvidet.
Periode for dispensasjonen er forlenget fra 28.10.22 til 01.12.22.
Fremdrift – Byggetrinn 1
Det er blant annet utført sprengningsarbeider og kranmontering på tomten. Det pågår grunn- og
betongarbeider som blant annet innebærer graving og planering av byggegrop, armering og betongstøp.

 

Ved behov for ytterligere informasjon ta forbindelse med; lilllelorenpark@veidekke.no 

 


Styret  31.10.22                 

Årlig kontroll av brannalarm onsdag 16 nov

 

Årlig myndighetspålagt kontroll av brannalarmanlegget utføres onsdag 16 nov.

 • Test av klokker og summere vil pågå i    intervaller hele dagen
 • Brannpanel i 1 etg vil pipe uten at klokker og    summerer aktiveres
 • Avtrekksvifter vil i korte perioder være aktivert
 • Heis vil i korte perioder opptil 15 min være ute av drift
 • Redusert fremkommelighet i garasjen med   stengte brannporter i korte perioder opp til
  15 min må påregnes

-----------------------------------------------------------

Det vil ikke være nødvendig å forlate bygget!
-----------------------------------------------------------
 (det er ikke krav om at alarmklokker skal høres inne i leiligheter)

 


Styret Løren garasjelag 27.10.22                 

BONING AV INNGANGSPARTIER

 

I uke 45 starter gulvbehandling i Lørenplatået i alle inngangspartier i alle oppganger. Vi følger en plan på dette og vi satser på en kjernetid midt på dagen hvor vi legger på polish og gangområdene vil bli utilgjengelige.

 

Vi utfører etter følgende plan men endringer kan forekomme.

 

11.11.22:
Kanonhallveien 66B
Kanonhallveien 66A

 

15.11.22:
Børsteveien 2A
Børsteveien 2B

 

18.11.22:
Børsteveien 4A
Børsteveien 4B

 

25.11.22:
Børsteveien 6A
Børsteveien 6B

 

28.11.22:
Kruttveien 2-10
Kruttveien 12

 

29.11.22:
Peter Møllers vei 6A
Peter Møllers vei 6B

 

Mellom klokka 09.00 og 14.00 ønsker vi at fellesarealene ikke benyttes på adressens aktuelle dato. Skuring og forberedelse av polishbehandling blir gjort i forkant av disse datoene og påvirker ikke driften eller aktiviteten.

På forhånd takk!

 

Mvh,

Styret

 

Styret, 26.10.22

Kontroll av gasspeis

 

Gass
I nær fremtid skal det utføres service på gassanlegget i sameiet og alle som har gass i sine leiligheter skal ha fått informasjon om dette fra utførende firma (Alfa Olis). I informasjon sende ut skal det være oppgitt dato og tidspunkt for service. Alfa Olis må ha tilgang til leiligheten når service skal utføres. Dersom du/dere ikke har fått informasjon ber vi om at du/dere tar kontakt med Alfa Olis på epost service@alfaolis.no.
Samtidig som service skal utføres graves det i Børsteveien, noe som påvirker gasstilførselen til mange leiligheter. I utgangspunktet skulle gravingen kun berøre gasstilførselen til Børsteveien 6, men det viser seg nå at mange leiligheter er uten gass. Om dette også påvirker planlagt service er for tidlig å si. Alfa Olis vil eventuelt gi tilbakemelding om dette til sameiet. 

 

Mvh

Styret

 

 

                                                                                                                                                                                         Styret , 11.10.2022

 

Graving i Børsteveien

 

Styret vil informere om at det vil oppstart gravearbeid i Børsteveien fra førstkommende mandag 10.10.22.

 

 

Oppstart blir mellom hus nr. 4b og nr. 6a pkt. 1 på vedlagt tegning (242163 Peter Møllersvei 14 UTV DEL - 1 E03)
Så graves det ned mot pkt. 7.
Arbeidene vil foregå fra kl. 07:00 til kl. 18:00.
Av sikkerhetsmessige årsaker vil gassen være stengt under denne perioden.
       

Ved spørmål ta forbindelse med Stein A. Sæthre

 

Prosjektleder

Mob. +47 900 27 270 

 

Mvh

Styret

 

 

                                                                                                                                                                                         Styret , 06.09.2022

Informasjon fra styret

 

Styret har blitt informert av flere beboere i sameiet at det har blitt kontaktet hjemme av Sector alarm angående brann- og innbruddsalarm, samt de hadde en avtale med styret om at dette var avklart.

 

Vi kan informere om at vi ikke har hørt noe om innbrudd i området. Det er heller ikke avklart med styret om at de skal rundt med tilbud til beboerne i Lørenplatået Sameie. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Styret , 06.09.2022

Oppdatert informasjon byggeprosjekt Lille Løren Park

 

Statusoppdatering:

 

 • Støydispensasjon for støyende arbeider på lørdager er innvilget frem til 19.12.2022.  Det skal kun drives med støyende    arbeider på lørdager, hvis de ikke klarer å få det til på et annet vis uten at det går hardt utover fremdrift.
 • På mandag 05.09 begynner de å grave i Peter Møllers vei innenfor sperringene våre stort sett. Det skal også en kryssing over veien inn mot Peter Møllers vei 31. Det skal legges nye kabelgrøfter for internett og høyspent skal legges om. Deretter starter de med opprettelse av fortau langs prosjektet og beplantning. Dette skal være ferdig til de første boligkjøperne flytter inn i hus 1 før jul.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Styret , 03.09.2022

Oppdatert informasjon byggeprosjekt Lille Løren Park

 

 

Veidekke Entreprenør skal bygge Lille Løren Park for Sinsenveien utvikling AS og de starter med grunnarbeider uke 31. I prosjektperioden vil det forekomme noe støyende arbeid. Utgravingen av byggegropa vil kreve sprenging og spunting (vibrering). Disse arbeidene utføres etter planen fra august 22. Som ved alt byggearbeid, vil det bli tungtransport til og fra byggeplassen. Arbeidstid for grunnarbeidsfasen vil normalt være mellom kl. 7 og 19. Entidligerer erfaring er at byggeplasser ofte er spennende og tiltrekkende for barn, men byggeplassen er en livsfarlig lekeplass. De vil gjøre sitt med å sikre byggeplassen på best mulig måte, men henstiller til foreldre med mindreårige barn:
• Hold barna vekk fra byggeplassen
• Vær oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplassen

 

For byggetrinn 1 er det planlagt støyende arbeider i perioden 01.08.2022 til 28.10.2022 i tidsintervallene kl. 07:00-17:00, med pauser mellom kl. 11.00-12.00 og kl. 15.30-16.30

 

Det legges inn minst 1 time sammenhengende pause i løpet av arbeidsdagen ved kontinuerlige sterkt støyende arbeider kl. 08-17. Arbeider i grunn vil være preget av personell som arbeider 4-dagers uker man-tors. Det utføres støymålinger i forbindelse med de støyende arbeidene. Du kan kontakte Bydel Grünerløkka på tlf. 2180 2180 om du har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt. Dispensasjonsvedtaket og dokumenter knyttet til søknaden kan hentes fra kommunens e-Innsyn.


De setter pris på interesse for det de driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser til deres anleggskontor. Det vil være mulig å henvende seg på e-post lillelorenpark@veidekke.no. Tilbakemeldingsskjema kan fås ved forespørsel til samme epostadresse.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Styret , 28.08.2022

Aktiviteter i nærområdet

 

 

Aktiviteter:

 

- Allmenquiz torsdag 18. august kl.1800-2100 (avholdes på gastropuben Fryd)

- Utekino på festplassen v/Peppes lørdag 27. august kl. 2100. Vi viser filmen «Walk The Line», og setter ut klappstoler så langt beholdningen rekker.

 

Begge arrangementene er gratis.

 

 

Arrangeres av  Løren velforening

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Styret , 13.08.2022

Ny oppdatering om byggearbeid i Løren Botaniske

 

 

 

Løren Botaniske har fått innvilget ny støydispensasjon for støyende arbeider mandag-fredag frem til jul 2022. De har også  søkt om en generell dispensasjon for støyende arbeider for lørdager mellom kl. 08-16, for de tilfellene hvor det er arbeid på lørdager. Arbeid på lørdager skal i hovedsak ikke være støyende, men det søkes om dispensasjon slik at det iblant kan være mer støyende arbeid.

 

Angående Peter Møllers vei vil den bli stengt i to felt langs prosjektet i en lengre periode (trolig rundt tre måneder), da det har blitt bestemt at prosjektet skal fikse på mer infrastruktur enn tidligere og vi trenger derfor et større sikkerhetsområde rundt grøftene som skal graves. Fortauet vil fortsatt være i behold.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Styret , 07.08.2022

Informasjon om byggearbeid i Løren Botaniske

 

Løren Botaniske er snart ferdige med råbygget på hus 3 og 4, hus 1 blir overlevert før jul og hus 2 i januar.

 

De vil fortsette med noe jobbing på lørdager, men på helligdager. Videre har de søkt og fått innvilget fra helseetaten dispensasjon fra støyforskriften for støyende arbeider mandag-fredag mellom kl.07:00-19:00, og lørdager mellom kl.08:00-16:00. Arbeid på lørdager skal i hovedsak ikke være støyende, men kan ved noen tilfeller være støyende.

 

Kommunen har kommet til en avgjørelse og det blir startet opp med påkobling av brannvann neste uke.  Peter Møllers vei, langs hus 2, vil bli stengt i noen måneder i forbindelse med påkobling til brannvann og bygging av ny kum for dette. Nedkjøringen til Peter Møllers vei 29 vil være i behold, men man må kjøre sørover. De jobber med å bli ferdige til sommerferien, men i verste fall kan arbeidet vedvare til slutten av august.

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Styret , 09.06.2022

Energiavregning 

 Det har nå blitt sendt sendt ut epost til alle beboere angående energiavregning.

 

I link nedenfor finnes utfyllende informasjon.

 

Energiavregning

 

                                                                                                                                                                                      Styret , 01.06.2022

GARASJEVASK 2022 - Legg datoer inn i kalenderen din allerede nå!

 

Garasjevask gjennomføres onsdag 11. og torsdag 12 mai 2022, kl. 0800 - 1700. Alle biler og motorsykler må fjernes som følger:

 

Onsdag 11 mai: Plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19


Torsdag 12 mai: Plass 54-57, 110-117, 147-303, M33-M49 og gjesteplasser

 

For at vaskeprosessen skal kunne rekke over hele området og bli utført skikkelig innenfor de tidsrammer vi har, er det meget viktig at alle kjøretøy er fjernet. Det vil iverksettes borttauing av gjenstående biler/kjøretøy og motorsykler.

 

Har plassen din ladestasjon for elbil? Husk å fjerne ladekabel 

 

                                                                                                                                                   Styret Løren Garasjelag, 26.02.2022

Inkalling til årsmøte

 

I år blir årsmøtet 28.4 kl. 18. Møtet blir fysisk i Sinsen Kirke.

 

Se innkallingen

 

Styret, 08.04.22

Informasjon fra Altibox

 

Vi har dessverre ikke kommet til enighet med TV 2 om en ny avtale innen fristen. Inntil denne er på plass, har vi ikke rettigheter til å sende TV 2s kanaler. Vi er lei oss for at dette rammer kundene, og vil gjøre det vi kan for å få kanalene på plass så raskt som mulig.  
 
Med jevne mellomrom reforhandles avtalene med kanalene og strømmetjenestene vi tilbyr. Når vi går inn i slike forhandlinger har vi som mål å inngå en avtale som gjør det enkelt å være tv-kunde, og som gir stor grad av fleksibilitet og valgfrihet til å se det du vil, når du vil. Vi ønsker at beboerne skal ha enkel tilgang til sine favorittprogrammer, strømmetjenester og den beste sporten, enten de bruker tv-en i stua, ser på appen, er på hytta eller på farten.  

 

Så lenge kanalene er borte vil vi tilby kompensasjon, som vi håper vil hjelpe på beboernes tålmodighet. Alle boenhetene får 50 ekstrapoeng, som allerede er tilgengelig på beboernes Mine sider. Poengene kan benyttes til å velge inn HBO Max eller Viaplay - eller noe helt annet. Utvalget finner du på altibox.no/privat/tv/innholdsoversikt 


Beboere med oppgradert tv-abonnement får mulighet til å aktivere en rabatt på 100 kroner hvis de ønsker det i stedet for ekstrapoeng. Rabatten vil bli trukket fra beboerens første mulige faktura etter at kunden har aktivert den på Mine sider. Kompensasjonen gjelder selvsagt bare beboere som har valgt tv fra oss. Beboere som bare har valgt eller abonnerer på internett vil ikke bli berørt. 

Vi vil informere beboerne per e-post. Dersom beboer ikke mottar denne informasjonen skyldes det enten at e-posten har havnet i søppelfilteret eller at vi mangler e-postadressen. Beboer må i så fall kontakte kundesenteret vårt for å registrere e-postadressen sin og få tilgang til Mine Sider.

 

Styret, 4.04.22

Komprimatorbil

 

Komprimatorbilen kommer tilbake 20. april.

 

Se vedlegg for hvor de ulike sameiene skal møte for å kaste søppel og hvilke klokkeslett som gjelder for de ulike sameine.

 

Det er lov til å kaste alt mulig, utenom: elektriske artikler, bildekk, batterier, eksplosiver, maling, løsemidler, gassflasker o.a.

 

 

Vedlegg 1
Vedlegg 2

 

Løren Garasjelag, 16.03.22

Bli med i styret

 

Du trengs i Lørenplatået sameie sitt styre eller valgkomité
Valgkomitéen er nå i gang med å finne kandidater til styre og valgkomité for perioden
2022-23.

Vi ser etter deg som:
     Eier leiligheten du bor i
     Har interesse for «styre og stell»
     Er positiv og konstruktiv

 

Flere detaljer fremgår av mail som sendes seksjonseiere.

Kontakt en av oss i valgkomiteen for mer informasjon og en prat.
Om du ikke selv kan stille, vil valgkomitéen gjerne ha forslag til mulige kandidater som vi kan
kontakte.

Valgkomitéen:
Anders Li tlf: 976 12 696 E-post: andersli78@gmail.com
Stein Flaatrud tlf: 916 91 928 E-post: stein@helhetshelse.no

 

 

Valgkomiteen, 02.03.22

Informasjon om byggearbeider (oppdatert)

 

Vi har fått mer informasjon fra våre byggende naboer, på Løren Botaniske:

 

Vi har nå begynt på utgravingen av siste byggetrinn, og da starter vi også opp igjen med pigging og peling etterhvert. Piggingen skjer i hovedsak i januar og februar. I januar vil vi også starte opp med peling i omtrent 1 måneds tid. Bare å spørre om det er noe.

 

Til orientering så har vi fått innvilget ny støydispensasjon.

Den gjelder støyende arbeider man-fre frem til og med 08. juli 2022, og sterkt støyende man-tors frem til og med 04. mars 2022

 

Se mer i brev fra utbygger

 

 

Styret, 09.12.21 (oppdatert 02.03.22)

GARASJEVASK 2022 - Legg datoer inn i kalenderen din allerede nå!

 

Garasjevask gjennomføres onsdag 11. og torsdag 12 mai 2022, kl. 0800 - 1700. Alle biler og motorsykler må fjernes som følger:

 

Onsdag 11 mai: Plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19


Torsdag 12 mai: Plass 54-57, 110-117, 147-303, M33-M49 og gjesteplasser

 

For at vaskeprosessen skal kunne rekke over hele området og bli utført skikkelig innenfor de tidsrammer vi har, er det meget viktig at alle kjøretøy er fjernet. Det vil iverksettes borttauing av gjenstående biler/kjøretøy og motorsykler.

 

Har plassen din ladestasjon for elbil? Husk å fjerne ladekabel 

 

                                                                                                                                                                  Styret Løren Garasjelag, 26.02.2022

Årsmøte

 

Sameiet Lørenplatået avholder årsmøte onsdag 28. april 2022 kl. 1800 i menighetssalen i Sinsen kirke, Lørenveien 13. Forslag til saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars 2022. Saken må tydelig beskrives og det må fremkomme forslag til beslutning. Saker kan sendes elektronisk til lorenplataet@gmail.com, legges i styrets postkasse v/Kruttveien 11.

 

Innkalling, årsberetning, regnskap og eventuelle innkommende forslag vil sendes alle seksjonseiere i henhold til vedtektene.

 

Gjeldende vedtekter og ordensregler finner dere på våre nettsider. Link

 

NB (Covid) - om det skulle oppstå noe så møtet ikke kan gjennomføres fysisk vil det bli digitalt møte som vil bli åpnet i slutten av april.

 

 

Styret, 27.01.21

Boligselskaper med felles strømmålere skal få støtte
gjennom regjeringens strømpakke

 

Vi har fått et brev fra OBOS i forbindelse med de høye strømprisene og regjeringens støtteordning:

 

OBOS gjør alt vi kan for at boligselskaper raskest mulig skal få hjelp gjennom regjeringens strømpakke. Vi har fått forsikringer fra myndighetene om at det skal være likebehandling av husholdninger i borettslag, sameier og eneboliger, og at husholdninger i borettslag og sameier skal kompenseres for både strømforbruk over fellesmålere og individuelle målere. Målsettingen er at støtten skal komme frem på fakturaene som sendes ut fra nettselskapene i februar

 

Hele brevet kan leses på link

 

 

Styret, 12.01.21

Elektronisk kommunikasjon med eierne i sameiet Lørenplatået

Fra samtykke til reservasjon. 

 

01. april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne. 

 

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

 

Les mer i vedlegget.

 

 

Styret, 24.11.21

ÅRLIG KONTROLL AV BRANNALEGG

 

Årets kontroll av brannalegg utføres 1. november. Dette betyr:

 • Test av klokker og summere vil pågå i intervaller hele dagen.
 • Brannpanel i 1. etg vil pipe uten at klokker og summere aktiveres
 • Avtrekksvifter vil i korte perioder være aktivert
 • Heis vil i korte perioder på opp til 15 min være ute av drift
 • Redusert fremkommelighet i garasjen, med stengte brannporter, i korte perioder opp til 15 min


Det vil IKKE være nødvendig å forlate bygget.

 

Merk: Det er ikke krav om at alarmklokker skal høres inne i leiligheter.

 

Styret, 25.10.21

INFORMASJON VED OPPSTART AV BYGGEARBEIDER PÅ NABOTOMT

 

Skanska starter nå opp med byggearbeider på tomten Sinsenveien 51 og 53 (Borgen). Vi sender ifbm dette infoskriv til våre naboer om hva som skjer på tomten.

 

Les infoskriv her

 

Vi viser også til borgenblogg.skanska.no hvor det fortløpende legges ut informasjon om Borgen som kan være fint for beboere og følge med på.  

 

 

Styret, 12.10.21

PROBLEMER MED FJERNVARME-ANLEGG

 

Vi har mange henvendelser på fjernvarme. Vi er klar over at det er utfordringer med varmen. Dette arbeides kontinuerlig med, men vi trenger hjelp fra dere.

 

Samtlige henvendelser til oss om dette problemet, vil stå ubesvart dersom de ikke er sendt inn gjennom skjema på fjernvarme-siden. Det må påberegnes lengre behandlingstid.

 

Har du problemer med temperatur i leiligheten, les fremgangsmåte for feilsøking på fjernvarme-siden.

 

Akkurat nå er det værskifte med høy temperatur på dagtid og lav temperatur på natt og fordi anlegget mottar varme basert på utetemperatur så kan det derfor oppleves som kaldt på morgenen/kvelden, da det tar mange timer å få opp varmen igjen. Tenk derfor over om du har varme noen ganger og andre ganger ikke.

 

Dersom man bruker andre varmekilder vil effekten av dette være at man vil få veldig lite varme i radiatorer og badegulv. Vi minner også om at fjernvarmen ikke leverer mer varme enn at man klarer å få 20-23 grader innetemperatur.

 

Har du problemer med temperatur i leiligheten, les fremgangsmåte for feilsøking på fjernvarme-siden.

 

Mangler du nøkkel for lufting, så kan dette kjøpes på Clas Ohlson. Link her.

 

 

Styret, 07.10.21

GASSPEIS-KONTROLL

 

Uke 41/42
Alfa Olis sender ut arbeidsplan til seksjonseiere.

 

Uke 44/45  
Alfa Olis starter kontroll av gasspeisene. 

 

Pålagt 3-parts kontroll av gasspeisene
10-15% av seksjonseierne blir tilfeldig valgt for tredje parts kontroll. Kontrollen utføres av Linde (AGA) etter uke 45.

 

 

Styret, 03.10.21

BONING AV GULV

 

I uke 41 starter gulvbehandling i Lørenplatået i alle trappoppganger. Vi følger en plan på dette og vi satser på en kjernetid midt på dagen hvor vi legger på polish og gangområdene vil bli utilgjengelige.

 

Vi utfører etter følgende plan men endringer kan forekomme.

 

Hus 2:

Kanonhallveien 66B: 12.10

Kanonhallveien 66A: 15.10

 

Hus 7:

Børsteveien 2A: 19.10

Børsteveien 2B: 26.10

 

Hus 3:

Børsteveien 4A: 29.10

Børsteveien 4B: 01.11

 

Hus 1:

Børsteveien 6A: 02.11

Børsteveien 6B: 05.11

 

Hus 5: Kruttveien 2-10: 08.11

 

Hus 4: Kruttveien 12: 09.11

 

Hus 13: Peter Møllers vei 6A: 12.11

 

Hus 8: Peter Møllers vei 6B: 15.11

 

Mellom klokka 09.00 og 14.00 ønsker vi at fellesarealene ikke benyttes på adressens aktuelle dato. Skuring og forberedelse av polishbehandling blir gjort i forkant av disse datoene og påvirker ikke driften eller aktiviteten. På forhånd takk!

 

Styret, 02.10.21

FASADEARBEIDER I UKE 40

 

Sameiet har hatt noe vannskader på fasaden og skal i den forbindelse skifte beslag på vinduskarmer. Det er følgende fasader som er berørt: Børsteveien 2A øst, Børsteveien 4A øst og Peter Møllers vei 6B nord. I tillegg blir noen mindre skader utbedret, som seksjonseiere varsles om direkte. Arbeidene starter i slutten av uke 40 med montering av stillaser, og vil pågå en måneds tid.

 

Styret, 01.10.21

PROBLEMER MED VARMTVANN FIKSET

 

 

Dagens problemer med varmtvann er i orden. Om du opplever problemer, ta kontakt med styret på lorenplataet@gmail.com

 

Styret, 16.09.21

KOMPRIMATORBIL, OPPRYDNING OG SØPPELNEDKAST

 

Vi er opptatt av at det er ryddig og fint i sameiet vårt. For å holde det slik har vi noen tiltak og regler:

 

6. oktober kommer det komprimatorbil

Komprimatorbilen tar i mot mange typer søppel og gir deg muligheten til å kaste rusk og rask.

Se mer informasjon på link her.

 

 

Oppbevaring på balkonger

Balkonger og terasser tilhører sameiet, hvor hver enkelt seksjon har eksklusiv bruksrett til sin respektive balkong/terasse.

 

Husk at det, utenom vanlige utemøbler/sittegrupper og gassgrill, ikke skal oppbevares andre ting på balkonger og terrasser.


Vi minner om at det ikke skal oppbevares fryser, kjøleskap, pappesker, tomflasker og søppel osv. Basseng og badestamp kan heller ikke tillates, da vekten av vannmengdene kan gjøre stor skade på bygningen. Generelt skal det være pent og ryddig.

 

Ta hensyn til dine naboer og følg disse enkle retningslinjer for balkongene og terrassene våre til glede for alle

 

Søppelsystem

Vårt søppelsystem har muligheter for brukerfeil. Vi har et sugesystem hvor avfallet samles i oppsamlingstanker før det suges ut. Dette anlegget kan gå tett hvis det kastes for mye på en gang eller for store enheter. Se gjerne informasjonsvideoen vår om søppelsystemet.

 

 

 

Styret, 13.09.21

PROBLEMER MED VARMTVANN (Problemet er fikset!)

 

Varmtvannet er nå tilbake.

 

Styret er informert om problemer med varmtvannet. Vi har kontakt med teknisk personell som arbeider med å løse saken. Håper det raskt er tilbake!

 

Styret, 01.09.21

GARASJEVASK 2. OG 3. SEPTEMBER, KL: 08-17

 

Garasjen vil bli vasket og rengjort 2. og 3. september kl 08-17..

 

ALLE BILER/MOTORSYKLER MÅ FJERNES:

 

2/9: plass 1-53, 58-109, 118-146 og M1-M19

3/9: plass 54-57, 110-117, 147-302, M33-M49 og gjesteplasser

 

Kjøretøy og ladekabel som ikke er fjernet, fjernes uten varsel og for eiers regning.

 

For mer informasjon, se vedlegg.

 

Styret, 29.08.21

INFORMASJON

 

Dugnad
Som følge av koronasituasjonen fikk vi ikke gjennomført årets dugnad, der alle beboere har mulighet å hjelpe til. Vi har derfor brukt vaktmesteren til å gjøre følgende arbeid: Vask/spyling av inngangspartier, brostein, heller, kantstein og betongoverflater/ samt trapper. Av annet arbeid de har gjort er nytt dekke med bark i alle bedd med busker. Vi i styret vil også plante i bedd knyttet til Kruttveien 11-15 i løpet av høsten.

 

Boning
I høst vil vi også gjennomføre boning i alle trappeganger og sluser, mer informasjon om dette kommer.

 

Sykkelboder
Sykkelboder er ferdigstilt, og mange er godt i gang med å bruke sine plasser.

 

 

Styret, 21.08.21

BYGGEARBEIDER

 

Vi har mottatt informasjon fra Veidekke om videre utvikling høsten 2021.

 

Les mer om byggearbeidene i dette dokumentet

Styret, 12.07.21

PROBLEMER MED VARMTVANN - FIKSET

 

Varmtvannet skal nå være i orden igjen. Ta kontakt med styret om dere opplever problemer!

 

Gårsdagens beskjed:

Vi opplever problemer med varmtvannet i sameiet. Fortum er på vei og vi håper problemet er løst snart!

 

 

Styret, 06.07.21 (oppdatert 07.07.2021)

Oppdatering elektronisk nøkkelsystem

 

Hei,

en liten oppdatering vedrørende det elektroniske låssystemet.


Vi deler straks ut brukermanualer i postkasser. Brukermanualene finner dere også her og her.
Se også gjerne generell side om elektronisk låssystem på hjemmesidene våre. Her har vi lastet opp informasjonsvideoer om bruk av systemet.

 

Gamle ringetablå på baksiden av blokkene vil bli fjernet innen uke 28.


Mange lurer også på oppdatering av dørlås på privat inngangsdør (Doorman) - dette vil vi se på nærmere høsten. Mer informasjon kommer da.


Med ønske om en god sommer!

 

 

Styret, 26.06.21

Søppelnedkast - Elektronisk nøkkel

 

I dag ble installasjon av nøkkelfri tilgang til søpppelnedkast ferdigstilt. 

 

Dørene til nedkastet åpnes på følgende vis: 
1. Trykk nummeret til søppelnedkastet du ønsker å åpne, på nummertastaturet.

2. Hold brikken din opp mot nummertastaturet 
3. Du vil da se en grønn hake, og kan åpne døren med håndtaket på døren. 

 

Døren lukkes som tidligere. 

 

Søppelnedkastene er midlertidig nummerert med tusj, på aluminiumsskiltet som beskriver hvilket avfall nedkastet gjelder for. 

 

Beboere i Peter Møllers vei 6A må bruke nedkast på andre siden av bygget, eventuelt fortsette å bruke nøkkel. 

 

 

Styret, 14.06.21

Oppdatering om byggearbeider

 

Vi har mottatt en oppdatering fra utbytter på Løren Botaniske, byggeplassen mellom Lørenplatået og Dag Hammarskjølds Vei:

 

Det har under utgraving blitt avdekket større mengde med berg enn forutsatt, og vi velger derfor å si ifra allerede om at det kommer til å bli mere pigging fremover enn det som først ble forutsett. I første omgang, frem til sommeren, antar vi at det kommer til å være rundt 12 dager med pigging. Etter svar på ny søknad for støydispensasjon på sterkt støyende arbeider fra Helseetaten kommer vi tilbake med dato for når vi eksakt fortsetter med pigging. Det vil da også komme nye oppslag på informasjonstavlene våre og som dere kan benytte. Foreløpig plan er at det blir pigging to dager i uken i starten av perioden uke 23-27, slik at det ikke blir mye støy hver dag i en periode. For at vi skal bli ferdige til sommerferien blir piggingen intensivert på slutten av perioden. Det vil bli forborret et mønster i berget for å lette på varigheten av piggingen.

 

Informerer også om at det fortsettes med peling fra og med uke 23. Dette vil nok oppleves som støyende. I rundt to uker vil riggen jobbe nærmest blokkene i Børsteveien før den flytter seg lenger inn på tomten.

 

Det vil bli helt stans i arbeidene på byggeplassen i uke 29 og 30, og antageligvis også i uke 28.

 

Etter sommerferien vil det også bli pigging. Perioden for dette kommer vi tilbake til, da dette avhenger av når vi får igangsettingstillatelse av kommunen på siste byggetrinn.

 

Styret, 08.06.21

Oppdatering om nøkkelsystem

(oppdatert 09.06.21)

 

Ringetablå er nå installert på alle blokker. Gammelt ringepanel vil bli fjernet og man kan nå kun ringe på på fremsiden. Vi påstarter arbeid med å få brikkelesere på søppelnedkast i dag.

 

Nye nøkkelbrikker er nå delt ut til de fleste seksjoner. Seksjonseier har også tilgang i Defigo-appen, og kan gi tilgang videre til sine medboere eller leietakere. Se undersiden om nytt nøkkelsystem for detaljer om hvordan dette gjøres.

 

Styret, 03.05.21

Energiavregning 2020

(oppdatert 07.06.21)

 

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass er nå klar for 2020. Denne sendes ikke ut på papir, men vil bli tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no i løpet av de nærmeste dagene.

 

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem er tidligere sendt ut. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

 

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering her. Husk at du også kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann (ikke strøm og gass) via Brukerportalen.

 

Styret minner om at oppgjør for energi sendes seksjonseiere sammen med faktura for fellesutgifter i august. Denne avregningen vil da speile forbruket 1.1 - 31.12.20.

 

Prisene på energi i 2020 har vært uvanlig lave, men vi ser at prisene er på vei opp igjen nå i 2021. Vi vil derfor fortsette med nåværende akontobeløp for de fleste. Akontobeløp blir bare bli justert for de som hadde negativt resultat. Dette vil justeres 1.7.21 basert på forbruket i seksjonen gjennom 2020 som grunnlag.

 

Styret, 23.04.21

Oppdatering om byggearbeider

 

Byggearbeidene i Peter Møllers vei 8-14 fortsetter. Styret har mottatt oppdatert naboinformasjon fra byggherre. Se informasjonsskriv fra Veidekke for detaljer om arbeidene.

 

Styret, 11.04.21

Komprimatorbil 21. april kl 20:00 - 20:30

 

Sameiet får besøk av komprimatorbil 21. april. Bilen vil stå utenfor Kanonhallveien 66 fra 20:00 til 20:30. Se undersiden om komprimatorbil for nærmere informasjon om hva som kan kastes i komprimatorbilen.

 

Styret, 17.03.21

Du trengs i Lørenplatået sameie sitt styre eller valgkomité

Valgkomitéen er nå i gang med å finne kandidater til styre og valgkomité for perioden 2021-22.

Vi ser etter deg som:

 • Eier leiligheten du bor i
 • Har interesse for «styre og stell»
 • Er positiv og konstruktiv

Flere detaljer fremgår av mail som sendes seksjonseiere. Kontakt en av oss i valgkomiteen for mer informasjon og en prat. Om du ikke selv kan stille, vil valgkomitéen gjerne ha forslag til mulige kandidater som vi kan kontakte.

Valgkomitéen:
Anders Li tlf: 976 12 696 E-post: andersli78 [æ] gmail.com
Stein Flaatrud tlf: 916 91 928 E-post: stein [æ] helhetshelse.no
Daniel Kragset tlf: 410 09 956 E-post: daniel.kragset [æ] gmail.com

 

Styret, 05.03.21

Nytt nøkkel- og ringetablåsystem

Som vedtatt på ekstraordinært årsmøte 2020 installeres det i disse dager nytt elektronisk låssystem i sameiet. I det nye systemet vil man kunne åpne fellesdører i sameiet med brikke og smarttelefon-app.

 

Installasjonen pågår fortsatt, og systemet er ikke klart til bruk ennå. Selv om døråpnere og nye låser monteres, vil den eksisterende nøkkelen fortsatt fungere inntil videre. Når hele systemet er oppe og går, vil de gamle låssylinderne fjernes og systemet være helelektronisk.

 

Leverandøren av porttelefon og app, Defigo, sender i disse dager ut informasjon om brukerkonto og hvordan man installerer appen til seksjonseiere. Merk at du ikke vil kunne ta appen i bruk til å åpne dører og svare på ringeklokka før installasjon er fullført i din oppgang. Styret kommer tilbake med informasjon så snart systemet er klart til bruk.

 

Styret, 24.02.21

Årsmøte 2021

På grunn av koronarestriksjoner planlegges årsmøte i Sameiet Lørenplatået også i år med digital gjennomføring. Startdato er satt til 20. april. Forslag som ønskes behandlet på møtet, samt forslag til nye kandidater til styret må sendes på e-post til lorenplataet@gmail.com senest 10. mars.

 

Styret, 22.02.21

Endringer i TV-pakke fra Viken Fiber

En ny avtale mellom Altibox og Discovery Networks gjør at fra 1. juli går kanalene Discovery Channel, TLC og VOX fra å være en del av den faste kanalpakken, til å bli kanaler som koster poeng. En ny kanal, TV6, vil samtidig bli en del av de faste kanalene i pakken.

 

Slik skjer endringen: Fra 1. juli koster VOX tre poeng, mens Discovery Channel og TLC koster to poeng hver. Når endringen trer i kraft, vil de tre kanalene automatisk bli forhåndsvalgt i TV-pakken til de fleste beboere, uten at det går på bekostning av annet innhold. Det betyr at enkelte beboere vil se på Mine sider at de har brukt flere poeng det det som er tildelt i pakken. Kundene vil ikke belastes for dette. Men - dersom kundene ønsker å bytte inn og ut kanaler i pakken sin vil de ikke få lagret før de har redusert antall valgte kanaler. De fleste beboere vil altså kun bli påvirket av endringen dersom de ønsker å bytte på sine valgfrie kanaler etter 1. juli.

 

Vennlig hilsen Viken Fiber

Styret, 24.02.21

Rens av sluk på balkong og markterrasse

Vi minner om at alle sluk og nedløpsrør på din terrasse/balkong/markterrasse må renses regelmessig, og ansvaret for dette hviler på seksjonseier iht. våre vedtekter. Usikker på hvor sluk er plassert på din balkong/terrasse/markterrasse - se bildeeksempler vedlagt her.

 

Ved vask av balkongen er det viktig å sjekke om naboen er på balkongen under, da det er en glippe mellom balkong og husvegg. Om man ikke er forsiktig ved bruk av større mengder vann, kan naboen få en uønsket dusj.

Styret, 20.11.20

Årskontroll brannalarmanlegg 12. november

 

Årlig myndighetspålagt kontroll av brannalarmanlegget utføres torsdag 12 nov.

 • Test av klokker og summere vil pågå i intervaller hele dagen
 • Brannpanel i 1 etg vil pipe uten at klokker og summerer aktiveres
 • Avtrekksvifter vil i korte perioder være aktivert
 • Heis vil i korte perioder opptil 15 min være ute av drift
 • Redusert fremkommelighet i garasjen med stengte brannporter i korte perioder opp til 15 min må påregnes

Det vil ikke være nødvendig å forlate bygget.

 

Vi minner om at det ikke var krav om at alarmklokker skal høres inne i leiligheter da bygningene våre ble oppført.

Styret, 08.11.20

Vedlikehold av vannanlegg

 

Rørlegger skal gjennomføre rutinemessig vedlikehold på trykkøkningssystemet for forbruksvann 3. november kl 12. Dette betyr at trykket på kaldtvannsledningen vil avta/forsvinne i de øverste etasjene en kort periode.

 

Styret, 20.10.20

Gasspeiskontroll 2020

 

Det er igjen tid for kontroll av gassanlegget i sameiet. Kontrollen utføres av Alfa Olis mellom 2. og 5. november.

Se undersiden for gasspeiskontroll for nærmere informasjon om når de kommer til din seksjon.

Husk å lese informasjonsskrivet nøye, og gjøre nødvendige forberedelser i seksjonen.

 

Styret, 14.10.20

Påminnelse: Bruk av søppelnedkast

 

Det har i det siste vært en økning i feil bruk av søppelnedkastene, særlig for papp og papir, som fører til tette sjakter og store kostnader for sameiet når propper må løses opp i.

 

Styret minner om at man aldri må kaste mer enn halvfulle poser med søppel, og at papp må kuttes i små biter. Man kan ikke brette pappen, da bretter den seg bare ut igjen i røret og lager propp. Se undersiden om renovasjon for en påminnelse om hvordan anlegget fungerer.

 

Styret minner også om at det utstedes søppelfaktura i henhold til husordensreglene ved kjent forsøpler. Feil bruk av nedkastene som fører til propper i sjaktene er å regne som forsøpling.

Styret, 14.10.20

Grunnarbeider i Peter Møllers vei 8-14

 

Grunnarbeider settes nå i gang i Peter Møllers vei 8-14. Som del av dette vil det spuntes, som vil skape mye støy i nabolaget. Veidekke er entreprenør, og melder at spunting vil foregå i ca. 5 uker. De melder også at de opererer med følgende arbeidstider, med tillatelse fra Helseetaten:

 • Støyende arbeider mellom kl. 07.00 – 20.00 mandag til fredag.
 • Sterkt støyende arbeider mellom kl. 08.00 – 19.00 mandag til torsdag.
 • Innlagte pauser ved sterkt støyende arbeider vil være:
  • 11:00 – 12:00
  • 15:30 – 16:30 ved arbeider utover 17:00.

Normal arbeidstid er 06:30 – 19:00 mandag til torsdag og 06:30 – 16:00 fredager.

 

Se ellers informasjonsskriv fra Veidekke om utbyggingen.

 

Styret, 12.10.20

Gulvbehandling i oppganger

 

I uke 41 starter gulvbehandling av inngangspartiene i sameiet der det er behov for dette, i hovedsak i underetasje, 1. og 2. etasje. Vi ber om at fellesarealene ikke benyttes mellom kl. 10 og 14 på de aktuelle datoene for hver oppgang.

 

Peter Møllers vei 6A: 8. oktober

Peter Møllers vei 6B: 9. oktober

Børsteveien 2A: 13. oktober

Børsteveien 2B: 15. oktober

Børsteveien 4A: 16. oktober

Børsteveien 4B: 19. oktober

Børsteveien 6A: 20. oktober

Børsteveien 6B: 23. oktober

Kruttveien 2-10: 26. oktober

Kruttveien 12: 27. oktober

Kanonhallveien 66B: 29. oktober

Kanonhallveien 66A: 30. oktober

Styret, 14.09.20

Oppdatering av ordensregler - Løren Garasjelag

 

Garasjelaget sine ordensregler er oppdatert for å tilfredstille drifts- og brannkrav til garasjelanlegget.

Viktigste endringer er:

 • Ladekabel til el-bil, daglig bruk og oppbevaring
 • Presisering av antall motorkjøretøy pr plass. Det er tillatt til å parkere enten bil eller mc/moped på en parkeringsplass, ikke begge deler
 • Røykeforbud i garasjen
 • Presisering av parkering forbudt utenom oppmerket p-plass
 • Se ordensregler for mer utfyllende informasjon

Styret Løren Garasjelag 19.08.20

Påminnelse: Nattero

I disse fine sommerdager er det fristende å sitte ute på verandaen sent på kvelden, eller ha vinduer og balkongdører åpne. Styret minner om at det etter husordensreglene skal være nattero etter kl. 23, så vi ber alle beboere ta hensyn til sine naboer og begrense stemme- og musikkvolum.

Styret, 19.06.20

Arbeid i sameiet utover våren/sommeren

Det vil i mai og juni utføres en del utvendige arbeider i sameiet, og nedenfor finner dere tid for dette og viktige forberedelser som beboere spesielt i 1. etg. må ta.


Ojling - Oppstart mandag 25. mai;
Alt treverk som er oljet utvendig (rekkverk på terrasser og ved inngangsdører, luftetårn, benker etc.) vil bli vasket og oljet av Malermester Buer. Det er viktig at alle i 1.etg. flytter alt de har på terrasser bort fra treverket, og evt. fjerner/pakker inn ting som ikke tåler vann. Det vil benyttes høytrykksspyler ved vask, så det vil bli vått. Vær også oppmerksom på at folk fra Malermester Buer vil komme på innsiden av terrassen din.


Fasader - Oppstart mandag 15. juni;
På alle husenes ende- og hoveddør-side (gjelder ikke Kruttveien 2-10 og 11-15), vil det settes i gang arbeid med å utbedre overgangen mellom fasadeplater og murstein - her er det fuktskader. Arbeidene utføres av Frost Entreprenører. Det vil kuttes av 20-30cm av fasadeplatene og deretter utbedres. Det vil monteres stillaser for å utføre dette arbeidet, og det forventes at arbeidet vil pågå 3-4 uker.  Entreprenør starter fra vest, med byggene Kanonhallveien 66 og Børsteveien 6.


Sykkelboder - Oppstart i mai/juni;
Arbeidet med å omvandle uteboder/pergola bak Børsteveien 2A og bak Børsteveien 4B til sykkelboder iverksettes nå, og arbeidene utføres av håndverkere fra Bygårdsservice. Dette arbeidet vil pågå gjennom sommeren, og vi kommer tilbake med nærmere informasjon om bruk av disse.  

Styret, 13.05.20

Energiavregning 2019 er nå klar

Energiavregningen for forbruk varme, varmtvann, strøm og evt. gass er nå klar for 2019. Denne sendes ikke ut på papir, men er nå tilgjengelig via Beboerportal på www.techem.no.

 

Informasjon om tilgang til Beboerportalen til Techem er tidligere sendt ut. Har du ikke mottatt dette, eller ikke kan finne denne igjen, kontakt kundeservice hos Techem - telefon 22021459, eller kundeservice@techem.no (få med navn, adresse, seksjonsnr. og teksten "Techem 0510/00288").

 

Når du har aktiveringskoden for Beboerportalen klar, se fremgangsmåte for registrering her. Husk at du også kan følge løpende med på forbruk av varme og varmtvann (ikke strøm og gass) via Brukerportalen.

 

Det beløp du enten har til gode eller til betaling vil komme sammen med faktura for fellesutgifter for juli. Ny sum for a-konto energi er justert fra og med denne samme fakturaen - her er beløpet tilpasset forbruket fra siste året.

 

Styret, 22.05.20

Vår-dugnad avlyst

Grunnet korona-situasjonen har styret besluttet å ikke kalle inn til dugnad denne våren. Vaktmester har i stedet fått i oppdrag å utføre en grundig høytrykksspyling av inngangspartier og kantstener i hele sameiet, slik at skitt og grønske blir behørlig fjernet. Vi håper dette vil lyse opp hele vårt område litt ekstra.

Styret, 13.05.20

Driftsmelding om el-bil ladestasjoner, samt nok en prisjustering

Se www.lorengarasjelag.no for nærmere informasjon.

Styret i Løren Garasjelag, 16.04.20

Koronavirus - tiltak i sameiet og hvordan du kan bidra

Vi er i en utfordrende tid, og styret vil derfor informere litt om hva vi har iverksatt tiltak og har noen forslag til hvordan vi alle kan bidra. At vi alle gjør noe litt annerledes hver dag, kan være nettopp det som gjør at vi alle kommer gjennom denne tiden litt friskere.

Styret har iverksatt ekstra tiltak mht. renhold og har tett dialog med regjøringsbyrået om mulige andre forbyggende tiltak;
Dette gjelder spesielt ekstra rengjøring av dørhåndtak og heisknapper inne og utenfor heisen.

Tenker du på mulig overføring av virus når du skal ut av hoveddør fra oppgangen? Husk at med den nye løsningen vi har på test fra Unloc/OBOS for å låse opp hoveddører, også kan brukes når du skal ut. Trykk på å åpne døra i Unloc-appen og deretter åpne døra fysisk med albuen, og du har kommet deg ut uten å berøre låsen - bra for deg, og bra for dine naboer. Alle seksjonseiere skal ha mottatt informasjon om hvordan løsningen brukes.

Husk på nasjonale retningslinjer med 1 meter avstand - dette gjelder også i heisen. Pust med magen og om det andre i heisen når heisen kommer til deg, la de andre reise alene og trykk på knappen på nytt - eller benytt sjansen til å bruke trappene. Når du kommer hjem, husk at grundig håndvask er det absolutt første du bør gjøre.

Når så mange tilbringer tid hjemme, enten i karantene, hjemmekontor, isolasjon eller fordi man har barn hjemme fra skole, kan det for noen være kort vei til å tenke at dette er fin tid for oppussing. Vi oppfordrer alle til å tenke på sine naboer i denne tiden; - å borre i vegger er noe som høres ekstremt godt, og noe som bør planlegges frem i tid. Sender også en spesiell tanke til de helsearbeiderne som bor hos oss og som gjør en formidabel jobb i disse dager, og som også er i turnus - la oss gi dem alle muligheten til å sove ut etter lange skift.

Rivingsarbeidene på utbyggingstomten Peter Møllers vei 8-14 (gamle 07 Media) er i full gang. Styret har tett dialog med de som står for rivingsarbeidet og utbyggingen, og vi har kommet med bønn om at de er forsiktige og forsøker etter beste evne å lage minst mulig støy. Arbeidet vil fortsette fremover, men forhåpentligvis tar de litt ekstra hensyn.

Avslutningsvis;
Dette er tiden for å ta ekstra godt vare på hverandre. Om noen ønsker å gi en beskjed til naboene i sameiet om feks å kunne bistå med å handle eller annet, send oss gjerne en epost og vi kan legge ut informasjon på tavlen i oppgangen (enten i en enkel/din oppgang eller i alle oppgangene - dette er ditt valg).

Har du ingen å kontakte og har utfordringer/problemer med noe, er selvfølgelig styret tilgjengelig for deg. Send oss en epost; - alt er mulig å ordne, på ett eller annet vis.

Styret, 20.03.20

Fellesutgifter og energikostnader

Styrets forslag til budsjett for 2020 har ikke lagt inn noen endringer i fellesutgifter, og dermed ingen økning/justering fra 1.1.20 eller 1.7.20. Som alltid, vil styret vurdere nivået for fellesutgifter løpende.

 

Pris for strøm og fjernvarme (varme og varmt tappevann) har hatt en reduksjon hittil i 2020. Styret minner om at oppgjør for energi sendes seksjonseiere sammen med faktura for fellesutgifter i juli. Denne avregningen vil da speile forbruket 1.1 - 31.12.19. 

 

A-konto energi vil justeres fra 1.7.20 basert på forbruket i seksjonen gjennom 2019 som grunnlag. Det vil denne gang ikke legges til et "buffer" +5% som vi pleier, ettersom energikostnadene har gått ned i starten av 2020.

Styret, 22.05.20

Oppbevaring på balkonger og terrasser

Sameiet har gjennom befaring og innspill fra beboere erfart at det oppbevares gjenstander på balkonger og terrasser som ikke er i samsvar med sameiets retningslinjer. Vi minner om at det ikke skal oppbevares fryser, kjøleskap, tomflasker, søppel, moped osv. på balkongene. Generelt skal det være pent og ryddig. Ta hensyn til dine naboer og følg retningslinjene for balkongene og terrassene våre til glede for alle!

Vi ber om at alle ser over egen balkong/terrasse, og fjerner det som evt. ikke skal være der. Dette følges opp etter 3 uker med melding til hver enkelt seksjon som ikke overholder retningslinjene.

Styret, 26.08.19

Brannalarm onsdag 10.7.19 - reell situasjon

Onsdag 10.7.19 kl. 09.20 hadde vi en brannalarm i kjeller ved Kruttveien 2-10. Dette var i et teknisk rom, og det var en reell situasjon der en datakomponent utviklet sterk varme og komponenter var brent. Situasjonen utviklet mye røyk.

Alle systemer fungerte som de skulle; Sensor detekterte, alarm ble automatisk utløst, alarm ble automatisk sendt til Oslo brann- og redningsetat som var på plass i løpet av få minutter, og brannporter i garasjen lukket seg som de skal for å isolere berørt område.

Dette viser at det er meget viktig at alle tar brannalarmer på fullt alvor, til alle tider, og i alle situasjoner.

Styret, 10.07.19

Dokumentasjon for internettandel av fellesutgifter

For beboere som har en arbeidsgiver som dekker privat internettabonnement, kan vi informere om at vi har mottatt oppdatert dokumentasjon fra Viken Fiber om kostnaden for internettdelen av fibernett-abonnementet. Se informasjonssiden om fibernett for å laste ned dokumentet som kan gis til arbeidsgiver.

Styret, 29.11.18

Leilighetene i Lørenplatået er installert med mekanisk avtrekk fra både kjøkken og bad, som trekker luft ut av seksjonen gjennom en vifte på taket.


Det er viktig at ventiler i yttervegg, spalter i døråpninger og innvendige ventiler ikke lukkes eller tildekkes. Disse må holdes åpne slik at frisk luft kan trekkes inn i seksjonen. Dersom ventilene lukkes vil det oppstå et undertrykk som fungerer som en støvsuger, og trekker inn vann sammen med luft. Dette kan føre til vannskader på bygningen og din seksjon.


Du finner flere detaljer i informasjonsskrivet som ble sendt ut i fjor vår.

Høsten er her, og flere lurer på hvordan fjernvarmeanlegget fungerer. Det ble i fjor sendt ut et informasjonsskriv med nyttig informasjon om anlegget.

Vi minner om man ikke kan forvente at radiatoren føles varm dersom det er 22°C eller varmere i leiligheten, siden det da vil være svært liten gjennomstrømming av vann.

Påminnelse: Brannsikkerhet

Vi minner om at det er strengt forbudt å oppbevare ting i oppganger/brannsluser (inkl. barnevogner). Dette pga. brannsikkerhet.


Alle objekter vil fjernes uten ytterligere varsel ved rutinemessige kontrollrunder av vaktmester.


Vi minner om at seksjonseier selv er ansvarlig for at brannvernutstyr i egen seksjon fungerer som det skal. Visste du at røykvarsleren har en "best-før-dato" - er det kanskje på tide å bytte ut denne? Disse bør byttes ut hvert 8.-10. år iht. anbefaling fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De fleste av våre røykvarslere fulgte med leiligheten da den var ny, noe som nå er ca. 10 år siden. Det er en veldig billig forsikring for deg og din familie, samt dine naboer. Les mer om dette på dinside.no.


Les mer om brannsikkerhet i sameiet på våre nettsider her.

Styret, 08.08.18